Giá trị của hiệu điện thế ban đầu U của tụ C1 bằng:

Bài toán
Hai tụ $C_1, C_2$ có cùng điện dung $2 nF$ mắc nối tiếp rồi nối với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L= 10 \mu H$ tạo thành mạch dao động lí tưởng. Giữa hai tụ có khóa K. Ban đầu K ngắt, tụ $C_1$ được tích điện đến hiệu điện thế U, tụ $C_2$ chưa tích điện. Biết cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây có giá trị cực đại bằng 0,2A khi đóng khóa K. Giá trị của hiệu điện thế ban đầu U của tụ $C_1$ bằng:
A. 20V
B. 10V
C. 10$\sqrt{2}$V
D. 20$\sqrt{2}$V
 
Bài toán
Hai tụ $C_1, C_2$ có cùng điện dung $2 nF$ mắc nối tiếp rồi nối với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L= 10 \mu H$ tạo thành mạch dao động lí tưởng. Giữa hai tụ có khóa K. Ban đầu K ngắt, tụ $C_1$ được tích điện đến hiệu điện thế U, tụ $C_2$ chưa tích điện. Biết cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây có giá trị cực đại bằng 0,2A khi đóng khóa K. Giá trị của hiệu điện thế ban đầu U của tụ $C_1$ bằng:
A. 20V
B. 10V
C. 10$\sqrt{2}$V
D. 20$\sqrt{2}$V
Tại thời điểm khóa k mở, tụ $C_2$ chưa tích điện nên năng lượng tập trung ở tụ $C_1$ nên khi đóng khóa k không làm ảnh hưởng đến năng lượng toàn mạch.

Năng lượng của toàn mạch dao động
$W=\dfrac{LI_{0}^{2}}{2}=\dfrac{10.10^{-6}.0,2^{2}}{2}=2.10^{-7}$

Khi đóng khóa k, mạch gồm 2 tụ C mắc nối tiếp và cuộn dây
$\Rightarrow$ $C'=\dfrac{C}{2}=1\mu F $

Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có $W=\dfrac{C'.U^{2}}{2}=2.10^{-7} \Rightarrow U = 20V $ vơi U là hiệu điện thế đặt vào 2 đầu của bộ tụ

Do 2 tụ cùng điện dung nên $U_{1}=U_{2}=\dfrac{U}{2}=10V$

$\Rightarrow$ Chọn B.

Tb: Mình cũng chưa quên với dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này lắm, có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ!
 
Bài toán
Hai tụ $C_1, C_2$ có cùng điện dung $2 nF$ mắc nối tiếp rồi nối với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L= 10 \mu H$ tạo thành mạch dao động lí tưởng. Giữa hai tụ có khóa K. Ban đầu K ngắt, tụ $C_1$ được tích điện đến hiệu điện thế U, tụ $C_2$ chưa tích điện. Biết cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây có giá trị cực đại bằng 0,2A khi đóng khóa K. Giá trị của hiệu điện thế ban đầu U của tụ $C_1$ bằng:
A. 20V
B. 10V
C. 10$\sqrt{2}$V
D. 20$\sqrt{2}$V
Thực ra Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ngược vủa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán tương tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sau:http://vatliphothong.vn/t/8535/
P/s: Do anh không có máy tính bỏ túi ở đây nên không tính toán cụ thể được.
 
Thực ra Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ngược vủa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán tương tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sau:http://vatliphothong.vn/t/8535/
P/s: Do anh không có máy tính bỏ túi ở đây nên không tính toán cụ thể được.
Anh nhìn xem em giải như trên có đúng không ạ?
 
Cô mình cho đáp án là C. 10$\sqrt{2}$ V
Bài toán
Hai tụ $C_1, C_2$ có cùng điện dung $2 nF$ mắc nối tiếp rồi nối với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L= 10 \mu H$ tạo thành mạch dao động lí tưởng. Giữa hai tụ có khóa K. Ban đầu K ngắt, tụ $C_1$ được tích điện đến hiệu điện thế U, tụ $C_2$ chưa tích điện. Biết cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây có giá trị cực đại bằng 0,2A khi đóng khóa K. Giá trị của hiệu điện thế ban đầu U của tụ $C_1$ bằng:
A. 20V
B. 10V
C. 10$\sqrt{2}$V
D. 20$\sqrt{2}$V
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lê Quang Hưng Giá trị của R và L là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
V Giá trị nhỏ nhất của ∆t gần nhất là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
G Giá trị của $q_{3}$ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
hoankuty Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của điện dung là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hankhue Lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí có li độ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hoankuty Hỏi giá trị của $\varphi _{2}-\varphi _{1}$ là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Giá trị của L là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Giá trị của L là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
HaBang Giá trị $C_{max}$ của tụ và bước sóng cộng hưởng của khung khi $\alpha=120^0$ ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
boyvodanh97 Xác định giá trị của $R$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Giá trị nhỏ nhất của tần số dao động ở hai mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Enzan Giá trị của suất điện động E là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
inconsolable Tính giá trị của E? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Change Điện dung của tụ điện phải biến đổi trong khoảng giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
huynhcashin Giá trị của I bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
San Bằng Tất Cả Vận tốc của vệ tinh trên quỹ đạo của nó gần giá trị nào nhất trong các giá trị cho dưới đây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Love_is_so_vague Giá trị của suất điện động E là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
pobungphe Nếu sử dụng hai tụ trên nối tiếp nhau và năng lượng của mạch vẫn có giá trị như cũ thì hiệu điện thế Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
butchi_pro Giá trị của r bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Điện trở của cuộn dây có giá trị là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Giá trị của $\xi$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Tìm giá trị của điện dung C? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Khi điện dung của tụ có giá trị bằng $\sqrt{C_{1}C_{2}}$ thì tần số dao động riêng của mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Tần số f của nguồn âm có giá trị thoả mãn Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Bước sóng điện từ cộng hưởng của mạch có giá trị là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
•One-HicF Giá trị của suất điện động là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
D Sau $\dfrac{1}{4}T$ thì cường độ dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng $0,2A.$ Giá trị của $L$ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
levietnghials Tìm giá trị lớn nhất của $t$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
P Tính giá trị C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
shochia Tìm giá trị $C_{1}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân L có giá trị gần nhất với giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Hải Quân Độ tự cảm có giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân $C_0$ có giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Diện tích anten này gặp giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
inconsolable Tính giá trị L Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
icyangel54 Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn 1 nửa giá trị đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
vat_ly_oi Khi hđt trên tụ C2 là 2V thì dòng điện trong mạch có giá trị là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
L Từ khi năng lượng từ trường đạt cực đại thì khoảng thời gian ngắn nhất để nó lại đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
L Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng điện hết là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lam_vuong Giá trị $\xi$ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
tkvatliphothong Tìm khoảng ngắn nhất từ lúc điện tích trên tụ đạt giá trị cực đại đến lúc còn nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Điện dung C có giá trị là Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Khi độ lớn cường độ dòng điện trong mạch bằng nửa giá trị cực đại thì độ lớn điện tích trên tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng điện hết là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
dreamhigh315 Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng m Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
P Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đường thẳng ${S_1}{S_ 2}$ đến vị trí cân bằng của điểm dao động với Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top