Khi đó công suất tiêu thụ của mạch

Câu hỏi
Đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm một biến trở và tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f. Điều chỉnh biến trở R có giá trị sao cho $R\omega C=1$. Khi đó công suất tiêu thụ của mạch
A. Đạt giá trị cực đại và bằng $\dfrac{\omega CU_{0}^{2}}{4}$
B. Đạt giá trị cực đại và bằng $\dfrac{U^{2}}{2\omega C}$
C. Bé nhất vì tổng trở đạt cực đại
D. Đạt cực đại vì dung kháng cực đại
 
Câu hỏi
Đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm một biến trở và tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f. Điều chỉnh biến trở R có giá trị sao cho $R\omega C=1$. Khi đó công suất tiêu thụ của mạch
A. Đạt giá trị cực đại và bằng $\dfrac{\omega CU_{0}^{2}}{4}$
B. Đạt giá trị cực đại và bằng $\dfrac{U^{2}}{2\omega C}$
C. Bé nhất vì tổng trở đạt cực đại
D. Đạt cực đại vì dung kháng cực đại
Lời giải
Mạch nối tiếp gồm một biến trở và tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f thì có công suất $\boxed{P=\dfrac{U^2}{R+\dfrac{Z_C^2}{R}}}$
Theo $AM-GM$ thì $R+\dfrac{Z_C^2}{R} \geq 2Z_C$ nên $P=P_{max}=\dfrac{U^2}{2Z_C}=\dfrac{\omega CU_o^2}{4}$
Chọn đáp án A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Ý nghĩa đề cho $2L > RC^{2}$ là sao nhỉ? Khi đó ta có các hệ thức gì? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
L MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
L f biến thiên Vậy khi f=f2=2f1 thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
H Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Gi Đi Điện tích trên một bản tụ điện đạt cực đại khi.. Lí thuyết Điện xoay chiều 1
B f biến thiên Hỏi về giản đồ vector khi f biến thiên để Ucmax Lí thuyết Điện xoay chiều 2
hoankuty Điều nào sau đây đúng khi nói về cách mắc mạch điện xoay chiều 3 pha? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
nguyenvanthanh Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định,tần số của từ trường quay trong động cơ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoainiem_2007 Khi $\omega =\omega _0=(LC)^{\frac{-1}{2}}$ thì $U(MB) =U_1$, khi Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H MPĐ Tìm suất điện động tức thời trong cuộn 2 và 3 tương ứng khi cuộn 1 triệt tiêu Lí thuyết Điện xoay chiều 1
titan Khi một pha bị chập thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
T Khi mạch có tính cảm kháng thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của cả đoạn mạch là : Lí thuyết Điện xoay chiều 4
P Hiện tượng quay không đồng bộ xảy ra khi đặt vật nào đồng trục với từ trường quay? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án sai: Khi cho một vòng dây dẫn phẳng quay đều quanh một trục đồng phẳng với vòn Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thay đổi $L=L_{1}$ thì $U_{RC}$ vuông pha với u. Sau đó giảm L thì. Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Stephen Curry Bài toán về công suất Lí thuyết Điện xoay chiều 0
ku8854 Hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất Lí thuyết Điện xoay chiều 1
G Công thức Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoangnhatphongt32 Chứng minh công thức Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Trà My HVCS Thắc mắc về công thức vật lý Lí thuyết Điện xoay chiều 0
T Biên pháp nâng cao công suất cho đông cơ Lí thuyết Điện xoay chiều 6
lvcat Thắc mắc về công suất của động cơ. Lí thuyết Điện xoay chiều 12
superstar Trong điện xoay chiều có công thức nào $P=P\cos\alpha$ không nhỉ Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top