Tức thời Tìm mối liên hệ đúng nhất giữa $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ để $u=u_1+u_2$ ?

Bài toán: Cho hai cuộn dây có độ tự cảm và điện trở lần lượt là $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ mắc nối tiếp. Gọi $u;u_1;u_2$ lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch và hai đầu các cuộn dây. Tìm mối liên hệ đúng nhất giữa $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ để $u=u_1+u_2$ ?
A. $\dfrac{R_1}{L_1}=-\dfrac{R_2}{L_2}$
B. $\forall R_1; L_1; R_2;L_2$
C. $\dfrac{R_1}{L_1}=\dfrac{R_2}{L_2}$
D. $\dfrac{R_1}{L_2}=\dfrac{R_2}{L_1}$
Thi tháng 11 - 2012 - Chuyên Bắc Giang
Tháng này mình không thi, giờ mới mượn được cái đề :D
 
thehiep đã viết:
Bài toán: Cho hai cuộn dây có độ tự cảm và điện trở lần lượt là $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ mắc nối tiếp. Gọi $u;u_1;u_2$ lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch và hai đầu các cuộn dây. Tìm mối liên hệ đúng nhất giữa $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ để $u=u_1+u_2$ ?
A. $\dfrac{R_1}{L_1}=-\dfrac{R_2}{L_2}$
B. $\forall R_1; L_1; R_2;L_2$
C. $\dfrac{R_1}{L_1}=\dfrac{R_2}{L_2}$
D. $\dfrac{R_1}{L_2}=\dfrac{R_2}{L_1}$
Thi tháng 11 - 2012 - Chuyên Bắc Giang
Tháng này mình không thi, giờ mới mượn được cái đề :D
bai-tap-dien-xoay-chieu/tim-moi-lien-he-r-1-r-2-c-1-c-2-t972.html
Bài này giải tương tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ở đây nhé Hiệp :D
 
thehiep đã viết:
Bài toán: Cho hai cuộn dây có độ tự cảm và điện trở lần lượt là $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ mắc nối tiếp. Gọi $u;u_1;u_2$ lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch và hai đầu các cuộn dây. Tìm mối liên hệ đúng nhất giữa $R_1;L_1$ và $R_2;L_2$ để $u=u_1+u_2$ ?
A. $\dfrac{R_1}{L_1}=-\dfrac{R_2}{L_2}$
B. $\forall R_1; L_1; R_2;L_2$
C. $\dfrac{R_1}{L_1}=\dfrac{R_2}{L_2}$
D. $\dfrac{R_1}{L_2}=\dfrac{R_2}{L_1}$
Thi tháng 11 - 2012 - Chuyên Bắc Giang
Tháng này mình không thi, giờ mới mượn được cái đề :D
:(( bị lừa rồi. Đáp án $B$
Ps: Tớ chịu thôi, càng suy tính sâu xa gặp Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này lại ...
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable MPĐ Tìm mối liên hệ giữa $n_1$;$n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm mối liên hệ giữa $R_1 , L_1 , R_2 , L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 4
N L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
math f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $w_{0},w_{1},w_{2}$. Bài tập Điện xoay chiều 3
Oneyearofhope f biến thiên Tìm mối liên hệ giữa R và C Bài tập Điện xoay chiều 3
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L và C ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T C biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $U_{C_{max}}$ và $U_{R_{max}}$. Bài tập Điện xoay chiều 2
lvcat Tìm mối liên hệ $R_1,R_2,C_1,C_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
lvcat f biến thiên Tìm mối liên hệ $f_1,f_2$ để $U_C$ không đổi Bài tập Điện xoay chiều 7
•One-HicF Lệch pha Tìm mối liên hệ giữa R, r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 1
JDieen XNguyeen Tìm mối quan hệ giữa $n_1$ , $n_2$ và $n_0$ Bài tập Điện xoay chiều 5
San Bằng Tất Cả C biến thiên Tìm mối quan hệ giữa $\varphi _{0},\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
quan trang Tìm giá trị L Bài tập Điện xoay chiều 3
VAN SI LUC Tìm giá trị nhỏ nhất của $U_{R}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Tìm R,C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help f biến thiên Tìm $f_{1}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 7
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm biên độ của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 10
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top