Dao động điều hòa của 3 vật

Bài toán
Cho ba vật dao động điều hòa chung vị trí cân bằng, cùng phương, cùng biên độ, cùng chu kì $T=1,2\left(s\right)$. Vật 1 sớm pha hơn vật 2, vật 2 sớm pha hơn vật 3. Và vật 1 vuông pha với vật 3. Gọi $t_{1}$ là khoảng thời gian mà $x_{1}x_{2}<0$ và gọi $t_{2}$ là khoảng thời gian $x_{2}x_{3}<0$. (trong đó $x_{1};x_{2};x_{3}$ là li độ của 3 vật). Biết rằng $2t_{1}+3t_{2}=1,6\left(s\right)$. Tìm độ lệch pha giữa vật 1 và vật 2?
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
P/s: Bạn nên đọc kĩ nội quy và cách đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập trong diễn đàn nhé! Mod thân gửi!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho ba vật dao động điều hòa chung vị trí cân bằng, cùng phương, cùng biên độ, cùng chu kì $T=1,2\left(s\right)$. Vật 1 sớm pha hơn vật 2, vật 2 sớm pha hơn vật 3. Và vật 1 vuông pha với vật 3. Gọi $t_{1}$ là khoảng thời gian mà $x_{1}x_{2}<0$ và gọi $t_{2}$ là khoảng thời gian $x_{2}x_{3}<0$. (trong đó $x_{1};x_{2};x_{3}$ là li độ của 3 vật). Biết rằng $2t_{1}+3t_{2}=1,6\left(s\right)$. Tìm độ lệch pha giữa vật 1 và vật 2?
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
P/s: Bạn nên đọc kĩ nội quy và cách đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập trong diễn đàn nhé! Mod thân gửi!
Em không để ý. Hihi. Lần sau e sẽ khắc phục
 
Bài toán
Cho ba vật dao động điều hòa chung vị trí cân bằng, cùng phương, cùng biên độ, cùng chu kì $T=1,2\left(s\right)$. Vật 1 sớm pha hơn vật 2, vật 2 sớm pha hơn vật 3. Và vật 1 vuông pha với vật 3. Gọi $t_{1}$ là khoảng thời gian mà $x_{1}x_{2}<0$ và gọi $t_{2}$ là khoảng thời gian $x_{2}x_{3}<0$. (trong đó $x_{1};x_{2};x_{3}$ là li độ của 3 vật). Biết rằng $2t_{1}+3t_{2}=1,6\left(s\right)$. Tìm độ lệch pha giữa vật 1 và vật 2?
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
P/s: Bạn nên đọc kĩ nội quy và cách đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập trong diễn đàn nhé! Mod thân gửi!
Lời giải
Ta có: $t_{1}+t_{2}=\dfrac{T}{2}=0.6\left(s\right);2t_{1}+3t_{2}=1,6\left(s\right)$

$\Rightarrow t_{1}=0,2\left(s\right)$

Xét thời gian $t_{1}$ là cả một chu kì nên sẽ có hai lần để trạng thái $x_{1}x_{2}<0$. Do đó :

$t_{1}'=\dfrac{t_{1}}{2}=\dfrac{T}{12}\Rightarrow \varphi _{1}=\dfrac{\pi }{6}$

Vậy ta chọn B.
 
Last edited:
Lời giải
Ta có: $t_{1}+t_{2}=\dfrac{T}{2}=0.6\left(s\right);2t_{1}+3t_{2}=1,6\left(s\right)$

$\Rightarrow t_{2}=0,4\left(s\right)$

Xét thời gian $t_{2}$ là cả một chu kì nên sẽ có hai lần để trạng thái $x_{2}x_{3}<0$. Do đó :

$t_{2}'=\dfrac{t_{2}}{2}=\dfrac{T}{6}\Rightarrow \varphi _{2}=\dfrac{\pi }{3}$

Vậy ta chọn D.
Hoankuty ơi cho mình hỏi tại sao t1+t2 = $\dfrac{T}{2}$ vậy
 
Hoankuty ơi cho mình hỏi tại sao t1+t2 = $\dfrac{T}{2}$ vậy
Chỗ này mình đã áp đặt độ lệch pha giữa vật 1 và 3 là $\dfrac{\pi }{2}$ . Trong 1 chu kì thì sẽ có hai lần các trạng thái $x_{1}x_{2}<0$ cũng như $x_{2}x_{3}<0$. Mà độ lệch pha trên một nửa chu kì là $\dfrac{\pi }{2}$ ( $\dfrac{T }{4}$) nên ta có điều đó.
 
Lời giải
Ta có: $t_{1}+t_{2}=\dfrac{T}{2}=0.6\left(s\right);2t_{1}+3t_{2}=1,6\left(s\right)$

$\Rightarrow t_{2}=0,4\left(s\right)$

Xét thời gian $t_{2}$ là cả một chu kì nên sẽ có hai lần để trạng thái $x_{2}x_{3}<0$. Do đó :

$t_{2}'=\dfrac{t_{2}}{2}=\dfrac{T}{6}\Rightarrow \varphi _{2}=\dfrac{\pi }{3}$

Vậy ta chọn D.
Hoankuty ơi, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi là góc lệch giữa vật 1 và vật 2 thì góc lệch phải là 30 chứ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Chứng minh dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
G Chứng minh chuyển động trên là dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Một vật dao động điều hòa $x=4sin(\pi t+\frac{\pi}{4})$(cm). Lúc $t=0,5s$ vật: Bài tập Dao động cơ 1
T Chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
minhlamdc Hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Toe Hai chất điểm M,N dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 4
L 2 dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
Mokko Chứng minh dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 2
Houtaro Sau khi rời tấm ván vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại????? Bài tập Dao động cơ 11
DaNoTuKy 3 dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
L Hai vật thực hiện hai dao động điều hoà trên hai trục $xx'$ và $yy'$ vuông góc với nhau Bài tập Dao động cơ 2
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
P Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Từ VTCB chất điểm đi được một đoạn S thì động năng... Bài tập Dao động cơ 6
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
O Chứng minh vật dao động điều hòa .viết ptdđ của vật Bài tập Dao động cơ 10
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
F Con lắc dao động điều hòa với chu kì bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 5
blackberry9320 Tính vận tốc cực đại của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
apple13197 Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 1
F Trong dao động điều hòa lực đàn hồi và lực kéo về Bài tập Dao động cơ 0
T Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là Bài tập Dao động cơ 4
A Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 2
T Khi đó vật m sẽ dao động điều hòa với tốc độ cực đại bằng Bài tập Dao động cơ 1
Uchiha Sasuke98 Điều kiện để vật dao động điều hòa ? Bài tập Dao động cơ 2
L Chu kì dao động điều hòa cua con lắc xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 2
L Thế năng trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi chu kì nhỏ nhất của dao động điều hòa này là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
M Chu kì dao động điều hòa của vật là Bài tập Dao động cơ 2
Hoàng luyên Hai vật dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 3
V Chứng minh dao động của vật sau va chạm là dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
C Điều kiện biên độ để hai vật dao động như một vật là Bài tập Dao động cơ 1
C Tần số dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ Bài tập Dao động cơ 1
A Trong dao động điều hòa, gọi tốc độ và gia tốc tại hai thời điểm khác nhau lần lượt là $v_{1};v_{2}$ Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Điều kiện về độ lớn của lực $F$ để sau đó vật m dao động điều hòa là: Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top