Tính vận tốc ban đầu

Bài toán
Từ một mép bàn, một viên bi chuyển động với vận tốc ban đầu là $v_{0}$ . Viên bi rời mép bàn còn lại, rớt xuống đất cách 1,2m. Chiều dài của bàn là 2m, cao 0,8m. Hệ số ma sát giữa viên bi và mặt bàn là 0,175. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Đáp số :4 m/s
 
Bài toán
Từ một mép bàn, một viên bi chuyển động với vận tốc ban đầu là $v_{0}$ . Viên bi rời mép bàn còn lại, rớt xuống đất cách 1,2m. Chiều dài của bàn là 2m, cao 0,8m. Hệ số ma sát giữa viên bi và mặt bàn là 0,175. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Đáp số :4 m/s
Lời giải
Chọn chiều dương là chiều chuyển động (theo trục Ox)
Lời giải
Gọi $v_{0_{1}}$ là vận tốc ban đầu của vật ở mép bàn nơi xuất phát
+$v_{0_{2}}$ là vận tốc ban đầu của vật khi rời khỏi mép bàn bên kia
+$t_{1}$ là thời gian viên bị chuyển động trên mặt bàn
+$t_{2}$ là thời gian viên bi chuyển động rơi
+$m$ là khối lượng viên bi
Theo đề cho ta:
Thời gian viên bi rơi là:
$$t_{2}=\sqrt{\dfrac{0,8. 2}{10}}=0,4\left(s\right)$$
Khi đó: $$v_{0_{2}}=vx=\dfrac{1,2}{0,4}=3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$
Lại có: lực ma sát tác dụng lên viên bi là:
$$-F_{ms}=-10. m. 0,175=-1,75m\left(N\right)$$
$$\Leftrightarrow a=\dfrac{-F_{ms}}{m}=\dfrac{-1,75m}{m}=-1,75 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$$
Ta có:
$$v_{0_{1}}+at_{1}=v_{0_{2}}\Leftrightarrow v_{0_{1}}-1,75t_{1}=3\left(1\right)$$
Mặc khác ta có:
$$v_{0_{1}}t_{1}+\dfrac{at_{1}^{2}}{2}=2$$
$$\Leftrightarrow v_{0_{1}}t_{1}-0,875t_{1}^{2}=2\left(2\right)$$
Thay $\left(1\right)$ vào $\left(2\right)$ ta được:
$$\left(3+1,75t_{1}\right)t_{1}-0,875t_{1}^{2}=2\Rightarrow t_{1}=\dfrac{4}{7}$$
Thay $t_{1}=\dfrac{4}{7}$ vào $\left(1\right)$ ta được $v_{0_{1}}=3+1,75.\dfrac{4}{7}=4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Bài toán
Từ một mép bàn, một viên bi chuyển động với vận tốc ban đầu là $v_{0}$ . Viên bi rời mép bàn còn lại, rớt xuống đất cách 1,2m. Chiều dài của bàn là 2m, cao 0,8m. Hệ số ma sát giữa viên bi và mặt bàn là 0,175. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Đáp số :4 m/s
Với v là vận tốc ngay khi rời mép bàn:
Đầu tiên là vật vọt khỏi bàn được 1,2m thì $L=v\sqrt{\dfrac{2h}{g}} \Rightarrow v=3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Tiếp theo bảo toàn năng lượng $W_{d2}-W_{d1}=A_{ms} \Rightarrow v^{2}-v_{0}^{2}=-7$
Thế vào ra $v_{0}=4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Tính vận tốc của xe nếu người? Bài tập Động lực học chất điểm 3
hoangnhatphongt32 Tính vận tốc ban đầu và lực hãm của phanh Bài tập Động lực học chất điểm 6
H Tính vận tốc của vật (sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động) Bài tập Động lực học chất điểm 2
Công Hiếu Tính vận tốc trung bình của vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
thaobklog Tính lực ma sát tác dụng lên vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
K Tìm biểu thức tính phản lực pháp tuyến của mặt nghiêng tác dụng lên vật Bài tập Động lực học chất điểm 2
K Tính lực ma sát tại vị trí đỉnh cầu Bài tập Động lực học chất điểm 0
Legendary light Tính gia tốc của a trong mỗi trường hợp. Bài tập Động lực học chất điểm 0
Hải Quân Hãy giúp các nhà địa vật lý tính toán giá trị gia tốc trọng trường bình thường? Bài tập Động lực học chất điểm 4
Hỉnh Lê Tính lực kéo của người Bài tập Động lực học chất điểm 9
S Tính lực kéo toa tàu Bài tập Động lực học chất điểm 1
S Tính hệ số ma sát giữa vật và bàn Bài tập Động lực học chất điểm 0
