Tính quãng đường vật đi được?

Bài toán
Một vật có khối lượng $m=1kg$ chuyển động với vận tốc $v_0=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Chuyển động chịu tác dụng của $F_c=k.v$( với k là hằng số, $k$ có đơn vị là $\dfrac{kg}{s}$).
Câu a. Cmr: vận tốc của giảm dần theo hàm số bậc nhất của quãng đường đi
Câu b. Tính quãng đường đi được cho đến khi dừng lại
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật có khối lượng $m=1kg$ chuyển động với vận tốc $v_0=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Chuyển động chịu tác dụng của $F_C=-k.v$( với k là hằng số, $k$ có đơn vị là $\dfrac{kg}{s}$).
Câu a. Cmr: vận tốc của giảm dần theo hàm số bậc nhất của quãng đường đi
Câu b. Tính quãng đường đi được cho đến khi dừng lại
Bạn xem Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1 trong tệp bên dưới nhé.
 

Attachments

Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Legendary light Tính thời gian, độ dịch chuyển và quãng đường của vật? Bài tập Động học chất điểm 4
Enzan Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường $AB$? Bài tập Động học chất điểm 2
H Tính quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại Bài tập Động học chất điểm 1
Công Hiếu Tính thời gian vật đi cả quãng đường ABCD. Bài tập Động học chất điểm 0
huyqhx9 Tính vận tốc ban đầu và gia tốc của vật Bài tập Động học chất điểm 0
N Tính thời gian chuyển động của thuyền Bài tập Động học chất điểm 2
Hải Quân Từ kiến thức đã học hãy tính khối lượng của Trái Đất? Bài tập Động học chất điểm 4
S Hệ quy chiếu quán tính? Bài tập Động học chất điểm 5
L Hãy tính khoảng cách theo phương ngang từ điểm bắn đến điểm rơi của tên lửa? Bài tập Động học chất điểm 3
Mã Mạnh Khởi Tính vận tốc của tàu Bài tập Động học chất điểm 3
Mã Mạnh Khởi Tính vận tốc của một điểm nằm ở xích đạo, và của một điểm ở vĩ độ $45^0$ Bắc, $60^0$ Nam Bài tập Động học chất điểm 1
CG AzoGG Tính vận tốc của Minh so với An Bài tập Động học chất điểm 2
quynh2000 Tính vận tốc nhỏ nhất Bài tập Động học chất điểm 1
N Tính v của chiến sĩ đi mô tô? Bài tập Động học chất điểm 2
N Tính v dòng nước đối với bờ sông và thời gian thuyền qua sông? Bài tập Động học chất điểm 11
Nguyễn Minh Hiền Tính thời gian rơi Bài tập Động học chất điểm 3
phuccg001 Tính vận tốc góc và gia tốc góc thanh CE Bài tập Động học chất điểm 0
T Tính khoảng cách của xe 2 Bài tập Động học chất điểm 3
truhiki Tính vận tốc dài và gia tốc hướng của mỗi chất điểm ? Bài tập Động học chất điểm 4
H Tính vận tốc của dòng nước Bài tập Động học chất điểm 1
V Tính khoảng thời gian từ lúc ném đá đến lúc nó rơi xuống mặt đất Bài tập Động học chất điểm 5
H Tính thời gian từ lúc ném cho đến khi chạm đất Bài tập Động học chất điểm 1
H Tính độ cao cực đại của vật Bài tập Động học chất điểm 2
H Tính độ cao nơi thả rơi Bài tập Động học chất điểm 2
pentakill99 Tính vận tốc của xe tải đối với xe đạp Bài tập Động học chất điểm 6
H Tính thời gian để vật này đi hết 3m đầu tiên Bài tập Động học chất điểm 1
H Tính vận tốc xe thứ 2 Bài tập Động học chất điểm 1
N Tính bề rộng của dòng sông Bài tập Động học chất điểm 2
Q Tính vận tốc góc tại thời điểm t. Cho biết tính chất chuyển động tại thời điểm đó Bài tập Động học chất điểm 2
K Tính khoảng cách mà người đó có thể đi từ A mà vẫn giữ được cân bằng Bài tập Động học chất điểm 10
Z Tính vận tốc của vật Bài tập Động học chất điểm 1
copekmuathu Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất Bài tập Động học chất điểm 2
copekmuathu Tính vận tốc của xe sau hi hãm phanh đc 10s Bài tập Động học chất điểm 0
N Tính vận tốc trung bình, vận tốc tức thời và tốc độ tức thời Bài tập Động học chất điểm 0
T Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó Bài tập Động học chất điểm 4
minhtangv Tìm thời gian và quãng đường người thứ 2 đi được. Bài tập Động học chất điểm 1
N Tìm gia tốc và thời gian xe đi hết quãng đường Bài tập Động học chất điểm 1
X Quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động học chất điểm 0
Công Hiếu Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn Bài tập Động học chất điểm 0
Thân Văn Thức Ô tô có thể đạt vận tốc tối đa là bao nhiêu ở cuối đoạn đường mà không bị trượt? Bài tập Động học chất điểm 0
Lê Quang Hưng Viên bi nào sẽ tới đường tròn trước? Bài tập Động học chất điểm 0
trungthinh.99 Thời gian kim giờ và kim phút cùng nằm trên cùng một đường thằng? Bài tập Động học chất điểm 6
D Hỏi ô tô phải rời đường cái từ điểm C cách điểm D một đoạn là bao nhiêu? Bài tập Động học chất điểm 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top