Tìm công suất cực đại cho mạch ngoài

Bài toán
Hai ắcquy có suất điện động $E_1=E_2=E_0$. Ắc quy thứ nhất có thể cung cấp công suất cực đại cho mạch ngoài là $20 W$. Ắcquy thứ hai có thể cung cấp công suất cực đại cho mạch ngoài là $10 W$. Hai ắc quy ghép nối tiếp thì sẽ có thể cung cấp công suất cực đại cho mạch ngoài là
A. $\dfrac{80}{3}$ W.
B. 30 W.
C. 10 W.
D. 25 W.
Untitled.png
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
bo tro vat ly Tìm công suất cơ học. Bài tập Dòng điện không đổi 1
L Tìm Rx để công suất trên Rx cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
trungthinh.99 Tìm công thức tính I và $U_{AB}$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
Song Ngư Tìm $R_1$, $R_2$ và $r$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
viet2001azd Tìm điện trở R4 của mạch Bài tập Dòng điện không đổi 2
B Tìm số electron chạy qua khóa K và điện tích trên tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tìm số chỉ ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Tìm số chỉ của ampe kế khi K mở và đóng Bài tập Dòng điện không đổi 3
T Tìm R để electron bay ra theo phương song song Bài tập Dòng điện không đổi 1
T Tìm số chỉ của vôn kế đó khi mắc song song với $R2$? Bài tập Dòng điện không đổi 4
Piz Xờ-Mác Tìm các Zc để Uc, Ulr hoặc Uc+Ulr đạt cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 0
G Tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định. Bài tập Dòng điện không đổi 0
P Bài toán về công suất cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
D Công suất nguồn điện Bài tập Dòng điện không đổi 0
V Tính công của nguồn điện Bài tập Dòng điện không đổi 5
judyhuyen17498 Tính công suất toàn phần, công suất cơ học của máy Bài tập Dòng điện không đổi 1
Piz Xờ-Mác Để công suất của mạch lớn nhất thì R phải bằng: Bài tập Dòng điện không đổi 2
vuhaiquan_11b3 Tính công suất tỏa nhiệt trên $R_3$. Tính hiệu suất của nguồn $x_2$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
Nắng Xác định các điện trở để công suất đạt cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
H Bài tập Điện năng và công suất điện. Định luật JUn-lenxơ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính suất điện động của nguồn Bài tập Dòng điện không đổi 0

Quảng cáo

Top