Tìm $T, v_{max}, h_{max}$ và góc $y_{max}$?

Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây l, đầu trên được treo cố định vào O, đầu dưới gắn với quả cầu có khối lượng m. Kéo con lắc đến góc lệch a rồi thả nhẹ, con lắc đến góc lệch b thì bị vướng vào đinh M sao cho $OM=\dfrac{l}{3}$. Tìm chu kỳ $T, v_{max}, h_{max}$ và góc $\alpha_{max}$ của con lắc đơn sau khi vướng đinh?
cld.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Tìm biên độ của ván để vật bung lên độ cao h=50cm Bài tập Dao động cơ 0
A Tìm tỉ số $\frac{m}{M}$ để vật không va chạm lần 2 Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm vận tốc nhỏ nhất để vật có thể rời tường! Bài tập Dao động cơ 1
A Tìm biên độ và cơ năng con lắc đơn khi di chuyển! Bài tập Dao động cơ 14
A Tìm biên độ $A_{2}$ Bài tập Dao động cơ 5
C Tìm thời điểm lò xo không bị biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó . Bài tập Dao động cơ 2
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Khi lò xo giãn max lần 1 thì 2 vật cách nhau? Bài tập Dao động cơ 0
Dongtocxu Khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài max Bài tập Dao động cơ 0
F Để $A_2$ max thì $\varphi_2$ = ? Bài tập Dao động cơ 2
P Gốc thời gian là lúc vận tốc $v=-\frac{v_{max}}{2}$ và đang tăng thì phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số $\frac{cos(\varphi_ 2-\varphi_1)_{max} }{cos(\varphi_2-\varphi_1)_{min}}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Giá trị $\alpha _{max}$ là Bài tập Dao động cơ 4
R Tìm $v_{ max}$ Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi $\Delta t_{max}$ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
L $(A_{1}+A_{2})_{max}$ gần giá trị nào sau đây nhất. Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm $\frac{n_{max}+n_{min}}{2}$ ? Bài tập Dao động cơ 3
JDieen XNguyeen Tính $V_{max}$ của vật sau đó Bài tập Dao động cơ 18
C Biên độ dao động B có giá trị max khi A bằng Bài tập Dao động cơ 11
T Trong một chu kì dao động ,khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc $a>\frac{a_{max}}{2}$ là 0,4s . Bài tập Dao động cơ 4
lam_vuong Thay đổi $A_{1}$ để biên đô A có giá trị lớn nhất $A_{max}$ Bài tập Dao động cơ 5
Đá Tảng Tìm Chiều dài $max$ và $min$ của lò xo trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
•One-HicF Để $A_1$ đạt $Max$ thì $\varphi_2$ phải có giá trị là: Bài tập Dao động cơ 3
crazyfish2008 Tốc độ trung bình max,min của vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top