$U_{C_{max}}=?U_{R_{max}}$

Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều gồm có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp vào một nguồn điện xoay chiều. Có 3 vôn kế cùng đo hiệu điện thế 2 đầu mỗi phân tử . Tụ C có thể thay đổi được. Cho C thay đổi, lần lượt ghi lại số chỉ lớn nhất trên từng vôn kế thấy $U_{C_{max} }= 3 U_{L_{max}}$. Hỏi $U_{C_{max} }$ gấp bao nhiêu lần $U_{R_{max} }$ ?
A. 5
B. 0,5
C. 0,707
D. 1,05
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều gồm có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp vào một nguồn điện xoay chiều. Có 3 vôn kế cùng đo hiệu điện thế 2 đầu mỗi phân tử . Tụ C có thể thay đổi được. Cho C thay đổi, lần lượt ghi lại số chỉ lớn nhất trên từng vôn kế thấy $U_{C_{max} }= 3 U_{L_{max}}$. Hỏi $U_{C_{max} }$ gấp bao nhiêu lần $U_{R_{max} }$ ?
A. 5
B. 0,5
C. 0,707
D. 1,05
Lời giải

Ta có: Khi C thay đổi:
$U_{C_{max}}=U\dfrac{\sqrt{R^2+Z_L^2}}{R}$
$U_{L_{max}}=U \dfrac{Z_L}{R}$
$U_{R_{max}}=U$
Từ giả thiết: $U_{C_{max}}= 3 U_{L_{max}}$ ta suy ra $R=2\sqrt{2} Z_L$
Ta suy ra: $U_{C_{max}}=U \sqrt{\left(\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2+1}= U \dfrac{3\sqrt{2}}{4} \approx 1,06 U_{R_{max}}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
Z C biến thiên Giá trị $U_{L_{max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
Văn Long C biến thiên Giá trị nào của C sau đây thì Uc=0.8Uc-max ? Bài tập Điện xoay chiều 7
O f biến thiên UL,Uc max Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP Tổng giá trị $\left(U_{C_{max}}+U_{L_{max}}\right)$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 2
kyubi0310 f biến thiên F để Uc max Bài tập Điện xoay chiều 2
Q C biến thiên C bằng bao nhiêu để Uc max Bài tập Điện xoay chiều 6
kyubi0310 Thay đổi C để công suất cuộn dây đạt max thì điện áp 2 đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 3
A L biến thiên Tính L để $U_L\text{max}$. Tính giá trị $U_L\text{max}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
phata1pvd C biến thiên Tìm C để $U_{R} MAX$. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 R biến thiên Tỉ số $\dfrac{P_{Rmax}}{P_{max}}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
mpmikisg f biến thiên Tính HSCS của mạch khi điện áp của cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 8
S f biến thiên Để I hd max thì roto quay với tốc độ Bài tập Điện xoay chiều 3
Muộn f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 9
B C biến thiên $C=C_2$ thì Uc max, viết biểu thức của i Bài tập Điện xoay chiều 4
geomineq f biến thiên Thay đổi $\omega $ để ${{U}_{RL}}$ max Bài tập Điện xoay chiều 5
N f biến thiên Tìm f để $U_{AM}$ max Bài tập Điện xoay chiều 8
inconsolable C biến thiên Để $u_NB$ max thì C bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 4
M Tìm đại lượng max. Bài tập Điện xoay chiều 2
D C biến thiên $U_{R}$ max khi nào? Bài tập Điện xoay chiều 3
Xiwang R biến thiên Tính $P_{max}$ và R khi đó Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung f biến thiên Tìm f để $U_c$ max. Và viết biểu thức $U_c$ max Bài tập Điện xoay chiều 3
D C biến thiên Hỏi khi số chỉ $V_{2}\max$ thì $V_{2}\max$ gấp bao nhiêu lần $V_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 5
Heavenpostman C biến thiên Hỏi $(U_{C})_{max}$ gấp bao nhiêu lần $(U_{R})_{max}$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Sky Fighter Tính $U_C$ để tổng điện áp hiệu dụng đạt max Bài tập Điện xoay chiều 3
L Giá trị của C và $I_{max}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Giá trị của $P_{max}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
H Tính $L_1 $và $U_C$ max Bài tập Điện xoay chiều 7
tieuho_94 f biến thiên Tính f để $U_{L_{max}}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
lam_vuong f biến thiên HỎI KHI $U_{R}^{max}$, $f_{1}= ?$ Bài tập Điện xoay chiều 6
X C biến thiên Giá trị Uc max Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Để $U_{R}max$ thì giá trị của $f$ là Bài tập Điện xoay chiều 3
kiemro721119 C biến thiên Hỏi $U_{C_{max}}$ gấp bao nhiêu lần $U_{R_{max}}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 L biến thiên Khi $L=L_2$ thì $U_{L_{max}}$ và bằng $275 \ V, \ U_R = 132V$, lúc này $U_C$ bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter f biến thiên Cho công suất tính theo công suất cực đại, $U_L$ max Bài tập Điện xoay chiều 14
T C biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $U_{C_{max}}$ và $U_{R_{max}}$. Bài tập Điện xoay chiều 2
A C biến thiên Hỏi khi thay đổi C để $U_{C}$ max thì điện áp 2 đầu $AM$ bây giờ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân L biến thiên Khi ${{U}_{L\max }}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là $200 V$. Giá trị ${{U}_{L\max }}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 3
levietnghials Tức thời Tại các thời điểm $t_1, \ t_2$ thì $u_L, \ u_C, \ u_R$ khác nhau. Tính $U_{max}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên $L$ biến thiên. Cho $R$, chỉnh $L$ để $U_{L_{max}}$. Tính dung kháng của tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 1
D f biến thiên Tìm $U_{L \, \max}$ và $U_{L \, \min}$ khi biết $\omega \in [100 \pi \, ; \, 200 \pi]$ và các yếu tố Bài tập Điện xoay chiều 10
D C biến thiên Tìm $Z_L$ và $Z_C$ khi thay đổi $C$ để $P_{\max}$ và các yếu tố liên quan. Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top