Công thức định lí Cosin trong vật lý

Câu hỏi
Em có thắc mắc về định lí hàm số cosin thường được sử dụng rất nhiều nhưng có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì dùng là $A^{2}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2A_{1}A_{2}\cos \varphi $ lúc lại là $A^{2}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}-2A_{1}A_{2}\cos \varphi $. Vậy em muốn hỏi là khi nào mình dùng công thức là tổng của tổng và tích, khi nào dùng là hiệu của tổng trừ tích?
 
Câu hỏi
Em có thắc mắc về định lí hàm số cosin thường được sử dụng rất nhiều nhưng có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì dùng là $A^{2}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2A_{1}A_{2}\cos \varphi $ lúc lại là $A^{2}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}-2A_{1}A_{2}\cos \varphi $. Vậy em muốn hỏi là khi nào mình dùng công thức là tổng của tổng và tích, khi nào dùng là hiệu của tổng trừ tích?
Lời giải
$\boxed{A^{2}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}-2A_{1}A_{2}\cos \varphi}$ là công thức chuẩn theo Toán học em nhé, dùng để tính khoảng cách lớn nhất giữa hai vật theo phương $Ox$ còn $\boxed{A^{2}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2A_{1}A_{2}\cos \varphi}$ dùng cho tính biên độ của dao động tổng hợp.
 
Lời giải
Trong vật lý công thức cosin vẫn đúng khi dựa theo giản đồ Frenen, nhưng góc tính toán bù với $\varphi $ nên:
$A^{2}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}-2A_{1}A_{2}\cos \left(\pi -\varphi \right)=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2A_{1}A_{2}\cos \varphi $
p/s :đọc kỹ SGK :gach:
 

Quảng cáo

Top