Giá trị công suất P bằng

Bài toán
Đặt điện áp $u=120\sqrt{2}\cos 100\pi t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở $R$, tụ điện $C=\dfrac{1}{\left(4\pi \right)}mF$ và cuộn cảm thuần $L=\dfrac{1}{\pi }H$. Khi thay đổi giá trị của biến trở thì ứng với hai giá trị của biến trở là $R_{1}$ và $R_{2}$ thì mạch tiêu thụ cùng một công suất $P$ và độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch tương ứng là $\varphi _{1}, \varphi _{2}$ với $\varphi _{1}=2\varphi _{2}$. Giá trị công suất $ P$ bằng
A. 120 W
B. 240 W
C. $60\sqrt{3}$ W
D. $120\sqrt{3}$ W
 
Bài toán
Đặt điện áp $u=120\sqrt{2}\cos 100\pi t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở $R$, tụ điện $C=\dfrac{1}{\left(4\pi \right)}mF$ và cuộn cảm thuần $L=\dfrac{1}{\pi }H$. Khi thay đổi giá trị của biến trở thì ứng với hai giá trị của biến trở là $R_{1}$ và $R_{2}$ thì mạch tiêu thụ cùng một công suất $P$ và độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch tương ứng là $\varphi _{1}, \varphi _{2}$ với $\varphi _{1}=2\varphi _{2}$. Giá trị công suất $ P$ bằng
A. 120 W
B. 240 W
C. $60\sqrt{3}$ W
D. $120\sqrt{3}$ W
Lời giải

$Z_{C}=40\Omega ; Z_{L}=100\Omega $

Khi thay đổi giá trị của biến trở thì ứng với hai giá trị của biến trở là $R_{1}$ và $R_{2}$ thì mạch tiêu thụ cùng một công suất $P$ và độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch tương ứng là $\varphi _{1}, \varphi _{2}$ $\Rightarrow$ $\begin{vmatrix}\varphi _{1}\end{vmatrix} + \begin{vmatrix}\varphi _{2} \end{vmatrix}=\dfrac{\pi }{2}$ (1)

Mà $\varphi _{1}=2\varphi _{2}$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ $\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{3}; \varphi _{2}=\dfrac{\pi }{6}$

$\cos \varphi _{1}=\cos \dfrac{\pi }{3}=\dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{R_{1}}{Z_{1}}=\dfrac{1}{2}$
Thay số vào ta tính được
$R_{1}=20\sqrt{3}\Omega \Rightarrow Z_{1} =40\sqrt{3}\Omega $
$\Rightarrow$ $P=UI\cos \varphi _{1}=\dfrac{U^{2}}{Z_{1}}\cos \varphi _{1}=\dfrac{120^{2}}{40\sqrt{3}}.\dfrac{1}{2}=60\sqrt{3}W$

$\Rightarrow$ Chọn C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
caybutbixanh Công suất lớn nhất này có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
V Công suất này có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 2
shochia Giá trị của công suất Bài tập Điện xoay chiều 6
shochia Hệ số công suất có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 5
P Hệ số công suất của mạch MB gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $U_{Cmax}$ gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
Hải Quân Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Lệch pha Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá tr Bài tập Điện xoay chiều 4
K f biến thiên Công suất của mạch khi đó có giá trị gần đúng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
PrinceX f biến thiên Hệ số công suất mạch khi $f=160 Hz$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
hoankuty f biến thiên Hỏi hệ số công suất của mạch $AB$ lớn nhất có thể trong $3$ lần thay đổi tần số đạt giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 8
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
xuongrongnt Giá trị công suất P bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
cuonghp96 Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì U có giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 R biến thiên Dòng điện trong mạch tương ứng là $\phi _1=2\phi _2$, giá trị của công suất P là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Change Công suất của mạch khi đó có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 4
inconsolable R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
S R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 1
M Hệ số công suất của mạch có giá trị ? Bài tập Điện xoay chiều 6
T Công suất tức thời của đoạn mạch có giá trị cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
Muộn f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 9
T L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top