Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy?

Bài toán
Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp đồng bộ cách nhau 20 cm, O là trung điểm của AB. I là một điểm nằm trên đường trung trực của AB gần O nhất dao động cùng pha với nguồn. Biết bước sóng lan truyền trên mặt nước bằng 4 cm. Xét điểm M nằm trên đường tròn tâm I bán kính 8 cm dao động với biên độ cực đại và xa A nhất. Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
 
Bài toán
Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp đồng bộ cách nhau 20 cm, O là trung điểm của AB. I là một điểm nằm trên đường trung trực của AB gần O nhất dao động cùng pha với nguồn. Biết bước sóng lan truyền trên mặt nước bằng 4 cm. Xét điểm M nằm trên đường tròn tâm I bán kính 8 cm dao động với biên độ cực đại và xa A nhất. Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Lời giải
Ta có:

$u_{A}=u_{B}=a.\cos \left(\omega t\right)\rightarrow u_{I}=2a.\cos \left(\omega t-\dfrac{2\pi .d}{\lambda }\right)$ ($d$ là khoảng cách từ I tới A)

Do I cùng pha nên: $\dfrac{2\pi d}{\lambda }=k_2\pi \rightarrow d=4k$

Có: $d>10$ nên $k>2,5$. Vì I gần O nhất nên chọn $k=3$ $\rightarrow d=12\left(cm\right)\rightarrow IO=2\sqrt{11}\left(cm\right)$ .

Xét $N$ thuộc $\left(I;8cm\right)$. Thấy: $NA=4\sqrt{23}\left(cm\right);NB=4\sqrt{3}\left(cm\right)$

$\rightarrow \Delta \varphi _{N}=\dfrac{\pi \left(MA+MB\right)}{\lambda }\approx 6,53\pi $ .

Nên $M$ thỏa mãn : $\Delta \varphi _{M}=6\pi $. Do đó $M$ thuộc dãy cực đại số 4. Ta chọn C.
 
Last edited:
Lời giải
Ta có:

$u_{A}=u_{B}=a.\cos \left(\omega t\right)\rightarrow u_{I}=2a.\cos \left(\omega t-\dfrac{2\pi .d}{\lambda }\right)$ ($d$ là khoảng cách từ I tới A)

Do I cùng pha nên: $\dfrac{2\pi d}{\lambda }=k_2\pi \rightarrow d=4k$

Có: $d>10$ nên $k>2,5$. Vì I gần O nhất nên chọn $k=3$ $\rightarrow d=12\left(cm\right)\rightarrow IO=2\sqrt{11}\left(cm\right)$ .

Xét $N$ thuộc $\left(I;8cm\right)$. Thấy: $NA=4\sqrt{23}\left(cm\right);NB=4\sqrt{3}\left(cm\right)$

$\rightarrow \Delta \varphi _{N}=\dfrac{\pi \left(MA+MB\right)}{\lambda }\approx 6,53\pi $ .

Nên $M$ thỏa mãn : $\Delta \varphi _{N}=6\pi $. Do đó $M$ thuộc dãy cực đại số 4. Ta chọn C.
Giải thích giúp tớ chỗ này với. Điểm N là điểm như thế nào và tại sao lại tính được NA và NB vậy?
Xét $N$ thuộc $\left(I;8cm\right)$. Thấy: $NA=4\sqrt{23}\left(cm\right);NB=4\sqrt{3}\left(cm\right)$

$\rightarrow \Delta \varphi _{N}=\dfrac{\pi \left(MA+MB\right)}{\lambda }\approx 6,53\pi $ .
 
