Tìm vị trí của điểm D

Bài toán
Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kì $T$, biên độ $A$. Ở thời điểm $t$, li độ của các phần tử tại $B$ và $C$ tương ứng là $-12mm$ và $+12mm$. Các phần tử tại trung điểm $D$ của $BC$ đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm $t'$, li độ của các phần tử tại $B$ và $C$ cùng là $+5mm$ thì phần tử ở $D$ cách vị trí cân bằng của nó là?
A. $7mm$
B. $8,5mm$
C. $17mm$
D. $13mm$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kì T, biên độ A. Ở thời điểm t, li độ của các phần tử tại B và C tương ứng là -12mm và +12mm. Các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở VTCB. Ở thời điểm t', li đọ của các phần tử tại B và C cùng là +5mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó là
A. 7mm
B. 8,5mm
C. 17mm
D. 13mm
Một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự (Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 3 nhé bạn) http://vatliphothong.vn/t/8527/
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
14149517801051822077385.jpg

Quan sát hình vẽ:
$A\sin \varphi=12mm$
$A\cos \varphi=5mm$
$ \Rightarrow A^2=12^2+5^2=13^2 \Rightarrow A=13mm$
Lúc đầu $D$ trùng với $D_1$ tức là VTCB, lúc sau $D$ trùng $D_2$. Vậy D lúc sau cách VTCB một đoạn bằng $A=13mm$. Chọn D.
PS: Hơn một giờ sáng rồi... vì sao khó ngủ thế nhỉ?!:((
"Thà phải tìm hiểu một vấn đề suốt đêm còn hơn nghi nghờ nó suốt đời!"(V. L. Lênin).
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhtangv Tìm vị trí M,N Bài tập Sóng cơ 5
phanha11a1 Tìm điểm đầu tiên để M đến N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm? Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
hang49 Tìm vị trí điểm thuộc trung trực $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ một khoảng gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Tìm vị trí đặt tai để không nghe thấy âm thanh Bài tập Sóng cơ 1
T Gọi M là 1 vị trí trong khoảng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C. Tìm khoảng MB Bài tập Sóng cơ 6
H Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 9
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm $AB_{min}$ Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm bán kính R Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
Huyền Thoại Tìm cực tiểu xa M nhất trên AM Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
surynnd1 Tìm số điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 1
P Tìm điểm $M_1$ gần $A$ nhất Bài tập Sóng cơ 1
A Tìm bước sóng $\lambda$ của sóng tạo thành truyền trên dây. Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm li độ Bài tập Sóng cơ 3
K Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
L Tìm diện tích cực đại hình chữ nhật tạo bởi hai nguồn và hai điểm Bài tập Sóng cơ 19
surynnd1 Tìm $\varphi $? Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Tìm biên độ cực đại dao động này tương ứng với họa âm nào Bài tập Sóng cơ 1
C Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$ Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Tìm số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 5
Kate Spencer Tìm tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
M Tìm biên độ sóng và li độ tại O Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Tìm $NS_{1}$? Bài tập Sóng cơ 20
hoankuty Tìm khoảng cách có thể của PQ khi OP=8(cm)? Bài tập Sóng cơ 4
T Tìm khoảng cách MA nhỏ nhất là? Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top