Ý nghĩa đề cho $2L > RC^{2}$ là sao nhỉ? Khi đó ta có các hệ thức gì?

Câu hỏi
Ý nghĩa đề cho $2L > RC^{2}$ là sao nhỉ? Khi đó ta có các hệ thức gì?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
Ý nghĩa đề cho $2L > RC^{2}$ là sao nhỉ? Khi đó ta có các hệ thức gì?
Đây là điều kiện tồn tại của các tần số góc để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm, hai đầu tụ điện lớn nhất.
$$\omega _L=\dfrac{1}{C\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{2}}}.$$
$$\omega _C=\dfrac{\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{2}}}{L}.$$
Khi $2L>R^2C$ thì $\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{2}>0$ nên $\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{2}}$ có nghĩa.
 

Quảng cáo

Top