Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi dây đàn dường như đứng yên bằng bao nhiêu?

Bài toán
Một dây đàn dao động với f = 100Hz. Dây được chiếu sáng bằng một đĩa cản quang có khoét 10 lỗ bố trí đều trên một vành và quay đều n vòng mỗi giây trước một đèn. Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi dây đàn dường như đứng yên bằng bao nhiêu?
A. 5
B. 15
C. 10
D. 20
 
Bài toán
Một dây đàn dao động với f = 100Hz. Dây được chiếu sáng bằng một đĩa cản quang có khoét 10 lỗ bố trí đều trên một vành và quay đều n vòng mỗi giây trước một đèn. Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi dây đàn dường như đứng yên bằng bao nhiêu?
A. 5
B. 15
C. 10
D. 20
Lời giải
Em có thời gian 2 lần liên tiếp ánh sáng lọt vào lỗ $T^{'}=\dfrac{1}{10n}$, thời gian dây thực hiện 1 dao động $T=\dfrac{1}{f}$
Để có thể thấy dây đứng yên $\Rightarrow T^{'}=k.T \Rightarrow \dfrac{1}{10n}=k.\dfrac{1}{f} \Rightarrow n_{max}$ khi $k=1 \Rightarrow 10n=f \Rightarrow n=10$
Từ đó em chọn đáp án C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
Đ Tìm giá trị lớn nhất của $v_2$ Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Nếu tăng độ lớn f lên hai lần thì giá trị biên độ của M là Bài tập Sóng cơ 1
S Nếu Q nằm trên vân cực đại thì x có giá trị lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 4
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
L Độ dài IM nhỏ nhất gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 1
ledinhthang98 X gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
khoaa8a Giá trị của A1 và A2 tương ứng là Bài tập Sóng cơ 1
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
Nguyễn Hương Ly Giá trị của n là Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
L Giá trị $\alpha$ có thể là? Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Góc BAC có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điểm M của BC không nhỏ hơn 70 dB. Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 2
Tinh Hoang ON không thể có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
phanha11a1 Giá trị của $\varphi $ không thể bằng Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Tính giá trị của S Bài tập Sóng cơ 3
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
0 Bán kính R có giá trị là: Bài tập Sóng cơ 6
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
BoythichFAP Góc OCA gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 6
apple13197 Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0) Bài tập Sóng cơ 8
A Giá trị của a và f là Bài tập Sóng cơ 12
A Giá trị cực đại của (a+b) gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
M Tính giá trị biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 0
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
BoythichFAP Giá trị A gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
N Cường độ âm gần giá trị nào Bài tập Sóng cơ 1
C Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi gần giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
GS.Xoăn Diện tích hình vuông ABCD có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
Q Khoảng các AC có giá trị là Bài tập Sóng cơ 2
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
manhtri Góc $A_1$CO gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ âm gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top