Hộp đen Phần tử trong hộp X, Y lần lượt là?

Bài toán
Một mạch điện xoay chiều AB gồm 2 hộp kín X và Y ghép nối tiếp (mỗi hộp chỉ chứa một trong ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một nguồn điện một chiều có hiệu điện thế không đổi 12 V thì hiệu điện thế 2 đầu hộp Y là 12 V. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u_{AB}=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t - \dfrac{\pi }{3}\right) V $ thì điện áp hai đầu hộp X là $u_{X} = 50\sqrt{6}\cos \left(100\pi t - \dfrac{\pi }{6}\right) V $ và cường độ dòng điện $i=2\sqrt{2}\cos \left(100\pi t - \dfrac{\pi }{6}\right) A $. Phần tử trong hộp X và Y lần lượt là?

A. $R_{X}=25\sqrt{3}\Omega , R_{Y}=25\Omega $

B. $L=\dfrac{0,25}{\pi } H, C=\dfrac{4.10^{-4}}{\pi } F $

C. $R_{X}=25\sqrt{3}\Omega , L=\dfrac{0,25}{\pi } H $

D. $R_{X}=25\sqrt{3}\Omega , C=\dfrac{4.10^{-4}}{\pi } F $

 
Last edited:
Bài toán
Một mạch điện xoay chiều AB gồm 2 hộp kín X và Y ghép nối tiếp (mỗi hộp chỉ chứa một trong ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một nguồn điện một chiều có hiệu điện thế không đổi 12 V thì hiệu điện thế 2 đầu hộp Y là 12 V. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u_{AB}=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t - \dfrac{\pi }{3}\right) V $ thì điện áp hai đầu hộp X là $u_{X} = 50\sqrt{6}\cos \left(100\pi t - \dfrac{\pi }{6}\right) V $ và cường độ dòng điện $i=2\sqrt{2}\cos \left(100\pi t - \dfrac{\pi }{6}\right) A $. Phần tử trong hộp X và Y lần lượt là?

A. $R_{X}=25\sqrt{3}\Omega , R_{Y}=25\Omega $

B. $L=\dfrac{0,25}{\pi } H, C=\dfrac{4.10^{-4}}{\pi } F $

C. $R_{X}=25\sqrt{3}\Omega , L=\dfrac{0,25}{\pi } H $

D. $R_{X}=25\sqrt{3}\Omega , C=\dfrac{4.10^{-4}}{\pi } F $

Lời giải

+ Khi mắc nguồn một chiều vào đoạn mạch ta đo được hiệu điện thế của $U_Y=U_{AB}=12 V$ nên hộp Y chứa cuộn cảm thuần $L$
+ Khi mắc nguồn xoay chiều vào đoạn mạch ta thấy $\varphi_x=\varphi_i$ do đó X phải chứa điện trở $R$
Nhìn vào đáp án ta suy ra đáp án C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
metajet Giá trị các phần tử trong mạch R, L, C nối tiếp? Bài tập Điện xoay chiều 0
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín là gì? Bài tập Điện xoay chiều 3
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
L Xác định phần tử trong hộp kín và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin Hộp đen Trong hộp kín chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
ThanhBook Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Giá trị các phần tử trong hai hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Các phần tử trong hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
T Hộp đen Tìm 2 trong 3 phần tử R L C Bài tập Điện xoay chiều 4
Yuuta Hai phần tử X và Y có thể ứng với Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Tinh Hoang Xác định tên hai phần tử trên và giải thích? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Hai phần tử của đoạn mạch X là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hoàng Phong Hộp X chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
haninso Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ Bài tập Điện xoay chiều 1
thanh thương Hai đầu phần tử X và Y tương ứng là: Bài tập Điện xoay chiều 5
huynhcashin Hộp đen Hộp kín chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 0
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
•One-HicF Hộp đen Xác định phần tử thuộc hộp X? Bài tập Điện xoay chiều 1
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Xác định phần tử X Bài tập Điện xoay chiều 2
M Mỗi cuộn dây của phần ứng có số vòng là Bài tập Điện xoay chiều 3
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
hoankuty Hãy cho biết đã thay đổi $f_{1}$ bao nhiêu phần trăm? Bài tập Điện xoay chiều 5
X MỖi cuộn dây phần ứng gồm bao nhiêu vòng? Bài tập Điện xoay chiều 1
N00ne MPĐ Tính số vòng dây mỗi cuộn trong phần ứng Bài tập Điện xoay chiều 2
Heavenpostman MPĐ Lõi thép kĩ thuật điện được sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm và phần ứng nhằm mục đích Bài tập Điện xoay chiều 2
K MBA Nếu tăng thêm 3n vòng dây của phần ứng thì cường đọ hiệu dung qua R là Bài tập Điện xoay chiều 3
S Tính số vòng dây của mỗi cuộn dây trong phần ứng? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Trong một phần tư chu kì đầu tiên, công suất tiêu thụ tức thời của đoạn mạch có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 5
N Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x MBA Nếu k=2n thì hiệu suất tuyền tải là bao nhiêu phần trăm ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Sky Fighter Hộp đen Xác định các thành phần trong hộp đen $X,Y,Z,J$ Bài tập Điện xoay chiều 2
T Hộp đen Tìm các thành phần của hộp đen. Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó 1/12 chu kỳ, suất điện động trong Bài tập Điện xoay chiều 0
KiềuPhong Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
phuchang Trong cách mắc hình sao hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là? Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
P Trong trường hợp nào thì $\varphi _i$ lớn hơn? Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top