Giải thích giúp tớ chỗ này với. Điểm N là điểm như thế nào và tại sao lại tính được NA và NB vậy?
Xét $N$ thuộc $\left(I;8cm\right)$. Thấy: $NA=4\sqrt{23}\left(cm\right);NB=4\sqrt{3}\left(cm\right)$

$\rightarrow \Delta \varphi _{N}=\dfrac{\pi \left(MA+MB\right)}{\lambda }\approx 6,53\pi $ .
crop_116858476_FE0Lt.jpg

Hình đây bạn nhé!
Chỗ kia mình gõ nhầm, phải là $\varphi _{M}=6\pi $
 
Giải thích giúp tớ chỗ này với. Điểm N là điểm như thế nào và tại sao lại tính được NA và NB vậy?
Xét $N$ thuộc $\left(I;8cm\right)$. Thấy: $NA=4\sqrt{23}\left(cm\right);NB=4\sqrt{3}\left(cm\right)$

$\rightarrow \Delta \varphi _{N}=\dfrac{\pi \left(MA+MB\right)}{\lambda }\approx 6,53\pi $ .
Giải thích chó bạn:
Điểm $N$ là điểm thuộc đường thẳng $IA$. Khi ta tìm điểm M dao động với biên độ cực đại và xa A nhất thì ta đem sao sánh M với N.
 
Theo em điểm N phải thuộc IA như anh GS. Xoan nhưng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của anh
hoankuty lại là IN//AB. Nếu tính N thuộc IA thì có $NA= 20, NB=\dfrac{20}{\sqrt{3}},\varphi =4,22\pi \rightarrow $ cực đại bậc 3 xong đáp án lại là 4.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
A Nếu bật cả 3 dãy ghế đầu thì mức cường độ âm tại O là: Bài tập Sóng cơ 2
A Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M dao cả 2 nguồn gây ra là Bài tập Sóng cơ 2
A Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6 mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá Bài tập Sóng cơ 2
A Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách Bài tập Sóng cơ 1
Longdragon Nếu P thuộc đường cực tiểu thứ nhất thì góc POB bằng Bài tập Sóng cơ 2
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Nếu tăng độ lớn f lên hai lần thì giá trị biên độ của M là Bài tập Sóng cơ 1
X Nếu roto của máy quay đều vs tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của mạch AB là? Bài tập Sóng cơ 0
tien dung Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là Bài tập Sóng cơ 3
thichhocvatli Nếu tại thời điểm nào đó $P$ có ly độ $1cm$ thì li độ tại $Q$ là ? Bài tập Sóng cơ 3
H Nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N là Bài tập Sóng cơ 1
L Biết $I_{0}=10^{-12}W/m^{2}$ nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là Bài tập Sóng cơ 1
S Nếu Q nằm trên vân cực đại thì x có giá trị lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 4
N Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
H Nếu nguồn âm đó đặt tại điểm $M$ thì cường độ âm tại $N$ là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 2
tkvatliphothong Cường độ âm tại điểm đó sẽ bằng bao nhiêu nếu tại đó biên độ âm bằng 0,36 mm Bài tập Sóng cơ 1
kiemro721119 Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng 6m là Bài tập Sóng cơ 3
crazyfish2008 Cho 2 nguồn A và B kết hợp, Nếu tăng tần số lên 3,5 lần thì số cực đại trên đoạn MN là? Bài tập Sóng cơ 0
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Bài tập về âm thanh tính chiều dài thanh ray Bài tập Sóng cơ 1
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
S Bài toán áp dụng tính chất hình học của đường (H) Bài tập Sóng cơ 0
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng? Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
Quan_Tham Tính vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 3
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Tính bước sóng? Bài tập Sóng cơ 1
L Tính S Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Tính giá trị của S Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Sóng cơ 4
0 Tính vận tốc truyền sóng trên lò xo? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
M Tính giá trị biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 0
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
VAN SI LUC Tính năng lượng giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A, B Bài tập Sóng cơ 0
L Tính số gợn lồi Bài tập Sóng cơ 0
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
A Bấy giờ có sóng dừng trên dây, hãy tính số bụng và số nút sóng? Bài tập Sóng cơ 3
A Tính giá trị của biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 1
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
A Tính S Bài tập Sóng cơ 1
N Tính biên độ sóng. Bài tập Sóng cơ 2
boyvodanh97 Tính $S$ Bài tập Sóng cơ 4
B Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Tính công suất phát âm của loa Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top