Sóng dừng trên dây có 8 bụng sóng thì tần số dao động là

Bài toán
Sợi dây OB = 21 cm với đầu B tự do. Gây ra tại O một dao động ngang có tần số f. Tốc độ truyền sóng là v= 2,8 m/s. Sóng dừng trên dây có 8 bụng sóng thì tần số dao động là
A. f= 40 Hz
B. f = 50 Hz
C. f= 60 Hz
D. f= 20 Hz
 
Bài toán
Sợi dây OB = 21 cm với đầu B tự do. Gây ra tại O một dao động ngang có tần số f. Tốc độ truyền sóng là v= 2,8 m/s. Sóng dừng trên dây có 8 bụng sóng thì tần số dao động là
A. f= 40 Hz
B. f = 50 Hz
C. f= 60 Hz
D. f= 20 Hz
Một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thảo luận tương tự http://vatliphothong.vn/t/9497/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
V Độ lệch pha giữa 2 điểm trên sóng dừng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 13
Hải Quân Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là? Bài tập Sóng cơ 4
P Để tạo sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là Bài tập Sóng cơ 1
A Số nút sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
A Bấy giờ có sóng dừng trên dây, hãy tính số bụng và số nút sóng? Bài tập Sóng cơ 3
A Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là Bài tập Sóng cơ 1
A Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây? Bài tập Sóng cơ 2
T Hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 2
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
thanh thương Để tạo sóng dừng 1 múi trên phần thứ hai ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng.Tính vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Tần số dao động để trên dây có hai đầu cố định có sóng dừng với n nút là Bài tập Sóng cơ 2
Mink Pycee Lực căng dây lớn nhất để trên dây suất hiện sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 1
A Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng: Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Xác định tần số của sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
D Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau Bài tập Sóng cơ 9
M Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng? Bài tập Sóng cơ 1
T Lực căng dây lớn nhất để trên dây có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 2
N Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên sợi dây đó là Bài tập Sóng cơ 3
N Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tần số nhỏ nhất tạo sóng dừng trên dây? Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Tìm số lần có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Tần số nhỏ thứ 3 mà vấn tạo sóng dừng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 5
B Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. trên dây, A là 1 nút, B là 1 điểm bụng gầ Bài tập Sóng cơ 2
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
shochia Điều kiện xảy ra sóng dừng Bài tập Sóng cơ 9
F Khi thay đổi tần số rung và giữ nguyên lực căng dây thì tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng là ? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? Bài tập Sóng cơ 2
lannhi Tần số của nguồn nhỏ nhất để bắt đầu có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Tính chính xác d để có sóng dừng? Bài tập Sóng cơ 10
inconsolable 2 điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng 1 nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau 1 Bài tập Sóng cơ 3
Demonhk Khi ấy số bụng sóng trong đoạn thẳng AB có sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Biên độ sóng dừng tại bụng sóng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Chọn câu sai về sóng dừng Bài tập Sóng cơ 4
Heavenpostman Tần số nào thì xảy ra sóng dừng ... ? Bài tập Sóng cơ 9
adamdj Sóng dừng trong ống hình trụ Bài tập Sóng cơ 2
N Xác định bước sóng của sợi dây trong sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
U Tính bước sóng của sợi dây có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 6
T Khoảng cách giữa hai giá trị tần số liên tiếp xảy ra hiện tượng sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
N [GIAO THOA SÓNG 12] Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
Psuganh Giao thoa với sóng ân Bài tập Sóng cơ 0
H giao thoa sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
Lililala Giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 1
T Bài tập về sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top