Đồng hồ trên chạy đúng giờ ở nhiệt độ

Bài toán
Trong quá trình dao động của mình nếu nhiệt độ môi trường là $t_{1}$ mỗi ngày đồng hồ quả lắc (Coi như một con lắc đơn) sẽ chạy nhanh $\Delta t $ s, còn nếu nhiệt độ của môi trường là $t_{1}$ mỗi ngày đồng hồ sẽ chạy chậm 3 $\Delta t $ s . Đồng hồ trên được thiết kế chạy đúng giờ ở nhiệt độ?

A. $\dfrac{t_{1}+t_{2}}{2} $

B. $\dfrac{3t_{1}+t_{2}}{4}$

C. $\dfrac{2t_{1}+t_{2}}{3}$

D. $2t_{2}-t_{1}$
 
Last edited:
Bài toán
Trong quá trình dao động của mình nếu nhiệt độ môi trường là $t_{1}$ mỗi ngày đồng hồ quả lắc (Coi như một con lắc đơn) sẽ chạy nhanh $\Delta t $ s, còn nếu nhiệt độ của môi trường là $t_{1}$ mỗi ngày đồng hồ sẽ chạy chậm 3 $\Delta t $ s . Đồng hồ trên được thiết kế chạy đúng giờ ở nhiệt độ?

A. $\dfrac{t_{1}+t_{2}}{2} $

B. $\dfrac{3t_{1}+t_{2}}{4}$

C. $\dfrac{2t_{1}+t_{2}}{3}$

D. $2t_{2}-t_{1}$
Lời giải
Đồng hồ chạy nhanh ở nhiệt độ $t_{1}\Rightarrow \dfrac{1}{2}.\alpha.\left(t_{1}-t\right).86400=-\Delta t$
Đồng hồ chạy chậm ở nhiệt độ $t_{2}\Rightarrow \dfrac{1}{2}.\alpha.\left(t_{2}-t\right).86400=3\Delta t$
$\Rightarrow \dfrac{t_{2}-t}{t_{1}-t}=-3\Rightarrow t=\dfrac{t_{2}+3t_{1}}{4}$. Từ đó ta chọn đáp án B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Nếu xem đồng hồ thứ hai chạy đúng thì đồng hồ thứ nhất chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
L Điều chỉnh con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Thời gian chạy sai của đồng hồ Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Mỗi tuần đồng hồ chạy? Bài tập Dao động cơ 1
C Tỷ số tốc độ góc của kim giờ và kim phút của một đồng hồ đang hoạt động bình thường bằng Bài tập Dao động cơ 1
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi độ chênh lệnh giữa phòng và điều kiện đồng hồ chạy chuẩn là bao nhiêu?Khi đó giá trị của $x$ là? Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tính đồng hồ chạy nhanh hay chậm Bài tập Dao động cơ 1
X Muốn đồng hồ chạy đúng phải tăng hay giảm chiều dài clđ một lượng? Bài tập Dao động cơ 6
H Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$ . Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin Bài tập Dao động cơ 15
cuonghp96 Nhiệt độ mà đồng hồ chạy chậm 2s là Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Pin có điện lượng ban đầu là $Q_0=10^{4}$(C).Hỏi đồng hồ chạy dc bao lâu thì phải thay pin Bài tập Dao động cơ 1
highhigh Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 2
highhigh Được duy trì nhờ bộ máy của đồng hồ lấy $g=10\frac{m}{{{s}^{2}}}$ . Bài tập Dao động cơ 0
S Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 5
JDieen XNguyeen Hỏi cục pin có thể duy trì dao động cho đồng hồ trong bao lâu Bài tập Dao động cơ 9
N Nhiệt độ mà đồng hồ chạy nhanh 2s trong 1 ngày đêm? Bài tập Dao động cơ 3
thien than cua gio Hỏi phải điều chỉnh dây như thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Để con lăc dao động duy trì với biên độ $6^0$ thì phải dùng 1 bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng Bài tập Dao động cơ 0
San Bằng Tất Cả Tính độ sai lệch của đồng hồ Bài tập Dao động cơ 0
San Bằng Tất Cả Tính khoảng thời gian (theo đồng hồ chạy đúng) chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng. Bài tập Dao động cơ 0
Z0ombie Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng? Bài tập Dao động cơ 0
ShiroPin Khi hạ nhiệt độ xuống thấp một nửa thì trong một ngày đêm đồng hồ chạy Bài tập Dao động cơ 9
I Khi đưa đồng hồ lên độ cao $600m$ và nhiệt độ tại đó là $20^{\circ}C$ thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy Bài tập Dao động cơ 1
Cador.Halley Hỏi chiều dài con lắc phải điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng. Bài tập Dao động cơ 3
ShiroPin Nếu đồng hồ đặt trong hộp chân không mà vẫn đúng thì nhiệt độ ở trong hộp chân không xấp xỉ là Bài tập Dao động cơ 1
pipi Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình Bài tập Dao động cơ 1
adamdj Hỏi đồng hồ chạy thời gian là bao nhiêu thì thay pin Bài tập Dao động cơ 4
N Mỗi giờ đồng hồ sẽ chạy Bài tập Dao động cơ 1
KSTN_BK_95 Hỏi đồng hồ chạy được thời gian t bằng bao lâu thì lại phải thay pin ? Bài tập Dao động cơ 8
KSTN_BK_95 Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao $3,2 km$ có nhiệt độ $10^{\circ} C$ thì mỗi ngày nó chạy nhanh hay chậm Bài tập Dao động cơ 3
•One-HicF Tìm thời gian hoạt động của đồng hồ sau mỗi lần thay pin ? Bài tập Dao động cơ 2
crazyfish2008 Con lắc đồng hồ chịu tác dụng lực phụ Bài tập Dao động cơ 2
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian ngắn nhất bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Khoảng thời gian trong một chu kì đầu tiên vận tốc và li độ đồng thời nhận giá trị tương đương là: Bài tập Dao động cơ 7
X Khi tham gia đồng thời 2 dao dộng thì năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
N Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này ? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Khi tham gia đồng thời hai dao động, vật có vận tốc? Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Vật thực hiện đồng thời 2 dao động. Tìm biên độ $A_2$ khi năng lượng vật cực đại Bài tập Dao động cơ 7
G Chứng minh chuyển động trên là dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
A4K70 Sau bao lâu cả 2 con lắc lại cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều trên. Bài tập Dao động cơ 1
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng cách cực đại từ điểm treo con lắc đến điểm mà vật nặng rơi trên mặt nước là? Bài tập Dao động cơ 4
Moechanto2810 Chu kì dao động của con lắc trên là Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
phạm thị thúy quỳnh Áp lực của m lên vật M khi chúng ở trên vị trí cân bằng một đoạn là 4,5cm Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top