Sau đó chất điểm sẽ đạt vận tốc là?

Bài toán
Một chất điểm có $m=100g$ đang chuyển động với $v=4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ thì chịu tác dụng của lực $F=20N$ cùng phương và chiều vởi hướng chuyển động ban đầu trong khoảng thời gian $\dfrac{1}{100}s$ thì ngừng tác dụng. Sau đó chất điểm sẽ đạt vận tốc là?
 
Bài toán
Một chất điểm có $m=100g$ đang chuyển động với $v=4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ thì chịu tác dụng của lực $F=20N$ cùng phương và chiều vởi hướng chuyển động ban đầu trong khoảng thời gian $\dfrac{1}{100}s$ thì ngừng tác dụng. Sau đó chất điểm sẽ đạt vận tốc là?
Lời giải
Ta có: $\overrightarrow{F}.\Delta t=\overrightarrow{P_{2}}-\overrightarrow{P_{1}}$
Từ dữ kiện Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán $\Rightarrow F.\Delta t=m\left(v_{2}-v_{1}\right)\Rightarrow v_{2}=6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đạt QH Hãy xác định vận tốc của người chạy bộ để sau đó cả ba người gặp nhau tại cùng một thời điểm Bài tập Động lực học chất điểm 1
Hải Quân Tìm chuyển động của hệ trong các trường hợp sau? Bài tập Động lực học chất điểm 3
datanhlg Sau bao lâu tàu A đuổi kịp tàu B? Bài tập Động lực học chất điểm 0
H Tính vận tốc của vật (sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động) Bài tập Động lực học chất điểm 2
M Xác định độ biến dạng của lò xo hệ cân bằng trong các trường hợp sau: Bài tập Động lực học chất điểm 1
V Xác định lực kéo mà người đó phải tác dụng lên càng xe khi kéo xe về phía trước Bài tập Động lực học chất điểm 0
Hcm.vsin Hãy xác định gia tốc của vật m đối với mặt phẳng ngang mà trên đó vật M đang trượt. Bài tập Động lực học chất điểm 0
lvcat Con lắc đơn, tại vị trí dây hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$, tính gia tốc của vật tại đó. Bài tập Động lực học chất điểm 1
taetae1912 Bài tập động lực học chất điểm Bài tập Động lực học chất điểm 2
H Bài tập động lực học chất điểm Bài tập Động lực học chất điểm 0

Quảng cáo

Top