Tìm li độ của một điểm

[font=Times New Roman,serif]Bài toán:Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz.Dao động truyền đi với vận tốc 0.4m/s trên dây dài, trên phương này có hai điểm P và Q theo thứ tự đó PQ=15cm. Cho biên độ a=10mm và biên đọ không thay đổi khi sóng truyền . Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 0.5cm di chuyển theo chiều dương thì li độ tại Q là[/font]

[font=Times New Roman,serif]A -1cm
B. 8.66cm
C.-0.5cm
D. -8.66cm[/font]
 
Lời giải : Ta có lệch pha giữa P và Q là : $ 2 \pi d/ \lambda = 15\pi / 2 = 3.2\pi + \pi + \pi/2 $
Vẽ giản đồ ra, tai thời điểm P có li độ $1/2 cm$, P ở vị trí $-\pi / 3$ suy ra Q chậm pha hơn P nên ở vị trí $\pi/6 $. suy ra li độ Q là a$ \sqrt{3}/2 = 0.866 cm $
Anh Tàn : Lần sau nhớ thêm "Bài giải :" nữa em nhé.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
raudiep Tìm cường độ âm của sóng âm có cùng tần số nhưng khác biên độ Bài tập Sóng cơ 2
tkvatliphothong Tìm li độ của M Bài tập Sóng cơ 4
T Tìm số dao động với biên độ bằng 1/2 biên độ của điểm bụng Bài tập Sóng cơ 8
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
H Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 9
Đá Tảng Tìm tốc độ truyền sóng của 2 nguồn ngược pha. Bài tập Sóng cơ 1
thiencuong_96 Tìm li độ và chiều của Q Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm li độ Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Tìm biên độ cực đại dao động này tương ứng với họa âm nào Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
Kate Spencer Tìm tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
M Tìm biên độ sóng và li độ tại O Bài tập Sóng cơ 1
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Chúng ta tìm hiểu một lớp công thức giải nhanh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán liên quan tới mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
G Tìm số điểm giao động với biên độ giống biên độ giao động tại trung điểm Bài tập Sóng cơ 5
triminhdovip137 Tìm tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 3
sooley Tìm biên độ cực đại dao động này tương ứng với họa âm nào Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 8cm Bài tập Sóng cơ 9
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ $5\sqrt{2}$ trên đoạn nối 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 15
D Tìm số điểm dao động với biên độ a trên đoạn MM' Bài tập Sóng cơ 9
T Gọi M là 1 vị trí trong khoảng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C. Tìm khoảng MB Bài tập Sóng cơ 6
T Tìm tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
ferollsan Tìm tốc độ truyền sóng và chu kì Bài tập Sóng cơ 2
C Tìm số điểm dao động với biên độ $\ 2 \sqrt{2} (cm)$ Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm li độ tại điểm P Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Tìm biên độ tại bụng sóng và bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
Snow_flower_9x Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Snow_flower_9x Tìm li độ sóng Bài tập Sóng cơ 2
N Bài toán tìm độ cao h cực đại trong hình thang cân Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $C$ đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên $ xx'$ Bài tập Sóng cơ 6
Tăng Hải Tuân Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên elip nhận S1, S2 làm tiêu điểm. Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm điểm $M$ thuộc $d$ và gần $P$ nhất dao động với biên độ cực đại. Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm sô điểm dao động với biên độ cực đại trên AC Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ và cùng pha với nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
levietnghials Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách nhau x = 20cm... Tìm bước sóng. Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm khoảng cách để một điểm dao động với biên độ cực đại. Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 2
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
lkshooting Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 6
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top