Độ lớn góc $O_{2}NM $ là?

Bài toán
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp $O_{1}$ và $O_{2}$ dao động cùng pha, cùng biên độ và $O_{1}O_{2}=x\left(cm\right)$. Chọn hệ tọa độ vuông góc $Oxy$ với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn $O_{1}$ còn nguồn $O_{2}$ nằm trên trục $Oy$. Hai điểm $M$ và $N$ di động trên trục $Ox$ thỏa mãn $OM=a;ON=b\left(a
P/s: Đề đã chỉnh sửa!
 
Last edited:
Bài toán
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp $O_{1}$ và $O_{2}$ dao động cùng pha, cùng biên độ và $O_{1}O_{2}=x\left(cm\right)$. Chọn hệ tọa độ vuông góc $Oxy$ với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn $O_{1}$ còn nguồn $O_{2}$ nằm trên trục $Oy$. Hai điểm $M$ và $N$ di động trên trục $Ox$ thỏa mãn $OM=a;ON=b\left(a
Đề cậu sao vậy $b>a$ sao $a=8b$ được
 
Bài toán
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp $O_{1}$ và $O_{2}$ dao động cùng pha, cùng biên độ và $O_{1}O_{2}=x\left(cm\right)$. Chọn hệ tọa độ vuông góc $Oxy$ với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn $O_{1}$ còn nguồn $O_{2}$ nằm trên trục $Oy$. Hai điểm $M$ và $N$ di động trên trục $Ox$ thỏa mãn $OM=a;ON=b\left(a
P/s: Đề đã chỉnh sửa!
Lời giải
Ta có
$\tan MO_{2}N=\dfrac{b-a}{x+\dfrac{ab}{x}}=\dfrac{7}{8}\left(\dfrac{x}{8a}+\dfrac{a}{x}\right)=\dfrac{7}{6}.\sqrt[3]{\dfrac{4a}{x}}$
Đặt $\dfrac{x}{a}=t$ Khi đó dễ có $t=4$
Ta có $\tan O_{2}NM= \dfrac{x}{b}=\dfrac{x}{8a}=\dfrac{t}{8}=0,5$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp $O_{1}$ và $O_{2}$ dao động cùng pha, cùng biên độ và $O_{1}O_{2}=x\left(cm\right)$. Chọn hệ tọa độ vuông góc $Oxy$ với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn $O_{1}$ còn nguồn $O_{2}$ nằm trên trục $Oy$. Hai điểm $M$ và $N$ di động trên trục $Ox$ thỏa mãn $OM=a;ON=b\left(a
P/s: Đề đã chỉnh sửa!
Lời giải
Ta có
$\tan MO_{2}N=\dfrac{b-a}{x+\dfrac{ab}{x}}=\dfrac{7}{8}\left(\dfrac{x}{8a}+\dfrac{a}{x}\right)=\dfrac{7}{6}.\sqrt[3]{\dfrac{4a}{x}}$
Đặt $\dfrac{x}{a}=t$ Khi đó dễ có $t=4$
Ta có $\tan O_{2}NM= \dfrac{x}{b}=\dfrac{x}{8a}=\dfrac{t}{8}=0,5$
Dùng bất đẳng thức cũng khá hay:
Lời giải

Ta có: $$\tan \widehat{MO_2N}=\dfrac{b-a}{x+\dfrac{ab}{x}}=\dfrac{7a}{x+\dfrac{8a^2}{x}}=\dfrac{7}{\dfrac{x}{a}+\dfrac{8a}{x}}$$
Xét mẫu số: $$\dfrac{x}{a}+\dfrac{8a}{x}=\dfrac{x}{2a}+\dfrac{x}{2a}+\dfrac{8a}{x} \geq 3\sqrt[3]{\dfrac{8x}{4a}}=6 \sqrt[3]{\dfrac{x}{4a}}$$
Khi đó: $\tan \widehat{MO_2N} \leq \dfrac{7}{6} \sqrt[3]{\dfrac{4a}{x}}$
Ta chỉ cần xét dấu bằng khi $\dfrac{x}{2a}=\dfrac{8a}{x} \Rightarrow x=4a$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
BoythichFAP Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực AB nhất thì góc D có độ lớn? Bài tập Sóng cơ 1
T Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất , góc có độ lớn ??? Bài tập Sóng cơ 2
Halerm Dép Góc $\varphi$ có độ lớn Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Độ lớn gia tốc của phần tử N Bài tập Sóng cơ 1
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Âm thanh có mức cường độ âm có độ lớn xấp xỉ là Bài tập Sóng cơ 1
B Tốc độ lớn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
Long Stoner Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
C Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại l Bài tập Sóng cơ 1
datanhlg Mức cường độ âm lớn nhất gần bằng? Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Điện áp giữa hai bản tụ có độ lớn là Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Nếu tăng độ lớn f lên hai lần thì giá trị biên độ của M là Bài tập Sóng cơ 1
K Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao dộng với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 3
L Tốc độ lớn nhất vật đạt được trong quá trình dao động là Bài tập Sóng cơ 9
L Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 5
rainmeteror Hỏi mức cường độ âm lớn nhất mà loa có thể phát ra Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn $500\sqrt{2}cm/s^2$ là Bài tập Sóng cơ 1
letiendo2001 Câu hỏi về độ lệch pha Bài tập Sóng cơ 1
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ cực đại có trên đoạn CD là. Bài tập Sóng cơ 0
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
thuthuynguyen Hỏi tại $t_2=t_1+ 2.01$ s thì li độ bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là? Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top