Phát biểu đúng là

Bài toán
Có 2 nguồn dao động kết hợp $S_1$ và $S_2$ trên mặt nước cách nhau 8cm. Có phương trình dao động lần lượt là $u_{1}=2\cos \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)$ và $u_{2}=2\cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)$ $\left(mm\right)$. Tốc độ truyền sóng là $10 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách $S_1$ khoảng $S_1M=10$ cm, cách $S_2$ khoảng $S_2M=6$ cm. Điểm N nằm trên $S_2M$ lệch pha đối M một góc $\dfrac{56\pi }{15}$. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. M dao động với biên độ cực đại và khoảng cách MN=5,48cm
B. M dao động với biên độ cực đại và khoảng cách MN=4,25cm
C. M dao động với biên đọ cựctiểu và khoảng cách MN=5,48cm
D. M dao động với biên đọ cực tiểu và khoảng cách MN=4,25cm
P/S:gần giống 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong đề 2014
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Có 2 nguồn dao động kết hợp $S_1$ và $S_2$ trên mặt nước cách nhau 8cm. Có phương trình dao động lần lượt là $u_{1}=2\cos \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)$ và $u_{2}=2\cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)$ $\left(mm\right)$. Tốc độ truyền sóng là $10 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách $S_1$ khoảng $S_1M=10$ cm, cách $S_2$ khoảng $S_2M=6$ cm. Điểm N nằm trên $S_2M$ lệch pha đối M một góc $\dfrac{56\pi }{15}$. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. M dao động với biên độ cực đại và khoảng cách MN=5,48cm
B. M dao động với biên độ cực đại và khoảng cách MN=4,25cm
C. M dao động với biên đọ cựctiểu và khoảng cách MN=5,48cm
D. M dao động với biên đọ cực tiểu và khoảng cách MN=4,25cm
P/S:gần giống 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong đề 2014
Lời giải

Từ bộ ba $\left(6;8;10\right)$ ta suy ra tam giác $S_1S_2M$ vuông tại $S_2$
+ $\lambda=2 cm$
+$\Delta d_M=10-6=4=2 \lambda$ và hai nguồn dao động ngược pha nên điểm $M$ dao động với biên độ cực tiểu$
Tính khoảng cách MN:
Độ lêch pha MN tính theo biểu thức:
$$\Delta \varphi_{MN}=\dfrac{\pi(S_1M+S_2M)}{\lambda} -\dfrac{\pi (S_1N+S_2N)}{\lambda}=\dfrac{56 \pi}{15}$$
$$\Rightarrow S_1N+S_2N=\dfrac{128}{15}$$
Kết hợp điều kiện vuông góc ta có:
$$\begin{cases} S_1N+S_2N=\dfrac{128}{15} \\ S_1N^2-S_2N^2=8^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S_1N=\dfrac{481}{60} \\ S_2N=\dfrac{31}{60} \end{cases}$$
Từ đó ta có: $MN=S_2M-S_2N=6-\dfrac{31}{60} \approx 5,48 cm$
Chọn C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng: Bài tập Sóng cơ 3
Heavenpostman Phát biểu nào sau đây về âm là không đúng? Bài tập Sóng cơ 3
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
N Tần số phát ra là Bài tập Sóng cơ 1
BoythichFAP Công suất phát âm của loa là? Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
H Lỗ thứ 5 phát ra âm cơ bản có tấn số Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Có thể phát ra có tần trong khoảng $9kHz:11kHz$ là Bài tập Sóng cơ 4
apple13197 Âm do dây đàn phát ra là Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tính công suất phát âm của loa Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Tần số lớn nhất mà nhạc cụ này có thể phát ra là Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
Trần Hoài Nghĩa Tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
nguyễn thành Biên độ dao động của môi trường tại điểm cách tâm phát sóng cầu 5cm là? Bài tập Sóng cơ 9
A Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 2
T Tần số và bước sóng trong không khí của âm phát ra? Bài tập Sóng cơ 1
M Công suất phát âm của loa là? Bài tập Sóng cơ 4
M Máy dò có thể phát hiện được những vật nặng trong không khí có kích thước cỡ bao nhiêu mm? Bài tập Sóng cơ 1
vat_ly_oi Tại P là một điểm không nghe được cả hai loa phát ra, khoảng cách lớn nhất từ P đến B là: Bài tập Sóng cơ 0
minh Công suất phát âm của loa là Bài tập Sóng cơ 0
rainmeteror Hỏi mức cường độ âm lớn nhất mà loa có thể phát ra Bài tập Sóng cơ 1
triminhdovip137 Tìm tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất Bài tập Sóng cơ 5
C Lực căng dây để âm cơ bản mà nó phát ra là một nốt đô có tần số 256Hz là Bài tập Sóng cơ 5
lvcat Sóng âm phát ra khi dùng dòng điện xoay chiều là sóng gì Bài tập Sóng cơ 6
T Tìm tần số của âm phát ra Bài tập Sóng cơ 3
H Khoảng cách xa nhất mà đứng tại đó vẫn có thể nghe được âm do nguồn phát ra bằng Bài tập Sóng cơ 3
hoangmac O là nguồn phát sóng ngang trên mặt nước. Tại A cách O một khoảng 2cm có biên độ sóng là 4cm. Tính b Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Người ta bấm vào chính giữa dây thì âm nào phát ra, có tần số bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe thấy âm thanh phát ra từ hai nguồn $S_1$ và $S_2 Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Từ lỗ mũi con dơi phát ra sóng có tần số f để sau khi gặp con bướm sóng phản xạ trở lại và con dơi n Bài tập Sóng cơ 5
crazyfish2008 Hai hoạ âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 56 Hz Bài tập Sóng cơ 0
B Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
shochia Biểu thức nào sau đây đúng Bài tập Sóng cơ 0
N Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn $R_1=1,5$ m là Bài tập Sóng cơ 12
Huy Nguyễn Giá trị của a và b trong biểu thức trên là Bài tập Sóng cơ 4
ASBQE Thắc mắc về biểu thức tính cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
H Chọn kết luận đúng Bài tập Sóng cơ 0
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Kết luận đúng là? Bài tập Sóng cơ 1
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
thanh thương Kết luận nào sau đây là đúng ? Bài tập Sóng cơ 2
BackSpace Chọn câu đúng. Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Tỉ số nào sau đây đúng? Bài tập Sóng cơ 1
Oneyearofhope Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 11
Heavenpostman Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động của trung điểm P của MN Bài tập Sóng cơ 3
Đ Xét hai bức xạ đỏ và tím truyền trong nước. Kết luận nào là đúng: Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top