Chọn câu sai về điện xoay chiều

Bài toán: Chọn câu sai:
A Dòng điện xoay chiều 3 pha tạo ra từ trường quầym không cần phải quay nam châm
B Động cơ không đồng bộ ba pha có ưu điểm momen khởi động lớn và thay đổi vận tóc một cách dễ dàng
C Các thiết bị truyền thống luôn sử dụng năng lượng của dòng điện xoay chiều
D Dòng điện xoay chiều một pha không thể tạo từ trường quay
 
Câu sai là D vì dòng điện xoay chiều một pha cũng tạo ra được từ trường quay khi đặt hai cuộn dây lệch nhau 90 độ. Ví dụ cái quạt bàn mà ta sử dụng.
 

Quảng cáo

Top