Tìm số nguồn âm cần đặt thêm tại O

Bài toán
Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm $20 dB$ . Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường dộ âm $30dB$ thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng :
A. 4
B. 3
C. 5
D. 7
 
Snow_flower_9x đã viết:
Bài toán
Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm , giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm $20 dB$ .Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường dộ âm $30dB$ thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng :
A. 4
B. 3
C. 5
D. 7
Lời giải:
Ta có:​
\[ I_M=\dfrac{n. P_1}{4\pi. R^2_M}; I_A=\dfrac{2P_1}{4\pi. R^2_A}\]​
Suy ra:​
\[L_M-L_A=30-20=10 \Rightarrow \dfrac{4n}{2}=10\]​
\[ \Rightarrow n=5\]​
Như vậy cần đặt thêm 3 nguồn nữa. CHọn $B$​
Ps:Rất dễ khoanh 5 vì tính ra vậy :))
 
Lời giải:
Ta có:​
\[ I_M=\dfrac{n. P_1}{4\pi . R^2_M}; I_A=\dfrac{2P_1}{4\pi . R^2_A}\]​
Suy ra:​
\[L_M-L_A=30-20=10 \Rightarrow \dfrac{4n}{2}=10\]​
\[ \Rightarrow n=5\]​
Như vậy cần đặt thêm 3 nguồn nữa. CHọn $B$​
Ps:Rất dễ khoanh 5 vì tính ra vậy :))
Tính đúng nhưng chọn đáp án sai rồi, người ta bảo cần đặt thêm bao nhiêu nguồn cơ mà:)):)):)):))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
Enzan Tìm số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO Bài tập Sóng cơ 2
minhdoan Tìm số điểm trên dây dao động ngược pha với nguồn ở thời điểm t=0,5 s Bài tập Sóng cơ 2
tisdadu Tìm tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 3
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ $5\sqrt{2}$ trên đoạn nối 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 15
lvcat Tìm số dao động cực đại giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 13
T Tìm số điểm dđ ngược pha với 2 nguồn trên đoạn MB : Bài tập Sóng cơ 7
lvcat Tìm số nguồn âm cần đặt thêm tại O thỏa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ và cùng pha với nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
surynnd1 Tìm số điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 1
C Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$ Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Tìm số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 5
K Tìm số điểm dao động trên mặt chất lỏng Bài tập Sóng cơ 2
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
V Tìm số điểm cực tiểu trên s1s2 Bài tập Sóng cơ 0
raudiep Tìm cường độ âm của sóng âm có cùng tần số nhưng khác biên độ Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm số điểm dao động cực đại cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
G Tìm số điểm giao động với biên độ giống biên độ giao động tại trung điểm Bài tập Sóng cơ 5
P Tìm số bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 2
lam_vuong Tìm tần số âm phản xạ tại vách núi mà người lái xe hóng được Bài tập Sóng cơ 0
T Tìm số bụng sóng trên dây: Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 8cm Bài tập Sóng cơ 9
triminhdovip137 Tìm tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất Bài tập Sóng cơ 5
T Tìm tần số của âm phát ra Bài tập Sóng cơ 3
triminhdovip137 Tìm tần số do âm cơ bản tạo ra Bài tập Sóng cơ 7
D Tìm số điểm dao động với biên độ a trên đoạn MM' Bài tập Sóng cơ 9
Đá Tảng Tìm số hyperbol cực đại cắt MN là: Bài tập Sóng cơ 12
T Tìm số dao động với biên độ bằng 1/2 biên độ của điểm bụng Bài tập Sóng cơ 8
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm số gợn sóng cực đại !!! Bài tập Sóng cơ 1
C Tìm số điểm dao động với biên độ $\ 2 \sqrt{2} (cm)$ Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Tìm số lần có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi Bài tập Sóng cơ 1
Snow_flower_9x Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Snow_flower_9x Tìm số điểm thỏa điều kiện cho trước Bài tập Sóng cơ 8
Đá Tảng Tìm số vân lồi cắt nửa vòng tròn nằm về phía AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm số điểm lệch pha so với O một góc $\Delta \varphi = \dfrac{\pi}{3}$ Bài tập Sóng cơ 5
Tăng Hải Tuân Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên elip nhận S1, S2 làm tiêu điểm. Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm số cực đại giao thoa trong khoảng $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top