Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực

Bài toán
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 100 Hz được đặt tại hai điểm A và B cách nhau $1 m$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $30 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với AB mà dao động với biên độ cực đại cách điểm A một đoạn ngắn nhất MA bằng bao nhiêu?
A. 10,55 cm
B. 18,66 cm
C. 17,38 cm
D. 21,2 cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 100 Hz được đặt tại hai điểm A và B cách nhau $1 m$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $30 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với AB mà dao động với biên độ cực đại cách điểm A một đoạn ngắn nhất MA bằng bao nhiêu?
A. 10,55 cm
B. 18,66 cm
C. 17,38 cm
D. 21,2 cm
Lời giải
Số dãy cực đại: $\dfrac{-AB}{\lambda }=-3,3

Vì $M$ gần $A$ nhất nên $M$ thuộc dãy cực đại bậc $3$. Do đó:

$d_{2}-d_{1}=3\lambda =90\left(cm\right);d_{2}^{2}-d_{1}^{2}=AB^{2}=10^{4}\left(cm\right)$

$\Rightarrow d_{1}=\dfrac{95}{9}\approx 10,55\left(cm\right)$.

Ta chọn đáp án A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
banana257 Trong các nhận xét sau nhận xét nào là sai Bài tập Sóng cơ 10
Heavenpostman Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động của trung điểm P của MN Bài tập Sóng cơ 3
vat_ly_oi Xét 2 điểm M, N nằm trên đoạn S1S2 và cách S1 lần lượt là 4m và 5m, khi đó Bài tập Sóng cơ 1
Đ Xét hai bức xạ đỏ và tím truyền trong nước. Kết luận nào là đúng: Bài tập Sóng cơ 3
N Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là Bài tập Sóng cơ 3
__Black_Cat____! Xét trên đường tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 15
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
V Quỹ tích các điểm có biên độ cực đai cực tiểu có bao nhiêu hyperbol mỗi loại Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
quan trang Tần số min của các nguồn Bài tập Sóng cơ 1
Q Khoảng các AC có giá trị là Bài tập Sóng cơ 2
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
A Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M dao cả 2 nguồn gây ra là Bài tập Sóng cơ 2
A Điểm dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$? Bài tập Sóng cơ 2
L Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các phần tử ở vị trí hai nguồn? Bài tập Sóng cơ 7
T Số các điểm có biên độ 3mm trên đoạn nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi các điểm $P,Q$ nằm trên các đường dao động cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 6
chinhanh9 Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng? Bài tập Sóng cơ 1
A Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 2
Tungthanhphan Số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O ? Bài tập Sóng cơ 1
T Ở thời điểm $t_{1}$,li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Số các điểm có biên độ bằng $\sqrt{2}$ lần biên độ của nguồn trên đường nối 2 nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
tutsao3 Các điểm P, Q nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu Bài tập Sóng cơ 2
Gem Tổng độ dài của các phần tử dây dao động cùng ngược pha với điểm B là Bài tập Sóng cơ 1
ShiroPin M cách các nguồn một đoạn ngắn nhất là Bài tập Sóng cơ 2
ShiroPin Cho các điểm $M_1 , M_2 , M_3$ trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 12,5 cm; 37,5cm; 62,5cm Bài tập Sóng cơ 2
Đ Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách S1S2 một đoạn: Bài tập Sóng cơ 4
L Các nút sóng có tọa độ $x_{1}$, các bụng sóng có tọa độ $x_{2}$ có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
L Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}S_{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Sóng cơ trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Sóng cơ 64
N Tại vị trí vân sáng bậc 12 của ánh sáng tím $\lambda =0,4\mu m$ có thêm bao nhiêu vân sáng của các b Bài tập Sóng cơ 2
Spin9x Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là $1,5\sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng Bài tập Sóng cơ 6
dreamhigh315 Giữa $M, N$ có biên độ $2,5 cm$ cách nhau $x = 20 cm$ các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn $2, Bài tập Sóng cơ 1
P So sánh trạng thái dao động của các nguồn với 2 điểm M,N. Bài tập Sóng cơ 1
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top