Khối lượng $m_{1}$ và $m_{2}$ lần lượt bằng bao nhiêu

Bài toán
Lần lượt treo hai vật $m_{1}$ và $m_{2}$ vào một lò xo có độ cứng $k= 40 \ \text{N}/\text{m}$ và kích thích chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời gian nhất định, $m_{1}$ thực hiện 20 dao động và $m_{2}$ thực hiện 10 dao động. Nếu treo cả hai vật vào lò xo thì chu kỳ dao động của hệ bằng $T=\dfrac{\pi }{2}\left(s\right)$. Khối lượng $m_{1}$ và $m_{2}$ lần lượt bằng bao nhiêu
A. $m_{1}= 0,5 kg; m_{2}= 1 kg$
B. $m_{1}= 0,5 kg; m_{2}= 2 kg$
C. $m_{1}= 1 kg; m_{2}= 1 kg$
D. $m_{1}= 1 kg; m_{2}= 2 kg$
 
Bài toán
Lần lượt treo hai vật $m_{1}$ và $m_{2}$ vào một lò xo có độ cứng $k= 40 \ \text{N}/\text{m}$ và kích thích chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời gian nhất định, $m_{1}$ thực hiện 20 dao động và $m_{2}$ thực hiện 10 dao động. Nếu treo cả hai vật vào lò xo thì chu kỳ dao động của hệ bằng $T=\dfrac{\pi }{2}\left(s\right)$. Khối lượng $m_{1}$ và $m_{2}$ lần lượt bằng bao nhiêu
A. $m_{1}= 0,5 kg; m_{2}= 1 kg$
B. $m_{1}= 0,5 kg; m_{2}= 2 kg$
C. $m_{1}= 1 kg; m_{2}= 1 kg$
D. $m_{1}= 1 kg; m_{2}= 2 kg$
Ta có: $f_{1}=2f_{2}\Rightarrow \omega _{1}=2\omega _{2}\Rightarrow m_{2}=4m_{1}$
Chọn B. Khỏi dùng đoạn sau
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
ghjcghj Tỉ số khối lượng hàng và khối lượng tàu Bài tập Dao động cơ 1
091031103 Gọi q và m điện tích và khối lượng vật nặng, g là gia tốc trọng trường. hệ thức đúng là ? Bài tập Dao động cơ 2
JDieen XNguyeen Hỏi phải treo vật $m_3$ ở vị trí lò xo 3 có khối lượng bao nhiêu theo $m$ và nâng lên độ cao $A_3$ Bài tập Dao động cơ 7
K Hỏi biên độ và khối lượng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
C Con lắc gồm lò xo có chiều dài $l= 20cm$ và vật có khối lượng m, dao động với tần số 2Hz. Nếu lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm khối lượng của vật nhỏ khi biết chu kì và vận tốc Bài tập Dao động cơ 5
thehiep Tìm khối lượng và độ cao của lò xo 3 để 3 vật luôn thẳng hàng Bài tập Dao động cơ 2
nhungsnow Khối lượng của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 2
L Khối lượng $m_{1}$,$m_{2}$ là ? Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Thêm vật có khối lượng m Bài tập Dao động cơ 1
O Hãy xác định khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 4
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
lethisao Để $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$ = $\frac{2}{3}$ thì cần thay đổi khối lượng vật như thế nào Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Hỏi khối lượng của vật gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 1
0 Khối lượng m’ bằng Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Khối lượng của vật là. Bài tập Dao động cơ 5
A Khối lượng của vật là Bài tập Dao động cơ 1
Z Khối lượng m của vật Bài tập Dao động cơ 2
L Tính khối lượng của vật nặng Bài tập Dao động cơ 3
L Tính khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Khối lượng $m_1$ gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 10
ĐỗĐạiHọc2015 Vật năng có khối lượng $m=100g$. $g=10m/s^{2}$. Độ cứng của lò xo là. Bài tập Dao động cơ 3
xuongrongnt Ngừng tác dụng lực F đột ngột thì lực nén do khối lượng m1 tác dụng lên mặt giá đỡ có giá trị nhỏ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm khối lượng hai quả cầu Bài tập Dao động cơ 3
SuSu1407 Khối lượng riêng của chất khí đó là: Bài tập Dao động cơ 1
091031103 Biên độ dao động của vật sau khi giảm khối lượng? Bài tập Dao động cơ 2
H Khối lượng m Bài tập Dao động cơ 1
phaidodaihoc1996 Khối lượng vật m là : Bài tập Dao động cơ 1
Thảo Ghost Khối lượng vật nặng của con lắc bằng Bài tập Dao động cơ 16
inconsolable Khối lượng của vật là Bài tập Dao động cơ 1
Cador.Halley Chu kỳ con lắc đơn với khối lượng của vật nặng Bài tập Dao động cơ 2
I Hai lò xo khối lượng khối lượng không đáng kể, ghép nối tiếp có độ cứng $k_{1}=2k_{2}$, đầu còn lại Bài tập Dao động cơ 10
D Khối lượng vật m bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
S Khối lượng vật nặng là Bài tập Dao động cơ 1
lam_vuong Khối lượng m bằng Bài tập Dao động cơ 6
D Tính khối lượng Trái Đất Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tìm khối lượng của vật ? Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính khối lượng m của vật ? Bài tập Dao động cơ 1
N Nếu gắn vật khối lượng $m=\sqrt{m_{1}m_{2}}$ vào lò xo trên thì nó dao động với tần số góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Khối lượng của vật m bằng Bài tập Dao động cơ 4
N Khối lượng của vật nặng là Bài tập Dao động cơ 1
rainmeteror Khi dao động nhỏ trong chất khí có khối lượng riêng $\epsilon D$ ($\epsilon<<1$) thì chu kì là? Bài tập Dao động cơ 1
T Tàu chạy với tốc độ $72 km/giờ$ thì con lắc có khối lượng nào sẽ dao động với biên độ lớn nhất? Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Thời gian đi $10cm$ kể từ thời gian đầu tiên là $\dfrac{\pi }{15}s$. Khối lượng của quả cầu là? Bài tập Dao động cơ 1
M Một vật có khối lượng $m=200g,$ dao động điều hòa với tần số $f=2Hz$.... Tính $A$. Bài tập Dao động cơ 1
levietnghials Một con lắc lò xo có độ cứng $k=10N/m$, vật nhỏ khối lượng $m=100 (g)$ đang dao động điều hoà theo p Bài tập Dao động cơ 1
levietnghials Một con lắc lò xo có khối lượng $m$ dao động điều hòa trên mặt nằm ngang. Khi li độ của con lắc là $ Bài tập Dao động cơ 1
N Cho hệ con lắc lò xo gồm vật có khối lượng $m=500g, K=100N/m, g=10m/s^2$.Biết khi $t=0$ thì vật có l Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top