Sai ở đâu????

Ta có:
$U_{L}=\dfrac{U.Z_{L}}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}}$ Nên

$U_L=\dfrac{U}{L\sqrt{\dfrac{1}{C^{2}\omega ^{4}}+\dfrac{R^{2}-\dfrac{2L}{C}}{\omega ^{2}}+L^{2}}}
$
Theo $Vi-et$ thì $\omega $ thay đổi để tại $\omega _1, \omega _2$ mà $U_L$ có cùng giá trị thì:
$
\dfrac{1}{\omega _1^{2}}+\dfrac{1}{\omega _2^{2}}=2LC-R^{2}C^{2};
\dfrac{1}{\omega _1\omega _2}=LC
$
Suy ra

$\left(\dfrac{1}{\omega _{1}^{2}}-\dfrac{1}{\omega _{2}^{2}}\right)^{2}=-R^{2}C^{2}$

Vậy sai ở đâu ????
 
Last edited:
Ta có:
$U_{L}=\dfrac{U.Z_{L}}{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}$ Nên

$U_L=\dfrac{U}{L\sqrt{\dfrac{1}{C^{2}\omega ^{4}}+\dfrac{R^{2}-\dfrac{2L}{C}}{\omega ^{2}}+L^{2}}}
$
Theo $Vi-et$ thì $\omega $ thay đổi để tại $\omega _1, \omega _2$ mà $U_L$ có cùng giá trị thì:
$
\dfrac{1}{\omega _1^{2}}+\dfrac{1}{\omega _2^{2}}=2LC-R^{2}C^{2};
\dfrac{1}{\omega _1\omega _2}=LC
$
Suy ra

$\left(\dfrac{1}{\omega _{1}^{2}}-\dfrac{1}{\omega _{2}^{2}}\right)^{2}=-R^{2}C^{2}$

Vậy sai ở đâu ????
:))
Hai cái $\omega _1$ và $\omega _2$ của em là nghiệm của phương trình
$\dfrac{1}{C^2}\dfrac{1}{\omega ^4}-\left( \dfrac{2L}{C}-R^2 \right)\dfrac{1}{\omega ^2}+L^2=A$
Chứ không phải phương trình
$\dfrac{1}{C^2}\dfrac{1}{\omega ^4}-\left( \dfrac{2L}{C}-R^2 \right)\dfrac{1}{\omega ^2}+L^2=0$
Vậy nên $\dfrac{1}{\omega _1\omega _2}=C\sqrt{L^2-A}$, không phải là $\dfrac{1}{\omega _1\omega _2}=LC$ nhé :D
 
:))
Hai cái $\omega _1$ và $\omega _2$ của em là nghiệm của phương trình
$\dfrac{1}{C^2}\dfrac{1}{\omega ^4}-\left( \dfrac{2L}{C}-R^2 \right)\dfrac{1}{\omega ^2}+L^2=A$
Chứ không phải phương trình
$\dfrac{1}{C^2}\dfrac{1}{\omega ^4}-\left( \dfrac{2L}{C}-R^2 \right)\dfrac{1}{\omega ^2}+L^2=0$
Vậy nên $\dfrac{1}{\omega _1\omega _2}=C\sqrt{L^2-A}$, không phải là $\dfrac{1}{\omega _1\omega _2}=LC$ nhé :D
Ok a :)):))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Hệ thức nào sau đây là sai Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn MBA Số vòng cuộn sai là Bài tập Điện xoay chiều 2
Huyen171 Nhận định nào sau đây sai về đoạn mạch này? Bài tập Điện xoay chiều 13
Annapham95 MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 10
Heavenpostman MPĐ Phát biểu nào sai ... ? Bài tập Điện xoay chiều 8
T L biến thiên Chọn phát biểu sai ? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Chọn hệ thức sai trong các nhận xét sau? Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
T MPĐ Cuộn dây ở động cơ không đòng bộ ba pha. Bài tập Điện xoay chiều 2
Y Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Hỏi giá trị hiệu dụng lớn nhất ở $2$ đầu cuộn cảm trong cả quá trình là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Thị Khánh Hà Pha của điện áp tức thời hai đầu điện trở R ở thời điểm t là: Bài tập Điện xoay chiều 3
cuonghp96 MBA Số vòng dây bị cuốn ngược ở cuộn sơ cấp và thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên Khi $C=C_2$ thì điện áp hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch AM bằng 200V. Hệ thức nào sau đây đúng. Bài tập Điện xoay chiều 1
S Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 cực của máy phát bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
S Truyền tải điện Điện áp ra ở cuộn thứ cấp của máy hạ áp là Bài tập Điện xoay chiều 0
0 Điện áp ở cuộn 2 (Có số vòng $N_{2}$) để hở là $U_{2}$. Tính $U_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
T Truyền tải điện Điện áp ra ở cuộn thứ cấp máy hạ áp là Bài tập Điện xoay chiều 0
091031103 Điện áp ra ở cuộn thứ cấp máy hạ áp là ? Bài tập Điện xoay chiều 0
chinhanh9 Điện áp ra ở cuộn thứ cấp của máy hạ áp là? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoainiem_2007 Liên hệ giữa điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch và điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng Phong Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số $f_1$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
skylinehermes MBA Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Điện áp hiệu dụng $U_2$ ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 3
P Điện áp thu được ở cuộn thứ cấp là Bài tập Điện xoay chiều 4
thanh thương Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 3
huynhcashin MBA Công suất ở mạch thứ cấp bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
inconsolable Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch có dạng: Bài tập Điện xoay chiều 3
tien dung Để giảm điện áp trên đường dây tải điện 100 lần thì cần tăng điện áp ở nơi phát lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 1
K Giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
H MBA Trong máy biến thế, khi hiệu điện thế ở mạch thứ cấp tăng k lần thì Bài tập Điện xoay chiều 1
H MBA Số vòng dây ở cuộn thứ cấp lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp ở cuộn thứ cấp thay đổi thế nào Bài tập Điện xoay chiều 3
$\pi^{2}$ MBA Số vòng quấn ngược ở cuộn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đèn là Bài tập Điện xoay chiều 3
H Tính thể tích khí tạo nên ở mỗi điện cực Bài tập Điện xoay chiều 1
L Truyền tải điện Ở máy hạ thế tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
cựL nễyugN Truyền tải điện Dòng điện hiệu dụng ở cuôn thứ cấp là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tính thể tích khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn giải phóng ở điện cực Bài tập Điện xoay chiều 1
L f biến thiên Hỏi ở tần số $f_{2}$ là bao thì hệ số công suất của cả mạch AB đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 5
ngocnhat95 Nếu tăng đồng thời ở cuộn sơ cấp và thứ cấp số vòng dây như nhau thì điện áp cuộn thứ cấp sẽ: Bài tập Điện xoay chiều 10
N f biến thiên Ở tần số $f_{3}=90Hz$, hệ số công suất của mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
N So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng: Bài tập Điện xoay chiều 9
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top