f biến thiên KA-2014 Giá trị $f_1$ bằng

Chắc hẳn ai cũng làm qua câu này nên em đưa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này lên để hi vọng nhận được nhiều cách giải và phương pháp làm hay, từ đó có thể phát triển thêm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán mới. Mọi người đóng góp nhé!
Bài toán
KA-2014Đặt điện áp $u=U\sqrt{2} \cos 2 \pi f t$ ( $f$ thay đổi được, $U$ tỉ lệ thuận với $f$) vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm đoạn mạch $AM$ mắc nối tiếp với đoạn mạch $MB$. Đoạn $AM$ gồm điện trở thuần $R$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C$, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$. Biết $2L > R^2C$. Khi $f=60 Hz$ hoặc $f=90 Hz$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi $f=30 Hz$ hoặc $f=120 Hz$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi $f=f_1$ thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc $135 ^0$ so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị $f_1$ bằng
A. 60 Hz
B. 80 Hz
C. 50 Hz
D. 120 Hz
 
Chắc hẳn ai cũng làm qua câu này nên em đưa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này lên để hi vọng nhận được nhiều cách giải và phương pháp làm hay, từ đó có thể phát triển thêm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán mới. Mọi người đóng góp nhé!
Bài toán
KA-2014Đặt điện áp $u=U\sqrt{2} \cos 2 \pi f t$ ( $f$ thay đổi được, $U$ tỉ lệ thuận với $f$) vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm đoạn mạch $AM$ mắc nối tiếp với đoạn mạch $MB$. Đoạn $AM$ gồm điện trở thuần $R$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C$, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$. Biết $2L > R^2C$. Khi $f=60 Hz$ hoặc $f=90 Hz$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi $f=30 Hz$ hoặc $f=120 Hz$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi $f=f_1$ thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc $135 ^0$ so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị $f_1$ bằng
A. 60 Hz
B. 80 Hz
C. 50 Hz
D. 120 Hz
Lời giải
Cách 1:
Ta có $$\dfrac{1}{LC}=\omega _1.\omega _2 =213183,46\Rightarrow L=\dfrac{1}{C. 213183,46}.$$
$$\dfrac{\omega _3^2+\omega _4^2}=\dfrac{1}{LC}-\dfrac{R^2}{2L}.$$
$$ \Rightarrow RC=2.10^{-3} \Rightarrow \tan \left(-45^o\right)=-\dfrac{Z_C}{R}=-\dfrac{1}{2\pi . f_1. C. R} \Rightarrow f_1 \approx 80 Hz.$$
Chọn B.
 
Lời giải
Cách 1:
Ta có $$\dfrac{1}{LC}=\omega _1.\omega _2 =213183,46\Rightarrow L=\dfrac{1}{C. 213183,46}.$$
$$\dfrac{\omega _3^2+\omega _4^2}=\dfrac{1}{LC}-\dfrac{R^2}{2L}.$$
$$ \Rightarrow RC=2.10^{-3} \Rightarrow \tan \left(-45^o\right)=-\dfrac{Z_C}{R}=-\dfrac{1}{2\pi . f_1. C. R} \Rightarrow f_1 \approx 80 Hz.$$
Chọn B.
Lời giải sao ngắn vậy anh! Anh giải cụ thể hơn đi.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Khi giá trị R tăng thì Bài tập Điện xoay chiều 4
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Giá trị R và C1 là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
ptnhungnp f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Tuân f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Giá trị của R là?? Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Z C biến thiên Giá trị $U_{L_{max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị k gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 7
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
Văn Long C biến thiên Giá trị nào của C sau đây thì Uc=0.8Uc-max ? Bài tập Điện xoay chiều 7
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Giá trị Ucmax gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
minhlamdc Giá trị của n là Bài tập Điện xoay chiều 9
phanha11a1 L biến thiên Giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top