Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát bánh răng. Công cần thiết là:

Bài toán
Một con lắc lò xo dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường $g=9,8m/s^2$ với $l=1m$, quả cầu khối lượng $80g$. Cho con lắc dao động với biên độ góc $0,15 rad$ trong môi trường có lực cản thì nó chỉ dao động được $200s$ thì dừng hẳn. Duy trì dao động bằng cách sử dụng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy trong 1 tuần lễ với biên độ góc như trên. Biết $80 \%$ năng lượng được dùng để thắng lực ma sát bánh răng. Công cần thiết là:
A. 183,8
B. 133,5
C. 113,2
D. 193,4

Đáp án được in đậm. Ai giải chi tiết giùm mình, nhá máy "01648625631" để mình lên xem nhá(mình không thường xuyên online)!
 
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường $g=9,8m/s^2$ với $l=1m$, quả cầu khối lượng $80g$. Cho con lắc dao động với biên độ góc $0,15 rad$ trong môi trường có lực cản thì nó chỉ dao động được $200s$ thì dừng hẳn. Duy trì dao động bằng cách sử dụng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy trong 1 tuần lễ với biên độ góc như trên. Biết $80 \%$ năng lượng được dùng để thắng lực ma sát bánh răng. Công cần thiết là:
A. 183,8
B. 133,5
C. 113,2
D. 193,4

Đáp án được in đậm. Ai giải chi tiết giùm mình, nhá máy "01648625631" để mình lên xem nhá(mình không thường xuyên online)!
Trả lời: chu kì dao động không đổi là 2 s. Năng lượng giảm trong một chu kì luôn bằng $\dfrac{W_{o}}{200}=\dfrac{0,5mgl(\alpha_{o})^{2}}{200}=8,82.10^{-3}=AJ$. Công cần thiết gồm công thắng lực cản và công thắng ma sát bánh răng. Công thắng lực cản là A*7*24*60*60=B. Vì 80% năng lượng cung cấp để thắng ma sát , nên công cần tìm là 5B=133,5.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
À em hiểu rồi.
Từ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta tính được số chu kì vật dao động được đến lúc dừng lại là 100 ck.
Tính được năng lượng bị giảm sau 1 chu kì.
Tính trong 1 tuần lễ có bao nhiêu chu kì.
Tính công có ích.
Tính công thực tế.
Ngày trước không biết sai chỗ nào mà mãi không ra. Hôm nay mới biết cách giải chứ chưa có dịp hỏi thầy giáo.
Rất cảm ơn.
 
À em hiểu rồi.
Từ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta tính được số chu kì vật dao động được đến lúc dừng lại là 100 ck.
Tính được năng lượng bị giảm sau 1 chu kì.
Tính trong 1 tuần lễ có bao nhiêu chu kì.
Tính công có ích.
Tính công thực tế.
Ngày trước không biết sai chỗ nào mà mãi không ra. Hôm nay mới biết cách giải chứ chưa có dịp hỏi thầy giáo.
Rất cảm ơn.
Đáp án mình không như mấy cậu
Mình làm theo các bước
Tính số chu kì từ khi vật dao động đến lúc dừng lại $n=100$
Độ giảm biên độ sau một chu kì là $0,15.10^{-2}$
Năng lượng mất đi sau một chu kì đầu là $\Delta W = 1,75.10^{-4} J$
$\Delta W$ cũng là năng lượng cần cung cấp cho hệ để duy trì dao động trong một chu kì ($2s$)
Trong một tuần $W=\Delta W. \dfrac{t}{T}=52,08J$
Do hiệu suất có ích $H=100-80=20\%$
Công lên dây cót $A=W:20\%=265,4J$ ? ? ?
 
Last edited:
Trả lời: chu kì dao động không đổi là 2 s. Năng lượng giảm trong một chu kì luôn bằng $\dfrac{W_{o}}{200}=\dfrac{0,5mgl\left(\alpha_{o}\right)^{2}}{200}=8,82.10^{-3}=AJ$. Công cần thiết gồm công thắng lực cản và công thắng ma sát bánh răng. Công thắng lực cản là A*7*24*60*60=B. Vì 80% năng lượng cung cấp để thắng ma sát , nên công cần tìm là 5B=133,5.
Anh hiếu ơi, chỗ kia anh làm nhầm kìa, chưa chia cho 2s chu kì
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Biết năng lượng dao động của nó là $0,02J.$ Tính biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
H Tính động năng của con lắc 2 khi biết thế năng con lắc 1 Bài tập Dao động cơ 2
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
P Tìm trạng thái quá khứ tương lai đối với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho biết phương trình của x,v,a,f Bài tập Dao động cơ 2
H Tính x biết $x^2 = x^2_1 + x^2_3$ Bài tập Dao động cơ 1
P Tính chu kỳ dao động của vật (biết va chạm giữa vật và sàn là hoàn toàn đàn hồi) Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biết mọi thời điểm ta luôn có $x_1.v_1+x_2.v_2=0$. Khoảng cách giữa 2 chất điểm là Bài tập Dao động cơ 3
A Tính chiều dài cực đại của lò xo 1 trong quá trình dao động, biết $l_{01}=30cm$ Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Biết tốc độ cực đại là 8 m/s , tìm tốc độ của vật khi qua Q Bài tập Dao động cơ 4
Tungthanhphan Tính A ? biết $x_1 = 4 \text{cm}$ đến $x_2 = - 4$ cm;$\Delta t =0,8T$ Bài tập Dao động cơ 5
N Biết dây AB chỉ chịu được lực kéo tối đa $3N$thì biên độ A phải thỏa mãn điều kiện nào để dây AB luô Bài tập Dao động cơ 2
N Cho hệ con lắc lò xo gồm vật có khối lượng $m=500g, K=100N/m, g=10m/s^2$.Biết khi $t=0$ thì vật có l Bài tập Dao động cơ 4
H Tìm khối lượng của vật nhỏ khi biết chu kì và vận tốc Bài tập Dao động cơ 5
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
A Gốc thế năng đàn hồi tại VTCB của CLLX treo thằng đứng Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
mai hoàn Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
D Chứng minh con lắc đơn dđđh bằng bảo toàn năng lượng Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng Bài tập Dao động cơ 9
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Nếu tiếp tục đi thêm một đoạn $3S$ nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
O Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là Bài tập Dao động cơ 1
O Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi VTCB một đoạn 3cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
K Động năng của một vật tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 3
V Động năng của chất điểm sau đi dao động quãng đường 3S Bài tập Dao động cơ 5
KingMan Nếu vật tiếp tục đi một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
H Bài toán liên quan đến động năng, thế năng của dao động cơ Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Động năng ban đầu cần cung cấp là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Thì thế năng của vật B gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 2
L Công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động năng gấp 3 lần thế năng Bài tập Dao động cơ 5
L Động năng con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 10
P Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Từ VTCB chất điểm đi được một đoạn S thì động năng... Bài tập Dao động cơ 6
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
T Giá trị lớn nhất của thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top