Phát biểu đúng là?

Bài toán
Một vật thực hiện dao động cưỡng bức nhờ ngoại lực tuần hoàn. Người ta bắt đầu giảm lực cản đi. Phát biểu đúng là?
A. Tiếp tục dao động cưỡng bức vơi tần số lớn hơn
B. Dao động tự do
C. Tiếp tục dao động cưỡng bức với biên độ lớn hơn.
D. Tiếp tục dao động cưỡng bức nhưng sẽ có cộng hưởng
 
Last edited:
Bài toán
Một vật thực hiện dao động cưỡng bức nhờ ngoại lực tuần hoàn. Người ta bắt đầu giảm lực cản đi. Phát biểu đúng là?
A. Tiếp tục dao động cưỡng bức vơi tần số lớn hơn
B. Dao động tự do
C. Tiếp tục dao động cưỡng bức với tần số nhỏ hơn
D. Tiếp tục dao động cưỡng bức nhưng sẽ có cộng hưởng
Khi Giảm lực cản đi thì ngoại lực tuần hoàn tác dụng vào càng lớn
$\Rightarrow$ Tần số càng lớn
Vậy chọn A

Không biết đún không :(
 
Khi Giảm lực cản đi thì ngoại lực tuần hoàn tác dụng vào càng lớn
$\Rightarrow$ Tần số càng lớn
Vậy chọn A

Không biết đún không :(
Hi. Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hôm trước sai, mình đã sửa lại cho đúng. Bạn làm lại nha, rất sorry vì gõ sai đề!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Chọn phát biểu đúng về lực đàn hồi Lí thuyết Dao động cơ 2
hoàidien Chọn phát biểu đúng về đồ thị vận tốc, thời gian Lí thuyết Dao động cơ 4
hau dau Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Dao động cơ 1
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
A Phát biểu nào sau đây là đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
Oneyearofhope Phát biểu nào dưới đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về chu kì của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 3
P Phát biểu nào đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
Toan12345 Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 8
L Chọn phát biểu sai về dao động duy trì Lí thuyết Dao động cơ 1
V Tìm phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 4
Long Stoner Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phát biểu nào sau đây sai? Lí thuyết Dao động cơ 4
A Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 12
adamdj Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 9
lvcat Tìm phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 1
lvcat Tìm phát biểu sai về biên độ trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 37
lvcat Chọn phát biểu sai về dao động tuần hoàn Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực phục hồi và gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
C Biểu thức nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 2
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
tiepkent Biểu thức mô tả chuyển động của vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 17
H Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa động năng và li độ của một vật dao động điều hòa có dạng Lí thuyết Dao động cơ 6
Tích Chu Chọn kết luận đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
Tích Chu Chọn phương án đúng. Lí thuyết Dao động cơ 0
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nhận xét nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
hoankuty Nhận xét nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
K Chọn kết luận đúng về sau va chạm hai vật Lí thuyết Dao động cơ 4
hao.baobinh10 Nhận xét nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 3
thanh thương Nhận xét nào sau đây là đúng nếu các điều kiện môi trường là ổn định Lí thuyết Dao động cơ 5
• ßáñħ Ðä »¼« Chọn câu đúng về hiện tượng cộng hưởng Lí thuyết Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Khi so sánh sự tương quan giữa DĐ điện từ tự do với DĐ cơ điều hòa của CLLX, điều nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
D Nhận xét nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 5
tkvatliphothong Chọn phương án đúng Lí thuyết Dao động cơ 8
Sao Mơ Chọn câu đúng: Lí thuyết Dao động cơ 4
tkvatliphothong Tìm phương án đúng về biên độ dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
NTH 52 Chọn câu trả lời đúng nhất về con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top