Tìm li độ sóng

[font=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif]Bài toán :[/font]
[font=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif]Một nguồn sóng có phương trình $ U=6Cos(2 \pi t- \pi x) $, tại 1 thời điểm nào đó, 1 điểm trên phương truyền sóng có li độ là $3cm$ và li độ đang tăng, tìm li độ tại điểm đó sau $1/8$[/font][font=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif]s[/font]
[font=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif](Mình làm ra $x=6Cos(-\pi / 12)$ đúng không vậy mọi ngưòi ?)[/font]
 
Snow_flower_9x đã viết:
[font=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif]Bài toán :[/font]
[font=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif]Một nguồn sóng có phương trình $ U=6Cos(2 \pi t- \pi x) $, tại 1 thời điểm nào đó, 1 điểm trên phương truyền sóng có li độ là $3cm$ và li độ đang tăng, tìm li độ tại điểm đó sau $1/8$[/font][font=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif]s[/font]
[font=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif](Mình làm ra $x=6Cos(-\pi / 12)$ đúng không vậy mọi ngưòi ?)[/font]
bạn có phải có trên Face ko?? chỗ ôn thi đh khối A và B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Kate Spencer Tìm tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
M Tìm biên độ sóng và li độ tại O Bài tập Sóng cơ 1
raudiep Tìm cường độ âm của sóng âm có cùng tần số nhưng khác biên độ Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
ferollsan Tìm tốc độ truyền sóng và chu kì Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
lvcat Tìm biên độ tại bụng sóng và bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm tốc độ truyền sóng của 2 nguồn ngược pha. Bài tập Sóng cơ 1
levietnghials Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách nhau x = 20cm... Tìm bước sóng. Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm li độ Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Tìm biên độ cực đại dao động này tương ứng với họa âm nào Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Chúng ta tìm hiểu một lớp công thức giải nhanh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán liên quan tới mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
G Tìm số điểm giao động với biên độ giống biên độ giao động tại trung điểm Bài tập Sóng cơ 5
triminhdovip137 Tìm tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 3
tkvatliphothong Tìm li độ của M Bài tập Sóng cơ 4
sooley Tìm biên độ cực đại dao động này tương ứng với họa âm nào Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 8cm Bài tập Sóng cơ 9
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ $5\sqrt{2}$ trên đoạn nối 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 15
D Tìm số điểm dao động với biên độ a trên đoạn MM' Bài tập Sóng cơ 9
T Gọi M là 1 vị trí trong khoảng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C. Tìm khoảng MB Bài tập Sóng cơ 6
T Tìm số dao động với biên độ bằng 1/2 biên độ của điểm bụng Bài tập Sóng cơ 8
C Tìm số điểm dao động với biên độ $\ 2 \sqrt{2} (cm)$ Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm li độ tại điểm P Bài tập Sóng cơ 1
Snow_flower_9x Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
H Tìm li độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 1
H Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 9
N Bài toán tìm độ cao h cực đại trong hình thang cân Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $C$ đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên $ xx'$ Bài tập Sóng cơ 6
thiencuong_96 Tìm li độ và chiều của Q Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên elip nhận S1, S2 làm tiêu điểm. Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm điểm $M$ thuộc $d$ và gần $P$ nhất dao động với biên độ cực đại. Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm sô điểm dao động với biên độ cực đại trên AC Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ và cùng pha với nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm khoảng cách để một điểm dao động với biên độ cực đại. Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 2
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
lkshooting Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 6
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top