Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở.

Bài toán
Đặt vào hai đầu mạch điện gồm hai phần tử R và C với $Z_C=R = 100\Omega $ một nguồn điện tổng hợp có biểu thức $u = 100 + 100\cos \left(100\pi t +\dfrac{\pi }{4}\right)$ (V). Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở.
A. 25W
B. 50W
C. 150W
D. 100W
Ps: Nếu cho $Z_C=R=100$ thì có thể tính trực tiếp như anh Tuân. :D
 
kiemro721119 đã viết:
Bài toán
Đặt vào hai đầu mạch điện gồm hai phần tử R và C với $Z_C=R = 100\Omega$ một nguồn điện tổng hợp có biểu thức $u = 100 + 100\cos (100\pi t +\pi/4)$ (V). Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở.
A.25W
B.50W
C.150W
D.100W
Giải
  • Nguồn điện gồm 2 thành phần, là nguồn một chiều và nguồn xoay chiều.
  • Vì mạch chứa C nên nguồn một chiều không gây ra dòng điện trong mạch, nên ta chỉ để ý đến dòng điện xoay chiều trong mạch.
  • Tổng trở $Z=100\sqrt{2}$ và $I=0,5 \ A$, do đó $P=RI^2=25 W.$
  • Nếu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không cho $Z_C$ thì câu hỏi phải là "Công suất tỏa nhiệt trên điện trở có thể nhận giá trị nào sau đây", khi đó đáp án vẫn là A vì $Z>R$ nên $$P=RI^2=R\dfrac{U^2}{Z^2} < \dfrac{U^2}{R} = 50 \ W.$$
 
Lil.Tee đã viết:
Giải
  • Nguồn điện gồm 2 thành phần, là nguồn một chiều và nguồn xoay chiều.
  • Vì mạch chứa C nên nguồn một chiều không gây ra dòng điện trong mạch, nên ta chỉ để ý đến dòng điện xoay chiều trong mạch.
  • Tổng trở $Z=100\sqrt{2}$ và $I=0,5 \ A$, do đó $P=RI^2=25 W.$
  • Nếu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không cho $Z_C$ thì câu hỏi phải là "Công suất tỏa nhiệt trên điện trở có thể nhận giá trị nào sau đây", khi đó đáp án vẫn là A vì $Z>R$ nên $$P=RI^2=R\dfrac{U^2}{Z^2} < \dfrac{U^2}{R} = 50 \ W.$$
Sao ban đầu em chỉ thấy có mỗi $R$ nhỉ? Hay là em hoa mắt rồi :((
 
Tàn đã viết:
Sao ban đầu em chỉ thấy có mỗi $R$ nhỉ? Hay là em hoa mắt rồi :((
Anh sửa lại cho đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chặt hơn.
[ithink]Nếu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không cho $Z_C$ thì câu hỏi phải là "Công suất tỏa nhiệt trên điện trở có thể nhận giá trị nào sau đây", khi đó đáp án vẫn là A vì $Z>R$ nên $$P=RI^2=R\dfrac{U^2}{Z^2} < \dfrac{U^2}{R} = 50 \ W.$$[/ithink]
 
Lil.Tee đã viết:
Anh sửa lại cho đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chặt hơn.
[ithink]Nếu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không cho $Z_C$ thì câu hỏi phải là "Công suất tỏa nhiệt trên điện trở có thể nhận giá trị nào sau đây", khi đó đáp án vẫn là A vì $Z>R$ nên $$P=RI^2=R\dfrac{U^2}{Z^2} < \dfrac{U^2}{R} = 50 \ W.$$[/ithink]
[ithink]Phũ phàng quá anh ơi.[/ithink]
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Q Lệch pha Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 7
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP Tính hệ số công suất của AM khi xảy ra cộng hưởng? Bài tập Điện xoay chiều 6
C Tính công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 5
Trà My HVCS Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
litieulong96 Tính công suất cực đại của mạch khi R biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 4
minhdoan Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 3
chinhanh9 Tính điện áp và công suất nơi phát điện. Bài tập Điện xoay chiều 0
L Lệch pha Tính hệ số công suất của mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Muộn Tức thời Tính hệ số công suất của mạch AM khi cộng hưởng. Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Tính công suất của các tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
ASBQE Lệch pha Tính công suất tiêu thụ trên $X$. Bài tập Điện xoay chiều 3
Xiwang Tính công suất tiêu thụ của cuộn dây ? Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 Tức thời Tính công suất trung bình của đèn Bài tập Điện xoay chiều 2
Cherry MBA Tính độ giảm thế năng trên đường dây và công suất truyền tải nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangmac R biến thiên Tính công suất tiêu thụ trên cuộn dây khi đó Bài tập Điện xoay chiều 4
D Tính công suất cực đại của đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong R biến thiên Tính giá trị của R đề công suất tiêu thụ trên AB cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter Tính công suất đoạn mạch chứa hộp Y ? Bài tập Điện xoay chiều 11
ferollsan Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
tramyvodoi Tính hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
tramyvodoi Tính công suất của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Tính $r$ khi biết công suất và các điện áp. Bài tập Điện xoay chiều 5
ngocnhat95 Lệch pha Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch X Bài tập Điện xoay chiều 14
superstar Tức thời Tính hệ số công suất của đọan mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 4
Sky Fighter f biến thiên Cho công suất tính theo công suất cực đại, $U_L$ max Bài tập Điện xoay chiều 14
Tăng Hải Tuân f biến thiên Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi $\omega$ thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tức thời [ĐH 2011] Tính hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 C biến thiên Tính điện dung và giá trị cực đại của công suất tiêu thụ. Bài tập Điện xoay chiều 1
dreamhigh315 Máy phát điện tạo ra nguồn điện, mắc vào mạch. Tính công suất tiêu thụ của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi nối tắt tụ $\ C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
lvcat Mạch $R_1-L-R_2-C$. Tính công suất của đoạn mạch khi $R_1$ bị nối tắt Bài tập Điện xoay chiều 1
crazyfish2008 C biến thiên $C$ biến thiên liên quan đến công suất mạch. Tính $C_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Dùng giãn đồ vectơ tính hệ số công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top