C biến thiên Tổng $(U_1+U_2)$ gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

Bài toán
Đặt điện áp $u=120\sqrt{2} \cos \left(\omega t+ \varphi\right) V$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự. M là điểm nối giữa điện trở và cuộn dây, N là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện. Lúc đầu, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu $AN$ và $MN$ là cực đại. Cố định các giá trị khác, đồng thời thay đổi C. Khi $C=C_1$ thì $U_C=U_{AB}+U \left(V\right), U_1=U_{R+r}$ góc lệch điện áp hai đầu mạch và dòng điện là $\varphi_1, Z_{L}>Z_{C_1}$. Khi $C=C_2$ thì $U_C=U_{AB}+\dfrac{U}{4}, U_2=U_{R+r}$ góc lệch điện áp hai đầu mạch và dòng điện là $\varphi_2, Z_L< Z_{C_2}$. Tổng $\left(U_1+U_2\right)$ gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Biết $\varphi_1+\varphi_2=20^0; \varphi_1, \varphi_2>0; R=\dfrac{7}{9} r$ và $U \neq 0$
A. $80\sqrt{5} V$
B. $100 \sqrt{5} V$
C. $120 \sqrt{5} V$
D. $140 \sqrt{5} V$
Nguồn: [NLHT] Facebook
 
Last edited:
Bài toán
Đặt điện áp $u=120\sqrt{2} \cos \left(\omega t+ \varphi\right) V$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự. M là điểm nối giữa điện trở và cuộn dây, N là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện. Lúc đầu, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu $AN$ và $MN$ là cực đại. Cố định các giá trị khác, đồng thời thay đổi C. Khi $C=C_1$ thì $U_C=U_{AB}+U \left(V\right), U_1=U_{R+r}$ góc lệch điện áp hai đầu mạch và dòng điện là $\varphi_1, Z_{L}>Z_{C_1}$. Khi $C=C_2$ thì $U_C=U_{AB}+\dfrac{U}{4}, U_2=U_{R+r}$ góc lệch điện áp hai đầu mạch và dòng điện là $\varphi_2, Z_L< Z_{C_2}$. Tổng $\left(U_1+U_2\right)$ gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Biết $\varphi_1+\varphi_2=20^0; \varphi_1, \varphi_2>0; R=\dfrac{7}{9} r$ và $U \neq 0$
A. $80\sqrt{5} V$
B. $100 \sqrt{5} V$
C. $120 \sqrt{5} V$
D. $140 \sqrt{5} V$
Nguồn: [NLHT] Facebook
Lời giải
Lúc đầu góc lệch giữa hiệu điện thế AN và MN cực đại nên $Z_{L}^{2}=\left(R+r \right)r$. Chọn r = 9, R = 7, $Z_{L}$ = 12. Góc hợp bởi $u_{AN}$ và i là $arc\tan \dfrac{3}{4}$.
Từ giả thiết ta suy ra được $4.U_{C_{2}}-U_{C_{1}}=3.U_{AB}$.
Vẽ giản đồ vector ra sẽ thấy
$\dfrac{U_{AB}}{0,8}=\dfrac{U_{C_{1}}}{\sin \left(arc\tan \dfrac{3}{4}-\varphi _{1} \right)}=\dfrac{U_{C_{2}}}{\sin \left(arc\tan \dfrac{3}{4}-\varphi _{1}+20 \right)}$.
Từ đó suy ra $4.\sin \left(arc\tan \dfrac{3}{4}-\varphi _{1}+20 \right)-\sin \left(arc\tan \dfrac{3}{4}-\varphi _{1} \right)=3.0,8$.
Bấm máy tính tìm được $\varphi _{1}$.
Vậy $U_{1}+U_{2}=U_{AB}.\cos \varphi _{1}+U_{AB}.\cos \left(20-\varphi _{1} \right)\approx 236,2\left(V\right)$.
Chọn đáp án B.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
DanHien Thời điểm lần thứ 2016 mà tổng điện áp tức thời ($u_{C_1}$ + $u_{C_2}$) gấp 3 lần u là Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tổng trở của cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 9
Nắng Sân Trường Tổng $\varphi _{1}+\varphi _{2}$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tổng giá trị $R_1+R_2$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP Tổng giá trị $\left(U_{C_{max}}+U_{L_{max}}\right)$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Điều chỉnh điện dung của tụ thì tổng điện áp hiệu dụng $U_{AM} + U_{BM}$ đạt cực đại bằng $U_{a}$ . Bài tập Điện xoay chiều 7
isaacnewtontp C biến thiên Giá trị cực đại của tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ là Bài tập Điện xoay chiều 11
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
L Tính điện trở mỗi bóng đèn. tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
A Từ trường tổng hợp tại tâm O có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 7
hoankuty f biến thiên Tìm tổng trở $Z$ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 15
Halerm Dép Tổng trở của cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 0
D Tính tổng trở cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
thanh thương Tổng trở của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 8
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
Heavenpostman Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Sky Fighter Tính $U_C$ để tổng điện áp hiệu dụng đạt max Bài tập Điện xoay chiều 3
H C biến thiên Điều chỉnh C để tổng điện áp $U_{AB} +U_{AM}+U_{MB}$ đạt giá trị cực đại.Khi đó hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là? Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF Tổng trở của toàn mạch là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Công suất tiêu thụ của cuộn dây là $40W$. Tìm tổng điện trở? Bài tập Điện xoay chiều 4
kiemro721119 Hộp đen Tổng trở đoạn mạch lúc sau? Bài tập Điện xoay chiều 3
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Z C biến thiên Giá trị $U_{L_{max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị k gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 7
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
lethisao Giá trị Ucmax gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 6
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
Quan_Tham f biến thiên Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 5
N C biến thiên U0 gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi giá trị của${{U}_{1}}-{{U}_{2}}$gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top