Tính lực căng của dây và lực nén của thanh trong mỗi trường hợp.

Bài toán
Một thanh AB có khối lượng $m = 4 \ \text{kg}$, dài l = 60cm được treo nằm ngang nhờ 2 sợi dây dài d = 50cm. Tính lực căng của dây và lực nén của thanh trong mỗi trường hợp.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top