Điện trường ở trong hang hướng lên hay hướng xuống và có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?

Bài toán
Trong một hang, có điện trường đều theo phương thẳng đứng . Để đo điện trường đó người ta dùng hai con lắc giống hệt nhau : một đặt ở cửa hang, một đặt trong hang. Con lắc đặt ở cửa hang có chu kì $T_o=2$ s, còn con lắc trong hang có điện tích $q=2.10^{-8}$ (C). Biết rằng khối lượng vật nặng của mỗi con lắc là $m=100 g$. Lấy $g=9,81 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ . Người ta thấy rằng cứ sau 4h thì con lắc ở cửa hang lại dao động ít hơn con lắc ở trong hang 1 chu kì. Điện trường ở trong hang hướng lên hay hướng xuống và có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 14700 V/m; hướng lên
B. 7350 V/m; hướng lên
C. 14700 V/m; hướng xuống
D. 7350 V/m; hướng xuống
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trong một hang, có điện trường đều theo phương thẳng đứng . Để đo điện trường đó người ta dùng hai con lắc giống hệt nhau : một đặt ở cửa hang, một đặt trong hang. Con lắc đặt ở cửa hang có chu kì $T_o=2$ s, còn con lắc trong hang có điện tích $q=2.10^{-8}$ (C). Biết rằng khối lượng vật nặng của mỗi con lắc là $m=100 g$. Lấy $g=9,81 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ . Người ta thấy rằng cứ sau 4h thì con lắc ở cửa hang lại dao động ít hơn con lắc ở trong hang 1 chu kì. Điện trường ở trong hang hướng lên hay hướng xuống và có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 14700 V/m; hướng lên
B. 7350 V/m; hướng lên
C. 14700 V/m; hướng xuống
D. 7350 V/m; hướng xuống
Lời giải
$Tg_0$ . Do $q>0$ nên $\vec E$ hướng xuống.
$nT_0=\left(n+1\right)T \Rightarrow 7200T_0=7201T$
$\dfrac{g}{g_0}=\left(\dfrac{7201}{7200}\right)^2$
Với $g=g_0+\dfrac{qE}{m}$
$ \Rightarrow E=13,62\dfrac{V}{m}$?
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
H Con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 0
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
V Tím vecto cường độ điện trường Bài tập Dao động cơ 1
My sky Độ lớn của cường độ điện trường: Bài tập Dao động cơ 3
vtinhkp Nếu đảo chiều điện trường mà vẫn giữ nguyên cường độ thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Khoảng thời gian từ lúc bật điện trường đến thời điểm con lắc dừng lại lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm thời gian từ lúc bật điện trường đến khi con lắc dừng lại lần đầu tiên. Bài tập Dao động cơ 5
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Xác định hướng và độ lớn cường độ điện trường. Bài tập Dao động cơ 2
M Tỉ số cơ năng của con lắc khi có điện trường và khi không có điện trường là Bài tập Dao động cơ 1
L Vecto cường độ điện trường được thiết lập có Bài tập Dao động cơ 4
Lê Nguyễn Duy Phong Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 9
Nguyễn Thị Khánh Hà Chu kỳ T dao động điều hòa của con lắc khi không có điện trường là Bài tập Dao động cơ 3
Lê Nguyễn Duy Phong Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 4
Huy Nguyễn Nếu đột ngột đổi chiều điện trường ( phương vẫn nằm ngang) thì tốc độ cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 3
superstar Bỏ qua mọi ma sát thì biên độ dao động của con lắc sau khi tắt điện trường có giá trị gần đúng nhất Bài tập Dao động cơ 3
091031103 Gọi q và m điện tích và khối lượng vật nặng, g là gia tốc trọng trường. hệ thức đúng là ? Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Tìm độ lớn cường độ điện trường? Bài tập Dao động cơ 8
huynhcashin Độ lớn cường độ điện trường là Bài tập Dao động cơ 2
tu230596 Vectơ cường độ điện trường được thiết lập có Bài tập Dao động cơ 1
H Tính chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Cường độ điện trường là: Bài tập Dao động cơ 1
tien dung Độ lớn cường độ điện trường E là Bài tập Dao động cơ 1
dako29 Độ lớn điện tích của vật nặng bằng bao nhiêu để khi tắt điện trường thì năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
T Khi con lắc bắt đầu dao động thì điện trường được loại bỏ tức thời. Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 5
G Tìm cường độ điện trường E Bài tập Dao động cơ 2
tramyvodoi Sau khi ngắt điện trường vật dao động điều hòa với biên độ bằng: Bài tập Dao động cơ 4
Y Chu kì dao động của con lắc khi không có điện trường? Bài tập Dao động cơ 1
To_Be_The_Best Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 11
L Chu kì dao động của con lắc và độ lớn cường độ điện trường E là Bài tập Dao động cơ 2
lam_vuong Nếu điện trường có cường độ như trên và có phương ngang thì con lắc dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường Bài tập Dao động cơ 3
P Nếu cho con lắc dao động điều hòa trong điện trường giữa 2 bản tụ điện phẳng có véc tơ cường độ điện Bài tập Dao động cơ 6
N Khi điện trường hướng lên thì chu kỳ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
tkvatliphothong Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn trong điện trường là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
C Con lắc trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Con lắc lò xo-điện trường. Bài tập Dao động cơ 3
To_Be_The_Best Tính điện tích q con lắc đặt trong điện trường Bài tập Dao động cơ 10
levietnghials Chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường đều $E$ là: Bài tập Dao động cơ 1
tuanbnspin Độ lớn cường độ điện trường là ???? Bài tập Dao động cơ 2
Snow_flower_9x Con lắc lò xo trong điện trường Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Chu kì của con lắc trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Con lắc đơn đặt trong điện trường, tìm chu kỳ nhỏ của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Con lắc đơn treo trong điện trường. Tính điện lượng của quả cầu Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Khi con lắc cân bằng trong điện trường thì giá trị góc lệch và cường độ điện trường là gì? Bài tập Dao động cơ 0
T Tính chu kỳ của con lắc khi đặt trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
sparkling_star Tính tỉ số điện tích của con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
T Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích q Bài tập Dao động cơ 0
blackberry9320 Tính suất điện động cực đại xuất hiện trên thanh treo con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top