Phương pháp số phức trong điện xoay chiều.

Ta có công thức :
$$\overline{Z_{AB}}=\dfrac{u_{AB}}{i}=\bigg(\dfrac{u_{AM}+u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)Z_{AM}=\bigg(1+\dfrac{u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)Z_{AM}$$

Công thức trên có đúng với mọi trường hợp hay chỉ đúng với trường hợp $i=I_0\cos wt$ ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
hocvatly95 đã viết:
Ta có công thức :
$$\overline{Z_{AB}}=\dfrac{u_{AB}}{i}=\bigg(\dfrac{u_{AM}+u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)Z_{AM}=\bigg(1+\dfrac{u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)Z_{AM}$$

Công thức trên có đúng với mọi trường hợp hay chỉ đúng với trường hợp $i=I_0\cos wt$ ?
Với mỗi hàm điều hòa bất kì $A\cos(\omega t+\phi)$ luôn biểu diễn được trên mặt phẳng phức bởi số phức $A.e^{i\phi}$ nên các phép toán thông thường với số phức áp dụng được với góc $\phi$ bất kì.
Nếu bạn viết
$$\overline{Z_{AB}}=\dfrac{u_{AB}}{i}=\bigg(\dfrac{u_{AM}+u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)Z_{AM}=\bigg(1+\dfrac{u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)Z_{AM}$$
thì nó chỉ đúng trong trường hợp đoạn mạch $AM$ chỉ có điện trở thuần $R$. Mình nghĩ phải viết:
$$\overline{Z_{AB}}=\dfrac{u_{AB}}{i}=\bigg(\dfrac{u_{AM}+u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)\overline{Z_{AM}}=\bigg(1+\dfrac{u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)\overline{Z_{AM}}$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
thehiep đã viết:
Với mỗi hàm điều hòa bất kì $A\cos(\omega t+\phi)$ luôn biểu diễn được trên mặt phẳng phức bởi số phức $A.e^{i\phi}$ nên các phép toán thông thường với số phức áp dụng được với góc $\phi$ bất kì.
Nếu bạn viết
$$\overline{Z_{AB}}=\dfrac{u_{AB}}{i}=\bigg(\dfrac{u_{AM}+u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)Z_{AM}=\bigg(1+\dfrac{u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)Z_{AM}$$
thì nó chỉ đúng trong trường hợp đoạn mạch $AM$ chỉ có điện trở thuần $R$. Mình nghĩ phải viết:
$$\overline{Z_{AB}}=\dfrac{u_{AB}}{i}=\bigg(\dfrac{u_{AM}+u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)\overline{Z_{AM}}=\bigg(1+\dfrac{u_{MB}}{u_{AM}}\bigg)\overline{Z_{AM}}$$
Anh ơi thế đối với mạch mà mắc song song thì thế nào đây ạ ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Biên pháp nâng cao công suất cho đông cơ Lí thuyết Điện xoay chiều 6
H MBA Biện pháp nào sau đây không góp phần làm tăng hiệu suất của máy biến áp Lí thuyết Điện xoay chiều 3
ku8854 Hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tam01235 Giản đồ thay đổi tần số góc để Uc max? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Xuân Thành MPĐ Tần số quay của rôto luôn bằng tần số dòng điện trong Lí thuyết Điện xoay chiều 3
nguyenvanthanh Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định,tần số của từ trường quay trong động cơ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
N Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Số phát biểu sai là? Lí thuyết Điện xoay chiều 9
__Black_Cat____! Tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ và dữ nguyên các thông số khác trong mạch, kết luận không đ Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$ Lí thuyết Điện xoay chiều 1

Quảng cáo

Top