Thế năng giảm

Câu hỏi
Cho em hỏi: Lúc $t=0$ vật có vận tốc $v_{1}=1,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và thế năng đang giảm. Thì tại sao với lượng dữ liệu này lại suy ra được $x_{1}=-\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ ạ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cho em hỏi: Lúc t=0 vật có vận tốc v1=1,5 m/s và thế năng đang giảm. Thì tại sao với lượng dữ liệu này lại suy ra được x1=-Acan3/2 ạ?
Bạn vẽ đường tròn lượng giác ra: Vì v=1,5 m/s > 0 nên vật ở phía dưới trục Ox
Thế năng giảm $\Rightarrow$vật có li độ giảm $\Rightarrow$ Vật đang chuyển động về phía gốc tọa độ

Từ 2 điều trên $\Rightarrow$ Vật đang ở góc phần tư thứ 3
$\Rightarrow$ Vật đang có li độ âm

Còn giá trị của li độ thì còn phải phụ thuộc vào $\omega , A, v_{max}$
 

Quảng cáo

Top