Xác định giá trị của $R$

Bài toán
Một điện trở R nhúng vao nhiệt lượng kế dùng nước chảy, cho dùng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng $1,2\left(A\right)$ qua điện trở và ta điều chỉnh lưu lượng dòng nước sao cho sự chênh lệch nhiệt độ của nước ra so với nước vào là $2^o$. Biết lưu lượng của dòng nước là $864{cm^3}$/phút, nhiệt dung riêng của nước là $c=4,18\left( \ \left(\text{J}/\text{}\right)g.^oC\right)$ và khối lượng riêng của nước $d=1\left(\dfrac{g}{cm^3}\right)$. Xác định giá trị của $R$.
A. $84,6\Omega $
B. $85\Omega $
C. $83,6\Omega $
D. $86\Omega $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một điện trở R nhúng vao nhiệt lượng kế dùng nước chảy, cho dùng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng $1,2\left(A\right)$ qua điện trở và ta điều chỉnh lưu lượng dòng nước sao cho sự chênh lệch nhiệt độ của nước ra so với nước vào là $2^o$. Biết lưu lượng của dòng nước là $864{cm^3}$/phút, nhiệt dung riêng của nước là $c=4,18\left( \ \left(\text{J}/\text{}\right)g.^oC\right)$ và khối lượng riêng của nước $d=1\left(\dfrac{g}{cm^3}\right)$. Xác định giá trị của $R$.
A. $84,6\Omega $
B. $85\Omega $
C. $83,6\Omega $
D. $86\Omega $
Lời giải
Khối lượng nước đổ vào trong $1s$ là:
$$m=Ld=\dfrac{864}{60}.10^{-3}\left(\dfrac{kg}{s}\right)$$
Giá trị điện trở:
$$mc\Delta T=I^{2}R\Rightarrow R=\dfrac{\dfrac{864}{60}.4,18.2}{1,2^{2}}=83,6\Omega $$
Từ đó ta chọn đáp án C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Xác định số lần vật đi qua vị trí x trong khoảng thời gian t Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đường thẳng ${S_1}{S_ 2}$ đến vị trí cân bằng của điểm dao động với Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
tabaothang97 Xác định Δd/d Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
B Xác định độ lớn cường độ dòng điện tại thời điểm điện áp 2 bản tụ C1 bằng không. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
GS.Xoăn Xác định độ lớn cường độ lớn cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
thoheo Xác định thời gian ngắn nhất Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Huy Nguyễn Xác định tần số của âm thanh được sóng mang đi Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
hoainiem_2007 So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển cỡ bao nhiêu hải lý xác định x? Bài tập Dao động và sóng điện từ 22
Hoàng Phong Xác định công thức của $\lambda $ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Kiii Xác định tần số dao động của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Love_is_so_vague Xác định hiệu điện thế trên các tụ điện khi dòng trong mạch lại bằng 0. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Xác định Co và L? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
To_Be_The_Best Xác định bước sóng mà mạch có thể bắt được lúc này Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Xác định pha trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán về tụ phóng và nạp điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
tkvatliphothong Xác định thời gian ngắn nhất Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
H Xác định C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
J Bài tập mạch dao động xác định U khi tụ bị thủng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Giá trị của R và L là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
P Tính giá trị C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
V Giá trị nhỏ nhất của ∆t gần nhất là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
shochia Tìm giá trị $C_{1}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân L có giá trị gần nhất với giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Hải Quân Độ tự cảm có giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân $C_0$ có giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
G Giá trị của $q_{3}$ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
hoankuty Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của điện dung là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hankhue Lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí có li độ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hoankuty Hỏi giá trị của $\varphi _{2}-\varphi _{1}$ là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Giá trị của L là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Giá trị của L là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
HaBang Giá trị của hiệu điện thế ban đầu U của tụ C1 bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
HaBang Giá trị $C_{max}$ của tụ và bước sóng cộng hưởng của khung khi $\alpha=120^0$ ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Diện tích anten này gặp giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Giá trị nhỏ nhất của tần số dao động ở hai mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Enzan Giá trị của suất điện động E là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
inconsolable Tính giá trị của E? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Change Điện dung của tụ điện phải biến đổi trong khoảng giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
inconsolable Tính giá trị L Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
huynhcashin Giá trị của I bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
icyangel54 Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
San Bằng Tất Cả Vận tốc của vệ tinh trên quỹ đạo của nó gần giá trị nào nhất trong các giá trị cho dưới đây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Love_is_so_vague Giá trị của suất điện động E là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
vat_ly_oi Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn 1 nửa giá trị đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
vat_ly_oi Khi hđt trên tụ C2 là 2V thì dòng điện trong mạch có giá trị là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
pobungphe Nếu sử dụng hai tụ trên nối tiếp nhau và năng lượng của mạch vẫn có giá trị như cũ thì hiệu điện thế Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
butchi_pro Giá trị của r bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Điện trở của cuộn dây có giá trị là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top