Xác định biên độ sóng và chiều truyền sóng

Bài toán
Sóng truyền trên mặt nước, hai điểm M và N cách nhau $5,75\lambda $ trên cùng một phương truyền sóng. Tại thời điểm nào đó thì li độ sóng tại M và N là $u_{M}=3 mm$; $u_{N}=-4 mm$. Coi biên độ sóng không đổi. Xác định biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng
A. $7 mm $ từ N đến M
B. $5 mm $ từ N đến M
C. $7 mm $ từ M đến N
D. $5 mm $ từ M đến N
 
Bài toán
Sóng truyền trên mặt nước, hai điểm M và N cách nhau $5,75\lambda $ trên cùng một phương truyền sóng. Tại thời điểm nào đó thì li độ sóng tại M và N là $u_{M}=3 mm$; $u_{N}=-4 mm$. Coi biên độ sóng không đổi. Xác định biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng
A. $7 mm $ từ N đến M
B. $5 mm $ từ N đến M
C. $7 mm $ từ M đến N
D. $5 mm $ từ M đến N
Lời giải
Ta thấy rằng:

$MN=5,75\lambda \rightarrow \Delta \varphi =11,5\pi $.

Do đó dao động tại $M$ và $N$ vuông pha. Nên:

$a=\sqrt{u_{M}^{2}+u_{N}^{2}}=5\left(mm\right)$

Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chưa rõ ràng vì chưa cho trạng thái của $M$ và $N$ (đang đi lên hay đi xuống).
Nếu $2$ điểm cùng trạng thái(cùng lên hoặc cùng xuống) thì sóng truyền từ $N$ tới $M$. Còn ngược trạng thái(một lên, một xuống) thì truyền từ $M$ tới $N$


 
Bài toán
Sóng truyền trên mặt nước, hai điểm M và N cách nhau $5,75\lambda $ trên cùng một phương truyền sóng. Tại thời điểm nào đó thì li độ sóng tại M và N là $u_{M}=3 mm$; $u_{N}=-4 mm$. Coi biên độ sóng không đổi. Xác định biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng
A. $7 mm $ từ N đến M
B. $5 mm $ từ N đến M
C. $7 mm $ từ M đến N
D. $5 mm $ từ M đến N
Lời giải

Có $MN= 5,75\lambda$ nên hai dao động vuông pha với nhau
$\Rightarrow A=\sqrt{3^{2}+\left(-4\right)^{2}} =5$(mm)
bạn vẽ đường tròn lượng giác ra thì để thỏa mãn $u_{M}=3mm; u_{N}=-4mm$ và cách nhau $5\lambda+\dfrac{\lambda }{4}+\dfrac{\lambda }{2}$ thì N sẽ sớm pha hơn M tức là sóng sẽ truyền từ N đến M
$\Rightarrow$ B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Trần Văn Tình Xác định số điểm dao động với biên độ A khác biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 0
loveparadise1510 Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM. Bài tập Sóng cơ 12
missyou1946 Xác định số điểm dao động với biên độ 3cm trên đường tròn đường kính AB Bài tập Sóng cơ 6
missyou1946 Xác định số điểm trên AB dao động với biên độ bằng 2$\sqrt{3}$ mm? Bài tập Sóng cơ 2
otdo95 Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên dây dao động với biên độ 2mm và dao động ngược pha là? Bài tập Sóng cơ 3
T Xác định biên độ dao động của bụng và số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 4
T Xác định biên độ và phương truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 1
T Biên độ dao động của tại một điểm có khoảng cách xác định. Bài tập Sóng cơ 1
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
Văn Long Lập công thức xác định khoảng cách từ O đến Mh Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
Quyết Tâm Học Hãy xác định góc ABM ? Bài tập Sóng cơ 3
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
Kate Spencer Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 2
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
surynnd1 Xác định điểm dao động cực tiểu ? Bài tập Sóng cơ 7
superstar Xác định khảng cách từ N đến M Bài tập Sóng cơ 0
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
H Xác định giá trị nhỏ nhất của $x$ để $Q$ đứng yên không dao động Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
jeremy turner Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định tần số âm nhỏ nhất mà máy thu âm có thể ghi được âm to nhất. Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định số vị trí của mực nước để âm được khuyếch đại mạnh Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định $v_{max}$ của bụng sóng Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định số đường cực đại trên AC Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định tần số của sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
S Xác định M, N nằm trên đường cực đại hay cực tiểu số mấy? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hãy xác định tọa độ $x_2$ và mức cường độ âm tại điểm có tọa độ $x_3=\dfrac{x_1+x_2}{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
V Xác định li độ của điểm N cách một điểm bụng 51cm ở thời điểm trên? Bài tập Sóng cơ 1
Đ Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ A đến M Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định khoảng cách của hai điểm nghe âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định tỉ số $\dfrac{AC}{SA}$ biết cường độ âm tại B bằng 4 lần cường độ âm tại A Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định khoảng cách ngắn nhất AM với M dao động cực đại và nằm trên đường tròn đường kính AB. Bài tập Sóng cơ 4
C Xác định cường độ âm tại A, cho biết ngưỡng nghe của người C Bài tập Sóng cơ 0
Đá Tảng Xác định tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 12
H Xác định vận tốc của điểm C cách nguồn 5 cm Bài tập Sóng cơ 3
N Xác định tần số sóng ! Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định số điểm trên đoạn $MN$ dao động cùng pha với nguồn $B$ Bài tập Sóng cơ 2
N Xác định bước sóng của sợi dây trong sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
B Xác định tần số, tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
N Bài tập xác định điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top