Điện dụng C có giá trị?

Bài toán
Cho mạch điện, cuộn dây thuần cảm $u_{AB}=U_o\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(V\right) $. Thay đổi R ta thấy khi $R=200\Omega $ thì cường độ dòng điện trong mạch nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và công suất tiêu thụ đạt giá trị cực đại $P_max=200W$ , $U_{MB}=200V$.(AM là đoạn chứa tụ điện C và điện trở R, đoạn MB chứa cuộn thuần cảm L). Điện dung C có giá trị:
A. $C=\dfrac{10^{-4}}{3\pi }\left(F\right)$
B. $C=\dfrac{10^{-4}}{\pi }\left(F\right)$
C. $C=\dfrac{10^{-4}}{4\pi }\left(F\right)$
D. $C=\dfrac{10^{-2}}{2\pi }\left(F\right)$
 
Lời giải

Công suất tiêu thụ mạch cực đại khi xảy ra cộng hưởng
Khi đó $P=I^2.R \Rightarrow I=1 A \Rightarrow Z_{MB}=Z_{L}=\dfrac{U_{MB}}{I}=200 \Omega $
$$Z_C=Z_L=200 \Omega \Rightarrow C=\dfrac{1}{\omega .Z_C}=\dfrac{10^-4}{2 \pi } F$$
PS: Đáp an sao ấy nhỉ
Lời giải

Công suất tiêu thụ mạch cực đại khi xảy ra cộng hưởng
Khi đó $P=I^2.R \Rightarrow I=1 A \Rightarrow Z_{MB}=Z_{L}=\dfrac{U_{MB}}{I}=200 \Omega $
$$Z_C=Z_L=200 \Omega \Rightarrow C=\dfrac{1}{\omega .Z_C}=\dfrac{10^-4}{2 \pi } F$$
PS: Đáp an sao ấy nhỉ
Mình nghĩ như này:
$P_{max} khi R=|Z_{L}-Z_{C}|$
$P_{max}=I^{2}R$ nên suy ra I = 1 A
suy ra $Z_{L}=200 \Rightarrow Z_{C}=400\Omega $ Đáp án C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 f biến thiên Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi f= 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
zkdcxoan MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $MB$ lúc này có thể là Bài tập Điện xoay chiều 2
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
datanhlg f biến thiên Dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng cực đại là $I_{M}$ và có dạng? Bài tập Điện xoay chiều 1
B Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
D C biến thiên Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 16
chinhanh9 MBA Tìm điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp để hở khi ta đặt vào cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá tr Bài tập Điện xoay chiều 1
D C biến thiên Điện áp hiệu dụng $U_1$ có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 3
L L biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trị gần với giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 4
superstar Hỏi nếu thay dây chì có đường kính $d_2$=2mm thì dây mới chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối Bài tập Điện xoay chiều 3
missyou1946 Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu mạch điện có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Dòng điện $i=4cos^{2}\omega t(A)$ có giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 f biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu L có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện C có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng là Bài tập Điện xoay chiều 1
cựL nễyugN Xác định điện áp hiệu dụng của mạng điện có động cơ điên và cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
banana257 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
L Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua mỗi cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó Bài tập Điện xoay chiều 3
L Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Nếu tăng đường kính dây chì lên 1,44 lần thì dây chì chịu được dòng điện có giá trị hiệu dụng tối đa Bài tập Điện xoay chiều 1
N MPĐ Hỏi khi rôto của máy quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có Bài tập Điện xoay chiều 1
N Điện áp giữa hai bản của tụ điện có giá trị hiệu dụng là Bài tập Điện xoay chiều 2
__Black_Cat____! Trong cùng một điều kiện, dây chì chịu được dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng tối đa là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có biểu thức $i=4 \cos^2\omega t$ Bài tập Điện xoay chiều 25
•One-HicF Tức thời Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 4
__Black_Cat____! Dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
T L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại có giá trị bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
__Black_Cat____! C biến thiên Cho mạch điện $RLC$, tụ điện có điện dung $C$ thay đổi. Điện áp hiệu dụng của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
T MBA Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R và hai đầu tụ C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top