Enzan Tính công cần thiết để nén lò xo từ trạng thái tự nhiên vào một đoạn $x=5cm$? Bài tập Động lực học chất điểm 1
Enzan Tính thời điểm lúc $m_{2}$ bắt đầu trượt đối với $m_{1}$? Bài tập Động lực học chất điểm 1
quỳnh như Tính lực do tường tác dụng lên bóng Bài tập Động lực học chất điểm 2
H Tính độ dãn cực đại của lò xo được kéo ra mặt ván ở trạng thái cân bằng? Bài tập Động lực học chất điểm 0
trungthinh.99 Tính độ cứng của lò xo B Bài tập Động lực học chất điểm 1
trungthinh.99 Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo Bài tập Động lực học chất điểm 2
D Tính lực ma sát tác dụng lên vật? Bài tập Động lực học chất điểm 2
quỳnh như Công thức tính bán kính theo thời gian? Bài tập Động lực học chất điểm 1
H Tính gia tốc của vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
trungthinh.99 Tìm lực căng dây và công thức tính nhanh của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán Bài tập Động lực học chất điểm 7
trungthinh.99 Tính lực kéo của mỗi nửa dây Bài tập Động lực học chất điểm 3
Enzan Tính độ cao mà tên lửa đạt được ngay khi lực đẩy ngừng tác dụng? Bài tập Động lực học chất điểm 1
G Tính tỉ số thời gian trượt của hai vật trên nêm Bài tập Động lực học chất điểm 0
PQTr Tính lực hấp dẫn Bài tập Động lực học chất điểm 1
lvcat Con lắc đơn, tại vị trí dây hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$, tính gia tốc của vật tại đó. Bài tập Động lực học chất điểm 1
NFS.Poseidon Hỏi Vận tốc tối thiểu để vật qua được đỉnh B? Bài tập Động lực học chất điểm 0
quynh2000 Xác định vận tốc và vị trí của vật lúc chuyển động Bài tập Động lực học chất điểm 1
L Hỏi vận tốc trung bình trên quãng đường AB rồi BA. Bài tập Động lực học chất điểm 2
Hải Quân Hỏi xe có thể đạt vận tốc tối đa nào mà không bị trượt? Bài tập Động lực học chất điểm 5
Đạt QH Hãy xác định vận tốc của người chạy bộ để sau đó cả ba người gặp nhau tại cùng một thời điểm Bài tập Động lực học chất điểm 1
Kim Chi Vận tốc của viên đạn trước khi va chạm vào tấm gỗ là Bài tập Động lực học chất điểm 1
Enzan Sau đó chất điểm sẽ đạt vận tốc là? Bài tập Động lực học chất điểm 1
quỳnh như Xác định vận tốc của giọt mưa đối với xe ô tô Bài tập Động lực học chất điểm 1
quỳnh như Tìm vận tốc tương đối của vật A đối với vật B? Bài tập Động lực học chất điểm 3
N Nếu vật văng ra, vào thời điểm văng, phương vecto vận tốc như thế nào ? Bài tập Động lực học chất điểm 0
K Tìm gia tốc hòn đá Bài tập Động lực học chất điểm 1
M Xác định tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm Bài tập Động lực học chất điểm 2
Hcm.vsin Hãy xác định gia tốc của vật m đối với mặt phẳng ngang mà trên đó vật M đang trượt. Bài tập Động lực học chất điểm 0
Hải Quân Tìm các gia tốc, lực căng dây,...? Bài tập Động lực học chất điểm 3
minhtangv Tìm độ cao điểm A và tốc độ khi va vào A Bài tập Động lực học chất điểm 4
Phương Dung Người ta truyền cho cái nệm 1 gia tốc a như hình vẽ hỏi gia tốc a thỏa mãn điều kiện gì để vật A rơi Bài tập Động lực học chất điểm 5
trungthinh.99 Gia tốc chuyển động của hệ vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
trungthinh.99 Quả cầu phải quay với tốc độ tối thiểu là Bài tập Động lực học chất điểm 1
S Tìm gia tốc của vật A và lực căng của các sợi dây Bài tập Động lực học chất điểm 1
T Tìm gia tốc và lực ma sát? Bài tập Động lực học chất điểm 1
Enzan Tìm gia tốc của $m_{1}$ và lực ma sát giữa hai vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top