Vui buồn có tôi

Vui buồn có tôi.


Người vui tìm chỗ đông người
Người buồn một mình làm thơ
Dù rằng thơ cũng chẳng hay
Những mang nỗi buồn vời đi.

Dù rằng vẫn có ngày mai
Mà sao vẫn buồn đêm khuya
Khuya rồi lại đến ngày ngày
Mai dậy tưởng rằng khác hơn.

Kim quay nhanh mãi không ngơi
Vời sông cạn ai hiểu đâu?
Chơi vơi giữa một dòng đời
Mà sao vẫn buồn hôm nay.

Họ thì cố gắng ngày ngày
Mình thì lúc gắng lúc không
Thấm thoát đã được mấy ngày
Mà sao vẫn buồn trời ơi.

 
Last edited:

Quảng cáo

Top