Vận tốc cực đại của vật là

Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$, có độ cứng của lò xo $k= 50 \ \text{N}/\text{m}$. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4N và 2N. Vận tốc cực đại của vật là
A. $30\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
B. $40\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
C. $50\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
D. $60\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
 
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$, có độ cứng của lò xo $k= 50 \ \text{N}/\text{m}$. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4N và 2N. Vận tốc cực đại của vật là
A. $30\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
B. $40\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
C. $50\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
D. $60\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Lời giải
Ta có:
$F_{max}=2F_{min}\rightarrow \Delta l+A=2\left(\Delta l-A\right)\rightarrow \Delta l=3A$

$A=0,02\left(m\right);\Delta l=0,06\left(m\right)\rightarrow \omega =\sqrt{\dfrac{g}{\Delta l}}=\dfrac{10\sqrt{15}}{3}$

$\rightarrow v_{max}=\omega A=\dfrac{20\sqrt{15}}{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
 
Lời giải
Ta có:
$F_{max}=2F_{min}\rightarrow \Delta l+A=2\left(\Delta l-A\right)\rightarrow \Delta l=3A$

$A=0,02\left(m\right);\Delta l=0,06\left(m\right)\rightarrow \omega =\sqrt{\dfrac{g}{\Delta l}}=\dfrac{10\sqrt{15}}{3}$

$\rightarrow v_{max}=\omega A=\dfrac{20\sqrt{15}}{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
Vậy là không có đáp án nào đúng ?
 
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$, có độ cứng của lò xo $k= 50 \ \text{N}/\text{m}$. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4N và 2N. Vận tốc cực đại của vật là
A. $30\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
B. $40\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
C. $50\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
D. $60\sqrt{5} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Lời giải

Ta có lực kéo và nén cực đại được tính bởi công thức
$F_{kmax}=k\left(\Delta l+A\right)$ và $F_{nmax}=k\left(A-\Delta l\right)$
Từ đó ta có $\Delta l=2\left(cm\right); A=6\left(cm\right)$
Mà tần số góc của dao động $\omega =\sqrt{\dfrac{g}{\Delta l}}=\sqrt{5}$
Vận tốc cực đại của vật $v_{max}=\omega A=60\sqrt{5}$ (cm/s)
Chọn D.
 
Lời giải

Ta có lực kéo và nén cực đại được tính bởi công thức
$F_{kmax}=k\left(\Delta l+A\right)$ và $F_{nmax}=k\left(A-\Delta l\right)$
Từ đó ta có $\Delta l=2\left(cm\right); A=6\left(cm\right)$
Mà tần số góc của dao động $\omega =\sqrt{\dfrac{g}{\Delta l}}=\sqrt{5}$
Vận tốc cực đại của vật $v_{max}=\omega A=60\sqrt{5}$ (cm/s)
Chọn D.
A cho e hỏi là nếu mà $\Delta l > A$ thì cũng không sai đúng không ạ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất giữa hai lần con lắc có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Houtaro Sau khi rời tấm ván vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại????? Bài tập Dao động cơ 11
blackberry9320 Tính vận tốc cực đại của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
A Vận tốc cực đại của con lắc khi dao động là. Bài tập Dao động cơ 0
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
A Vận tốc cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm vận tốc cực đại của các quả cầu sau đó? Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 1
O Mô tả chuyển động con lắc và tính vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 5
zkdcxoan Vận tốc cực đại mà con lắc có thể đạt được là Bài tập Dao động cơ 7
V Vận tốc cực đại của vật trong quá trình chuyển động là Bài tập Dao động cơ 3
tam01235 Li độ cực đại và vận tốc cực đại của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
Huy Nguyễn Vận tốc cực đại của vật treo bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
Huy Nguyễn Tính vận tốc cực đại của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
phatthientai Tính vận tốc cực đại của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Vận tốc cực đại của vật m1 khi dao động là Bài tập Dao động cơ 4
K Độ lớn vận tốc cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 1
hao.baobinh10 Vận tốc cực đại của vật treo bằng Bài tập Dao động cơ 2
tien dung Vận tốc cực đại của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
kitingheo Tìm vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 Vận tốc cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 5
cuongk46t1 Vận tốc cực đại trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Vận tốc cực đại của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Tìm vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 1
thuckechsu Tìm vận tốc cực đại của con lắc đơn trong thang máy Bài tập Dao động cơ 14
tkvatliphothong Tìm thời điểm gần nhất mà vật có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 2
L Vận tốc cực đại của vật của vật là Bài tập Dao động cơ 1
V Tính vận tốc cực đại mà vật đạt được trong quá trình dao động và quãng đường mà vật đi được cho đến Bài tập Dao động cơ 0
P Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng Bài tập Dao động cơ 7
NTH 52 Vận tốc cực đại bằng? Bài tập Dao động cơ 3
N Độ lớn vận tốc của vật sẽ đạt được cực đại vào thời điểm: Bài tập Dao động cơ 2
D Vận tốc cực đại của vật treo là? Bài tập Dao động cơ 3
D Tính vận tốc cực đại của lò xo trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 6
H Vận tốc cực đại của vật treo là: Bài tập Dao động cơ 7
N Sau 1,7s kể từ thời điểm t=0 có mấy lần vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm vận tốc cực đại của vật trong nửa chu kỳ đầu và nửa chu kỳ thứ 2? Bài tập Dao động cơ 0
Đá Tảng Tìm vận tốc cực đại và vận tốc lúc pha bằng $\dfrac{2\pi}{3}(Rad)$ Bài tập Dao động cơ 1
Spin9x Vận tốc cực đại $m_1$ khi dao động là : Bài tập Dao động cơ 1
C 1 phút chất điểm thực hiện được 40 lần dao động. Vận tốc cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm quãng đường và $W_t$ tại VT có vận tốc cực đại. Bài tập Dao động cơ 5
T [ĐH 2013(CLLX)] Bài toán cực trị vận tốc trong va chạm. Bài tập Dao động cơ 2
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Vật thứ 2 đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng: Bài tập Dao động cơ 1
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
minhanhmia Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng Bài tập Dao động cơ 9
M Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top