Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là

Bài toán
Một con lắc lò xo có $m = 1 \ \text{kg}$ dao động theo phương ngang dọc theo trục Ox. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn rồi buông nhẹ cho dao động điều hòa. Lực đàn hồi lớn nhất và cơ năng của con lắc lần lượt là 4 N và 0,08 J. Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là
A. 316,306 s.
B. 632,717 s.
C. 632,350 s.
D. 316,254 s.
P/s: Mình hay bị sai ở khâu tính đơn vị lẻ thời gian. Không biết lúc nào rồi mới lấy số lần lớn (ví dụ như ở đây là lần 2014) để nhân với chu kì. Ai giúp mình hiểu rõ 1 xíu về cái này để khỏi bị nhầm được không?
 
Bài toán
Một con lắc lò xo có $m = 1 \ \text{kg}$ dao động theo phương ngang dọc theo trục Ox. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn rồi buông nhẹ cho dao động điều hòa. Lực đàn hồi lớn nhất và cơ năng của con lắc lần lượt là 4 N và 0,08 J. Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là
A. 316,306 s.
B. 632,717 s.
C. 632,350 s.
D. 316,254 s.
P/s: Mình hay bị sai ở khâu tính đơn vị lẻ thời gian. Không biết lúc nào rồi mới lấy số lần lớn (ví dụ như ở đây là lần 2014) để nhân với chu kì. Ai giúp mình hiểu rõ 1 xíu về cái này để khỏi bị nhầm được không?
Lời giải

Từ dữ kiện đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365
$$\begin{cases} E=\dfrac{1}{2} k A^2=0,08 \\ F_{\text{đh max}}=kA=4 \end{cases} \Rightarrow A=4 \text{cm}, k=100 \left(\dfrac{N}{m}\right)$$
Vị trí lực phục hồi có độ lớn $2\sqrt{3}$ N là $x= \pm \dfrac{A \sqrt{3}}{2}$
Mình thường hay làm thế này:
Ta thấy trong một chu kỳ có 4 lần mà lực phục hồi có độ lớn là $2\sqrt{3} N$
Ta lấy $\dfrac{2014}{4}=503,5$. Lấy phần nguyên là $503$ thì sau $503T$ vật sẽ đi qua vị trí đó $503.4=2012$ lần. Còn hai lần nữa thì ta xét cụ thể
Ban đầu vật ở $+A$ đi qua vị trí $\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ rồi qua vị trí $\dfrac{-A\sqrt{3}}{2}$ thì vật đi qua 2 lần
Khi đó thời gian $t$ sẽ là:
$$t=503T+ \dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{6}=\dfrac{6041T}{12} \approx 316,306 \left(s\right)$$
Chọn A.
 
Bài toán
Một con lắc lò xo có $m = 1 \ \text{kg}$ dao động theo phương ngang dọc theo trục Ox. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn rồi buông nhẹ cho dao động điều hòa. Lực đàn hồi lớn nhất và cơ năng của con lắc lần lượt là 4 N và 0,08 J. Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là
A. 316,306 s.
B. 632,717 s.
C. 632,350 s.
D. 316,254 s.
P/s: Mình hay bị sai ở khâu tính đơn vị lẻ thời gian. Không biết lúc nào rồi mới lấy số lần lớn (ví dụ như ở đây là lần 2014) để nhân với chu kì. Ai giúp mình hiểu rõ 1 xíu về cái này để khỏi bị nhầm được không?
Cái này bạn nên vẽ đường tròn lượng giác ra thì dễ hiểu hơn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
H Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 4
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
V Tính thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu trượt đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua VTCB lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 2
T Thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật $m_{2}$ dừng lại hẳn bằng Bài tập Dao động cơ 1
T Kể từ lúc thả vật,tỷ số giữa các tốc độ lớn nhất giữa hai thời điểm liên tiếp là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu lần thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5s kể từ khi thả vật là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Kể từ $t=0$, vật qua vị trí $x=-2\sqrt{2}cm$ lần thứ 3015 là thời điểm nào? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Sau khoảng thời gian $1,5(s)$ kể từ lúc dây bị cắt thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng gần đúng là? Bài tập Dao động cơ 4
N Khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm v= - $\omega x$ lần thứ 2015 là Bài tập Dao động cơ 2
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
C Kể từ t=0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là Bài tập Dao động cơ 4
P Thời điểm lần thứ 2 (kể từ lúc thôi không tác dụng F) độ lớn lực tác dụng lên giá treo là 1,5N là Bài tập Dao động cơ 14
highhigh Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Sau khoảng thời gian $t_2=\dfrac{29}{6}$s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 2
Enzan Kể từ $t=0$,thời điểm đầu tiên mà hai vật có khoảng cách lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 2
xuongrongnt Kể từ lúc thả vật thời điểm con lắc có thế năng bằng 3 lần động năng lần 3 là Bài tập Dao động cơ 1
xuongrongnt Vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ thời điểm t=0 Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Quãng đường vật đi được sau 2,25s kể từ thời điểm t=0 là Bài tập Dao động cơ 0
S Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
nguyenvanthuy21071995 Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 6
N Kể từ lúc t=0 , lần thứ 21 chất điểm có tốc độ $5\pi cm/s$ ở thời điểm? Bài tập Dao động cơ 0
N Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật qua vị trí $x=-5\sqrt{3}$ cm lần thứ 2000 là ? Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 5
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
tranlehaiquan Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vât dao động đến khi ... Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
T Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa Bài tập Dao động cơ 4
Gem Tính thời gian kể từ lúc ban đầu chuyển động đến lúc m2 dừng lại Bài tập Dao động cơ 3
sooley Quãng đường $m_{1}$ được sau 2s kể từ thời điểm buông $m_{1}$ là? Bài tập Dao động cơ 1
Z0ombie Thời gian ngắn nhất kể từ khi t=0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là Bài tập Dao động cơ 6
Tungthanhphan Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có gia tốc có độ lớn cực đại lần 2013 ở thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 1
T Trong giây thứ 2012 kể từ thời điểm t=0, vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 14
2 Thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2 bằng? Bài tập Dao động cơ 4
S Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{5}$ kể từ lúc nhận lực? Bài tập Dao động cơ 2
vat_ly_oi Trong khoảng thời gian 1/4 chu kỳ, quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là? Bài tập Dao động cơ 0
P Kể từ thời điểm 0,21s trở đi, trong 1s 2 vật gặp nhau bao nhiêu lần? Bài tập Dao động cơ 9
N Kể từ thời điểm ban đầu t = 0, khoảng thời gian nhỏ nhất để tỉ số giữa động năng của vật và thế năn Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top