Phương trình dao động của vật là:

Bài toán
Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t =1,5s vật qua vị trí có li độ x= $2\sqrt{3}$ cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A. $x=8\cos \left(\pi t+\dfrac{\pi }{6} \right)cm$
B. $x=4\cos \left(2\pi t+\dfrac{5\pi }{6} \right)cm$
C. $x=8\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{3} \right)cm$
D. $x=4\cos \left(2\pi t-\dfrac{\pi }{6} \right)cm$
 
Bài toán
Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t =1,5s vật qua vị trí có li độ x= $2\sqrt{3}$ cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A. $x=8\cos \left(\pi t+\dfrac{\pi }{6} \right)cm$
B. $x=4\cos \left(2\pi t+\dfrac{5\pi }{6} \right)cm$
C. $x=8\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{3} \right)cm$
D. $x=4\cos \left(2\pi t-\dfrac{\pi }{6} \right)cm$
Lời giải
Hai lần liên tiếp qua VTCB $\Rightarrow \dfrac{T}{2}=0,5\Rightarrow \omega =2\pi $
Lại có $\Delta t=2=2T\Rightarrow S=2.4A=32\Rightarrow A=4cm\Rightarrow x=4\cos \left(\omega t+\varphi \right)$
$t=1,5s\Rightarrow 2\sqrt{3}=4\cos \left(2\pi .1,5+\varphi \right)=-4\cos \varphi \Rightarrow \varphi =\dfrac{5\pi }{6};\varphi =-\dfrac{5\pi }{6}$
Câu hỏi ta đặt ra như sau:
- Lấy nghiệm nào?
- Dùng đường tròn lượng giác, thấy rằng phải lấy nghiệm $\varphi =\dfrac{5\pi }{6}$ thì sau $1,5\left(s\right)$ mới thỏa mãn điều kiện đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nếu lấy $\varphi =-\dfrac{5\pi }{6}$ thì sau $1,5s$ vật qua vị trí có li độ $2\sqrt{3}$ nhưng theo chiều âm.

Từ đó ta chọn đáp án B.

Cách tìm pha ban đầu:
Cách 1: Dùng đại số
+ Lúc $t=1,5s$ thì $x=2\sqrt{3}=4.\cos \left(2\pi .1,5+\varphi\right)$ do $v>0$ nên lấy nghiệm âm
+$\Rightarrow 2\pi .1,5+\varphi=\dfrac{-\pi }{6}\Rightarrow \varphi =\dfrac{-19\pi }{6}=-4\pi +\dfrac{5\pi }{6}$
Cách 2: Dùng vecto quay
Tìm góc quay ứng với $t=1,5s \Rightarrow \Delta \varphi =3\pi \Rightarrow $ ở thời điểm $t=0$ vật nằm ở vị trí mà vecto biểu diển đối xứng vị trí biểu diển ở $t=1,5s \Rightarrow$ tức là $x=-2\sqrt{3}$ và $v<0\Rightarrow \varphi =\dfrac{5\pi }{6}$
Hình vẽ cách 2
hinh.PNG
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
T Hãy viết phương trình dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Minh Cảnh Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 6
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 6
Y Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 0
L Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
H Viết phương trình dao động của vậta Bài tập Dao động cơ 3
F Phương trình dao động là ? Bài tập Dao động cơ 1
F Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 5
D Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 6
P Gốc thời gian là lúc vận tốc $v=-\frac{v_{max}}{2}$ và đang tăng thì phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 2
P Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 5
blackberry9320 Phương trình dao động tổng hợp của vật là Bài tập Dao động cơ 2
wrighty11 Phương trình dao động 2 vật là: Bài tập Dao động cơ 3
A Phương trình dao động của $x_2$ là. Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Phương trình dao động của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Viết phương trình dao động của hệ? Bài tập Dao động cơ 2
please help Phương trình dao động thành phần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 4
BoythichFAP Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
L Lập phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
N Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
A Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
A Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Phương trình dao động của vật là. Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Cách viết phương trình khoảng cách hai dao động? Bài tập Dao động cơ 10
Del Enter Phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
H Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
M Khi vật bắt đầu chuyển động phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
S Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
H Phương trình dao động của con lắc mới là ? Bài tập Dao động cơ 3
thanhphong_dragon Viết phương trình dao động của hệ hai vật Bài tập Dao động cơ 2
H Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
math Viết phương trình dao động của vật (3) Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Viết phương trình dao động của vật nhỏ sau khi nó rời khỏi giá đỡ Bài tập Dao động cơ 2
N Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
thoheo Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
thoheo Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
luxubuhl Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Phương trình dao động của vật là ? Bài tập Dao động cơ 0
lam_vuong Hỏi biểu thức nào sau đây là phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top