Sự tăng, giảm

Câu hỏi
Bạn nào có thể giải thích cho mình: một chất điểm có li độ đang tăng hoặc giảm là như thế nào? (ví dụ: cho điêm M có li độ x=3 đang tăng, làm sao để xác định chất điểm đó đang tăng hay giảm và biểu diễn nó như thế nào trên đường tròn lượng giác???
 
Câu hỏi
Bạn nào có thể giải thích cho mình: một chất điểm có li độ đang tăng hoặc giảm là như thế nào? (ví dụ: cho điêm M có li độ x=3 đang tăng, làm sao để xác định chất điểm đó đang tăng hay giảm và biểu diễn nó như thế nào trên đường tròn lượng giác???
Có nghĩa là đi theo chiều nào ấy bạn, bạn cứ nhìn vào hướng của trục Ox thôi, x=3 đang tăng nghĩa là đi về chiều dương trục ox, góc phần tư thứ 4 của đường tròn
 

Quảng cáo

Top