Điện trở Ro cần ghép là

Bài toán
Cho mạch điện xay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết L=318(mH), C=17$\mu F$. Điện áp 2 đầu mạch là $u= 120\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)V$, cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức $i=1,2\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{12}\right)A$. Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở $R_{o}$ với R:
A. nối tiếp,$R_{o}=15$
B. nối tiếp, $R_{o}=65$
C. song song,$R_{o}=25$
D. song song,$R_{o}=35,5$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cho mạch điện xay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết L=318(mH), C=17$\mu F$. Điện áp 2 đầu mạch là $u= 120\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)V$, cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức $i=1,2\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{12}\right)A$. Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở $R_{o}$ với R:
A. nối tiếp,$R_{o}=15$
B. nối tiếp, $R_{o}=65$
C. song song,$R_{o}=25$
D. song song,$R_{o}=35,5$
Lời giải

$Z_{L}=100\Omega ;Z_{C}=187\Omega $
Ban đầu: $Z=100\Omega $
$\Rightarrow$ $R_{1}=50\Omega $

Gọi x là điện trở tương đương sau khi ghép thêm 1 điện trở $R_{o}$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra: $\cos \varphi '=\dfrac{x}{Z'}=0,6 $
$\Rightarrow$ $x=0,6Z'\Leftrightarrow x^{2}=0.6^{2}.\left(x^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}\right)\Rightarrow x=65,25\Omega $
$\Rightarrow$ $R_{o}$ được mắc nối tiếp với $R_{o}=15,25\Omega $

????????????????? Sai ở đâu mà không có đáp ản nhỉ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
Nhi Huỳnh C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tức thời Tại thời điểm $t+\dfrac{T}{12}$ thì điện áp tức thời hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 3
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở của bóng đèn Bài tập Điện xoay chiều 0
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
I Truyền tải điện Điện trở trên đường dây truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 1
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
shochia Điện trở thuần r của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 7
shochia Điện trở có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
N MBA Hỏi điện trở R3 và điện dung C bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Điện trở có trị số nào? Bài tập Điện xoay chiều 9
A Điện trở có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
VAN SI LUC Điện trở của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 3
K L biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R khi $L = L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 0
P Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thần R khi L=$L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Thu Huyền MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu điện trở $R$ Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
hankhue Gía trị của R và điện trở trong của quạt lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
hankhue Nếu làm ngắn tụ điện thì hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R là: Bài tập Điện xoay chiều 2
K Điện trở R là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
dhdhn Điện trở có thể nhận giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 3
Lollipop000 C biến thiên Điện trở có thể nhận giá trị nào: Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
please help L biến thiên Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2$L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
please help C biến thiên Điện trở thuần của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer f biến thiên Điện trở thuần của mạch gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
K Cho đoạn mạch điện AB gồm ba đoạn AM,MN,NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ chứa điện trở thuần R, đoạn MN Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian $t$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng : Bài tập Điện xoay chiều 4
beyondthecloud Tính điện trở R Bài tập Điện xoay chiều 1
0 MBA Tỷ lệ giữa điện trở thuần r và cảm kháng $Z_{L}$? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top