Điều kiện để tại điểm M cách các nguồn A, B (dao động vuông pha với nhau) sóng có biên độ cực đại là

Bài toán
Điều kiện để tại điểm M cách các nguồn A, B (dao động vuông pha với nhau) sóng có biên độ cực đại là
A. $d_{2}-d_{1}=\left(2k-1\right)\dfrac{\lambda }{2}$
B. $d_{2}-d_{1}=\left(4k-3\right)\dfrac{\lambda }{2}$
C. $d_{2}-d_{1}=\left(2k+1\right)\dfrac{\lambda }{4}$
D. $d_{2}-d_{1}=\left(4k-5\right)\dfrac{\lambda }{4}$
 
Bài toán
Điều kiện để tại điểm M cách các nguồn A, B (dao động vuông pha với nhau) sóng có biên độ cực đại là
A. $d_{2}-d_{1}=\left(2k-1\right)\dfrac{\lambda }{2}$
B. $d_{2}-d_{1}=\left(4k-3\right)\dfrac{\lambda }{2}$
C. $d_{2}-d_{1}=\left(2k+1\right)\dfrac{\lambda }{4}$
D. $d_{2}-d_{1}=\left(4k-5\right)\dfrac{\lambda }{4}$
Lời giải

Biên độ dao động tổng hợp: $A_M=2a|\cos \left(\pi \dfrac{d_1-d_2}{\lambda}+\dfrac{\Delta \varphi}{2}\right)$ Với $\Delta \varphi=\dfrac{\pi }{2}$
$A_{M_{max}}$ khi $\cos \left(\pi \dfrac{d_2-d_1}{\lambda}+\dfrac{\pi }{4}\right)=1$
$ \Rightarrow d_2-d_1=\left(4k'-1\right)\dfrac{\lambda}{4}$ đặt $k=k'-1 \Rightarrow d_2-d_1=\left(4k-5\right)\dfrac{\lambda}{4}$. Chọn D.
 
Last edited:

Quảng cáo

Top