Mức cường độ âm tại A gần với giá trị nào nhất sau đây?

Bài toán
Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B, C thẳng hàng. Một nguồn điểm phát âm có công suất là P đặt tại O sao cho mức cường độ âm tại A và tại C bằng nhau và bằng 30 dB. Bỏ nguồn âm tại O, đặt tại B một nguồn âm điểm phát âm có công suất $\dfrac{10P}{3}$ thì thấy mức cường độ âm tại O và C bằng nhau và bằng 40 dB, khi đó mức cường độ âm tại A gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 29 dB
B. 34 dB
C. 36 dB
D. 27 dB
 
Bài toán
Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B, C thẳng hàng. Một nguồn điểm phát âm có công suất là P đặt tại O sao cho mức cường độ âm tại A và tại C bằng nhau và bằng 30 dB. Bỏ nguồn âm tại O, đặt tại B một nguồn âm điểm phát âm có công suất $\dfrac{10P}{3}$ thì thấy mức cường độ âm tại O và C bằng nhau và bằng 40 dB, khi đó mức cường độ âm tại A gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 29 dB
B. 34 dB
C. 36 dB
D. 27 dB
Ta có
Lời giải
$OA=OC; OB=BC$
Khi đặt nguồn tại O, $L_A=30 dB$
Khi đặt nguồn tại B, $L_O=40 dB$
Do đó ta có:
$\dfrac{\dfrac{10}{3OB^{2}}}{\dfrac{1}{OA^{2}}}=10
\Rightarrow OA=OB\sqrt{3}$
Suy ra $AB=2OB$
Do đó $L_A \approx 33,98 dB$
Vậy chọn đáp án $B$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ta có
Lời giải
$OA=OC; OB=BC$
Khi đặt nguồn tại O, $L_A=30 dB$
Khi đặt nguồn tại B, $L_O=40 dB$
Do đó ta có:
$\dfrac{\dfrac{10}{3OB^{2}}}{\dfrac{1}{OA^{2}}}=10
\Rightarrow OA=OB\sqrt{3}$
Suy ra $AB=2OB$
Do đó $L_A \approx 33,98 dB$
Vậy chọn đáp án $B$
AB = OA + OB = $\left(\sqrt{3} + 1\right)$OB chứ nhỉ? :D
→ $L_A = 31,27dB$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Âm thanh có mức cường độ âm có độ lớn xấp xỉ là Bài tập Sóng cơ 1
maihoaphien Mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng? Bài tập Sóng cơ 2
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
jinsk7r Sau $2s$ nữa nghe được mức cường độ âm là? Bài tập Sóng cơ 2
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
O Mức cường độ âm tại điểm M thuộc đoạn AB với AM=2BM là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
A Nếu bật cả 3 dãy ghế đầu thì mức cường độ âm tại O là: Bài tập Sóng cơ 2
VAN SI LUC Mức cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
C Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là Bài tập Sóng cơ 6
A Để mức độ cường âm tại B vẫn không đổi thì Bài tập Sóng cơ 5
K Mức cường độ âm tại điểm M thuộc AB với AM = 4 MB là: Bài tập Sóng cơ 5
K Mức cường độ âm tại trung điểm MN? Bài tập Sóng cơ 2
Q Hỏi khi cả ba vòng đầu tiên chạy thì mức cường độ âm tại O là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
Q Mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 2
lovesweetback Mức cường độ âm tại B Bài tập Sóng cơ 0
L Mức cường độ âm tại A là Bài tập Sóng cơ 3
Mai Bò Để tại M mức cường độ âm là 36dB phải đặt them tại O bao nhiêu nguồn going với nguồn ban đầu Bài tập Sóng cơ 1
datanhlg Mức cường độ âm lớn nhất gần bằng? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Mức cường độ âm tại H gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Mức cường độ âm tại B’ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 4
Gem Mức cường độ âm tại B Bài tập Sóng cơ 5
P Mức cường độ âm ban đầu tại điểm M là? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Chúng ta tìm hiểu một lớp công thức giải nhanh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán liên quan tới mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
tien dung Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hãy xác định tọa độ $x_2$ và mức cường độ âm tại điểm có tọa độ $x_3=\dfrac{x_1+x_2}{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
H Nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N là Bài tập Sóng cơ 1
L Biết $I_{0}=10^{-12}W/m^{2}$ nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là Bài tập Sóng cơ 1
rainmeteror Hỏi mức cường độ âm lớn nhất mà loa có thể phát ra Bài tập Sóng cơ 1
triminhdovip137 Mức cường độ âm tại A là Bài tập Sóng cơ 4
ShiroPin Mức cường độ âm ở khoảng cách 5m là Bài tập Sóng cơ 4
To_Be_The_Best Để tại M có mức cường độ âm $60dB$ thì số kèn đồng cần thiết là: Bài tập Sóng cơ 2
N Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Mức cường độ âm tại B là? Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Nơi có mức cường độ âm bằng không cách nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
kiemro721119 Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng 6m là Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Biết mức cường độ âm,tính tỉ số $\frac{OA}{OC}$ Bài tập Sóng cơ 2
Kirito Mức thay đồi tần số so với tần số f mà máy thu M ghi nhận được Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu cường độ âm cuối cùng và đầu tiên xấp Xỉ Bài tập Sóng cơ 1
N Cường độ âm gần giá trị nào Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ âm gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
skylinehermes Hỏi cường độ sáng tại O là tâm màn ảnh thay đổi như thế nào ? Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tam giác AMB vuông cân A. Xác đinh cường độ âm tại M. Bài tập Sóng cơ 2
xuongrongnt Tính cường độ âm toàn phần tại vị trí đó Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Cường độ âm tại A gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
ASBQE Thắc mắc về biểu thức tính cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top