Giá trị xa $\Delta T$ nhất là

Bài toán
Con lắc lò xo có khối lượng $m$ và độ cứng $k$, có thể dao động trên mặt phẳng ngang không ma sát . Để đo miền nghỉ của vật(miền mà ở đó vật có thể nằm cân bằng dưới tác dụng của tác dụng của lực đàn hồi và lực ma sát nghỉ). Người ta xê dịch vật sang bên phải rồi sang bên trái. Người ta nhận thấy miền nghỉ của con lắc có độ rộng $2A$ bằng $2cm$. Sau đó ngừơi ta kéo vât ra xa miền nghỉ 1 khoảng $>>2A$ rất nhiều và quan sát dao động của nó . Cho rằng lực ma sát trượt bằng lực ma sát nghỉ cực đại. Để duy trì dao dộng của vật thì cứ mỗi lần vật ở vị trí bên trái ngừơi ta lại dùng búa gõ vào vật với vận tốc là $0.5 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ Gỉa sử biên độ dao dộng duy trì của vật $>>2A$. Chu kỳ dao Động này khác so với chu kỳ dao động tắt dần 1 Khoảng $\Delta T$ xa giá trị nào nhất sau đây [ tức là độ chênh lệch so với chu kỳ dao dộng tắt dần]
A. 16.056s
B. 12.03s
C. 12.89s
D. 15.1125s
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhanhmia Giá trị nhỏ nhất của $\Delta t$ là Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi giá trị $\Delta {{t}_{2}}-\Delta {{t}_{1}}$gần với giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Dao động cơ 1
K Giá trị của $\Delta t_{1}$ là? Bài tập Dao động cơ 1
F Giá trị lớn nhất của $\Delta t$ (khi $t_2 <2015T$) Bài tập Dao động cơ 5
F Giá trị lớn nhất của $\Delta t$ là Bài tập Dao động cơ 18
BoythichFAP Giá trị nhỏ nhất của $\Delta T$? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Giá trị lớn nhất của $\Delta t$ là? Bài tập Dao động cơ 3
B Quãng đường vật đi được trong thời gian $1,4\Delta t$ không thể nhận giá trị nào dưới đây Bài tập Dao động cơ 1
A Giá trị $\Delta t$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 12
proboyhinhvip Giá trị lớn nhất của $\Delta t$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 4
T Giá trị lớn nhất của $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 8
L Giá trị nhỏ nhất của $\Delta t$ bằng: Bài tập Dao động cơ 5
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
P Giá trị của x gần nhất với giá trị nào Bài tập Dao động cơ 2
P Giá trị của A là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
H Giá trị $H_{min}$ là Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị của l bằng Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị $A_2$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
L Giá trị lớn nhất của gia tốc là? Bài tập Dao động cơ 0
M Giá trị $\omega$ lớn nhất là ? Bài tập Dao động cơ 1
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
snsdcute27 Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Giá trị cực đại của A2 Bài tập Dao động cơ 3
FireStorm S gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Giá trị của $m$ là: Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Giá trị của f là Bài tập Dao động cơ 4
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
O Khi này A có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Bty Chu kì dao động gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
huonghuong0812 Số lần lực hồi phục có giá trị -5N Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 $A_{3max}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 4
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
Như Trang Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ Bài tập Dao động cơ 4
0 Giá trị của $A_{1}$ Bài tập Dao động cơ 1
hientran Khoảng cách $m_{1}$ và $m_{3}$ theo phương thẳng đứng gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 10
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
I Giá trị lớn nhất của n gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Vận tốc $\frac{v_1}{v_2}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top