Tính thời điểm lúc $m_{2}$ bắt đầu trượt đối với $m_{1}$?

Bài toán
Vật $m_{1}$ đặt trên vật $m_{2}$ và $m_{2}$ tiếp xúc với sàn ngang không ma sát. Hệ số ma sát giữa hai vật là $k$. Tác dụng lực lên $m_{2}$ theo phương ngang song song với sàn có độ lớn $F=ct$ với c là hằng số dương và t là thời gian. Tính thời điểm lúc $m_{2}$ bắt đầu trượt đối với $m_{1}$?
 
Bài toán
Vật $m_{1}$ đặt trên vật $m_{2}$ và $m_{2}$ tiếp xúc với sàn ngang không ma sát. Hệ số ma sát giữa hai vật là $k$. Tác dụng lực lên $m_{2}$ theo phương ngang song song với sàn có độ lớn $F=ct$ với c là hằng số dương và t là thời gian. Tính thời điểm lúc $m_{2}$ bắt đầu trượt đối với $m_{1}$?
Lời giải
Xét vật 2:
OX: $F - F_{ms_{12}}=m_{2}.a_{2} \Rightarrow a_{2} = \dfrac{\left(F - k.m_{2}.g\right)}{m_{2}}$
OY: $N_{12} = m_{2}.g$
Xét vật 1:
OX: $F_{ms_{21}}=m_{1}.a_{1} \Rightarrow a_{1} = \dfrac{km_{2}g}{m_{1}}$
OY: $N_{12}+m_{1}g=N$
Để $m_{2}$ trượt trên $m_{1}$ thì:
$a_{2}\geq a_{1} \Rightarrow c.t - km_{2}g \geq km_{2}g.\dfrac{m_{2}}{m_{1}} \Rightarrow t \geq km_{2}g\left(1+\dfrac{m_{2}}{m_{1}}\right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
quỳnh như Công thức tính bán kính theo thời gian? Bài tập Động lực học chất điểm 1
G Tính tỉ số thời gian trượt của hai vật trên nêm Bài tập Động lực học chất điểm 0
thaobklog Tính lực ma sát tác dụng lên vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
K Tìm biểu thức tính phản lực pháp tuyến của mặt nghiêng tác dụng lên vật Bài tập Động lực học chất điểm 2
K Tính lực ma sát tại vị trí đỉnh cầu Bài tập Động lực học chất điểm 0
Legendary light Tính gia tốc của a trong mỗi trường hợp. Bài tập Động lực học chất điểm 0
Hải Quân Hãy giúp các nhà địa vật lý tính toán giá trị gia tốc trọng trường bình thường? Bài tập Động lực học chất điểm 4
Hải Quân Tính vận tốc của xe nếu người? Bài tập Động lực học chất điểm 3
Hỉnh Lê Tính lực kéo của người Bài tập Động lực học chất điểm 9
S Tính lực kéo toa tàu Bài tập Động lực học chất điểm 1
S Tính hệ số ma sát giữa vật và bàn Bài tập Động lực học chất điểm 0
Enzan Tính công cần thiết để nén lò xo từ trạng thái tự nhiên vào một đoạn $x=5cm$? Bài tập Động lực học chất điểm 1
quỳnh như Tính lực do tường tác dụng lên bóng Bài tập Động lực học chất điểm 2
H Tính độ dãn cực đại của lò xo được kéo ra mặt ván ở trạng thái cân bằng? Bài tập Động lực học chất điểm 0
trungthinh.99 Tính độ cứng của lò xo B Bài tập Động lực học chất điểm 1
trungthinh.99 Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo Bài tập Động lực học chất điểm 2
H Tính vận tốc ban đầu Bài tập Động lực học chất điểm 2
hoangnhatphongt32 Tính vận tốc ban đầu và lực hãm của phanh Bài tập Động lực học chất điểm 6
D Tính lực ma sát tác dụng lên vật? Bài tập Động lực học chất điểm 2
H Tính vận tốc của vật (sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động) Bài tập Động lực học chất điểm 2
H Tính gia tốc của vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
trungthinh.99 Tìm lực căng dây và công thức tính nhanh của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán Bài tập Động lực học chất điểm 7
trungthinh.99 Tính lực kéo của mỗi nửa dây Bài tập Động lực học chất điểm 3
Enzan Tính độ cao mà tên lửa đạt được ngay khi lực đẩy ngừng tác dụng? Bài tập Động lực học chất điểm 1
PQTr Tính lực hấp dẫn Bài tập Động lực học chất điểm 1
Công Hiếu Tính vận tốc trung bình của vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
lvcat Con lắc đơn, tại vị trí dây hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$, tính gia tốc của vật tại đó. Bài tập Động lực học chất điểm 1
N Mô tả đường đi mà anh phải đi (đi thuyền cộng với chạy dọc bờ) trong thời gian tối thiểu, và xác định thời gian tối thiểu. Bài tập Động lực học chất điểm 1
N Thời gian kim phút đuổi kịp kim giờ Bài tập Động lực học chất điểm 1
M Khoảng thời gian vật đi hết 1m đầu tiên Bài tập Động lực học chất điểm 0
M Hỏi toa thứ 7 đi qua trước mặt người ấy trong thời gian bao lâu? Bài tập Động lực học chất điểm 0
Đạt QH Hãy xác định vận tốc của người chạy bộ để sau đó cả ba người gặp nhau tại cùng một thời điểm Bài tập Động lực học chất điểm 1
Đạt QH Thời gian ở trên thang cuốn Bài tập Động lực học chất điểm 6
B Thời gian để vật rơi chạm sàn Bài tập Động lực học chất điểm 1
Nino Thời điểm trong ngày mà Bài tập Động lực học chất điểm 0
N Nếu vật văng ra, vào thời điểm văng, phương vecto vận tốc như thế nào ? Bài tập Động lực học chất điểm 0
taetae1912 Bài tập động lực học chất điểm Bài tập Động lực học chất điểm 2
H Bài tập động lực học chất điểm Bài tập Động lực học chất điểm 0
minhtangv Tìm độ cao điểm A và tốc độ khi va vào A Bài tập Động lực học chất điểm 4
T Quả cầu chạm mặt sàn cách điểm A bao xa Bài tập Động lực học chất điểm 1
Enzan Sau đó chất điểm sẽ đạt vận tốc là? Bài tập Động lực học chất điểm 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top